Skip to main content
sharethis

เลขาฯ กกต.ส่งเอกสารชี้แจง ศาล รธน. แล้ว จากกรณีศาล รธน.มีมติรับวินิจฉัย พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. จำนวน 4 มาตรา ขัดหรือแย้ง รัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่ โดยรายละเอียดเอกสารไม่ขอเปิดเผย

 

10 มิ.ย. 2567 เพจเฟซบุ๊ก The reporters รายงานวันนี้ (10 มิ.ย.) ว่า แสวง บุญมี เลขาธิการ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่าได้ลงนามในการจัดส่งเอกสารชี้แจงถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ว หลังเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 8 ต่อ 1 รับวินิจฉัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)​ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 จำนวน 4 มาตราว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่ โดย 4 มาตราประกอบด้วย

มาตรา 36 เป็นบทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้สมัคร แนะนำตัวได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กกต.กำหนด หรือบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้สมัคร จะช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนำตัวต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ส่วนมาตรา 40 วรรคหนึ่ง (3) มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (3) เกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ที่กำหนดให้ ผู้สมัครแต่ละกลุ่ม ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน และไม่เกิน 10 คน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนน ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่ โดยให้ กกต. จัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

หลังศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า กกต.อาจเลื่อนการเลือก สว.ในระดับอำเภอ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 มิ.ย. 2567 ออกไป แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุม กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์เดินหน้าจัดเลือก สว. ระดับอำเภอ วันเดิมคือวันที่ 9 มิ.ย. 2567 ด้วยเหตุผล 4 ข้อ ได้แก่ 1.ศาลระบุว่ายังไม่ปรากฏว่าจะเกิดความเสียหายร้ายแรงยากแก่การเยียวยาได้ในภายหลัง 2. เหตุผลในการรับคำร้อง ระบุว่ายังไม่มีเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามกฎหมาย 3. รัฐธรรมนูฐมาตรา 132 เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ ซึ่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.ที่ใช้สำหรับการเลือก สว.ครั้งนี้ก็ผ่านขั้นตอนนี้มาแล้ว  4. กกต.กำลังปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ออกโดยชอบด้วยรัฐสภา ถ้ามีเหตุจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ กกต.จะใช้อำนาจตามหน้าที่ที่มี ในการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ แสวง บุญมี ระบุด้วยว่า คาดว่าเอกสารชี้แจงจะส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ (10 มิ.ย.) แต่รายละเอียดไม่ขอเปิดเผย
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net