Skip to main content
sharethis

พรรคก้าวไกลเปิดตัวทีมสู้ไฟป่าภาคเหนือ สนับสนุนอุปกรณ์-ชูระบบส่งข้อมูลดาวเทียม-โดรน หวังหาวิธีบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด

2 มี.ค. 2567  เวลา 09.30 น. ที่ร้าน Solbar Chiangmai จ.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล นำโดย ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล และ สส. พรรคก้าวไกลในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทีมก้าวไกลสู้ไฟป่า

ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวย้ำความสำคัญในการจัดการไฟป่า โดยนำเสนอแผนภาพแสดงให้เห็นว่าจุดเกิดไฟ Hotspot ในพื้นที่ป่าเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด แต่หากเปรียบเทียบจุดไฟ Hotspot ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เพราะพบว่ามีทั้งไฟป่า การเผาในพื้นที่โล่ง และการเผาในพื้นที่เกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย

ซึ่งหากย้อนดูสถิติย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562 ที่ประเทศไทยเริ่มประกาศวาระฝุ่นพิษเป็นวาระแห่งชาติ เริ่มมีการควบคุมภายในประเทศ แต่ก็จะพบว่ามีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการจัดการปัญหาเพียงภายในประเทศนั้นสำคัญ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด และไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา

จากการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้(1 มีนาคม 2567) ก็ได้ข้อสรุปว่าการจัดการไฟป่าโดยการสั่งการจากส่วนกลางโดยการห้ามเผาโดยสิ้นเชิงอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ได้ผล ในขณะเดียวกันการประกาศช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดก็อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการเผาอย่างพร้อมเพรียงกันอย่างหนักในช่วงเวลาก่อนการห้ามเผา

ดังนั้นข้อเสนอของหน่วยงานรัฐและภาคประชาสังคมเชียงใหม่ เสนอว่าให้มีการอนุญาตเผาแบบควบคุมและวางแผนได้ เช่นเชียงใหม่โมเดล มีการลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเผาหากมีความจำเป็น และมีการควบคุมจัดการได้ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษในปีนี้

สำหรับโครงการ “ก้าวไกลสู้ไฟป่า” มีจุดประสงค์คือการสนับสนุนหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม อาสาสมัคร คนทำงานเพื่อจัดการไฟป่า เพื่อสนับสนุน ทดลอง ติดตามผล เพื่อพัฒนาเป็นแนวนโยบายที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

โดยเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center) เปิดเผยสถิติฝุ่นพิษ PM2.5 พบว่ามีสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้ ดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่อาจมาจากความแตกต่างของสภาพอากาศ ที่ความร้อนแล้งจะมาช้ากว่าปีที่แล้วประมาณ 3 สัปดาห์

พรรคก้าวไกล โดย 12 สส. ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดตาก ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ และเชียงราย จึงเริ่มทำโครงการดังกล่าว โดยการกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละเขต โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมด 1.2 ล้านไร่ และมีการกำหนดพื้นที่เทียบเคียง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการบริหารจัดการไฟป่า อย่างไรก็ตาม พื้นที่ 1.2 ล้านไร่ ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดที่ประสบปัญหาไฟป่า แต่เป็นพื้นที่ที่ทาง สส.พรรคก้าวไกล มีความสามารถรับผิดชอบและติดตาม สังเกตการณ์ บันทึกข้อมูล และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้

วิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก สส.ลำพูน เขต 1 พรรคก้าวไกล อธิบายวิธีการรับข้อมูลจากดาวเทียม NASA ระบบ FIRMS สังเกตการณ์ไฟป่า โดยพรรคก้าวไกลมีระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติเข้ากลุ่มไลน์คณะทำงานในแต่ละพื้นที่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลและวางแผนทำงานบริหารจัดการไฟป่าต่อไป โดยระบบการบันทึกข้อมูลนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการไฟป่า เช่น มีการบันทึกจุดไฟป่าและจุดทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อติดตาม ตรวจสอบ คาดการณ์เหตุการณ์ และประเมินผลความสำเร็จในการทำงานด้วย

ทางด้านภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคก้าวไกล และคริษฐ์ ปานเนียม สส.ตาก เขต 1 พรรคก้าวไกล อธิบายความสำคัญของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการไฟป่า อย่างเช่นโดรนตรวจจับความร้อน (Thermal Drone) ที่จะทำให้สังเกตการณ์ได้ชัดเจนมากกว่าการดูจากควันหรือการดูด้วยภาพถ่ายทางอากาศปกติ ทำให้คนหน้างานสามารถวางแผนในการเข้าบริหารจัดการไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลมีการใช้โดรนเพื่อสนับสนุนการทำงานจัดการไฟป่า ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ส่วนเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู สส.เชียงใหม่ เขต 1 พรรคก้าวไกล กล่าวว่าก่อนหน้านี้ในเขต 1 จ.เชียงใหม่ มีปัญหาไฟป่าหนักที่สุดบริเวณดอยสุเทพ-ดอยปุย โดยทางผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจะเข้าไปช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัคร ในการทำแนวกันไฟและจัดการไฟป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ่อมบำรุงอุปกรณ์นั้นมีความสำคัญมาก จึงขอขอบคุณสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนงานนี้

สุดท้าย เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center กล่าวย้ำว่าวัตถุประสงค์ของโครงการคือการสนับสนุน ทดลอง ติดตามผล เพื่อพัฒนาเป็นนโยบายและแผนงานบริหารจัดการไฟป่าและฝุ่นพิษที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

สำหรับ สส. พรรคก้าวไกลภาคเหนือทั้ง 12 คน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู (เขต 1) พุธิตา ชัยอนันต์ (เขต 4) อรพรรณ จันตาเรือง (เขต 6) ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ (เขต 8), จังหวัดตาก ได้แก่ คริษฐ์ ปานเนียม (เขต 1), จังหวัดลำพูน ได้แก่ วิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก (เขต 1), จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ชิตวัน ชินอนุวัฒน์ (เขต 1) ฐากูร ยะแสง (เขต 3) จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม (เขต 6) และ จังหวัดลำปาง ได้แก่ ทิพา ปวีณาเสถียร (เขต 1) ชลธานี เชื้อน้อย (เขต 3) รภัสสรณ์ นิยะโมสถ (เขต 4)

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net