Skip to main content
sharethis

หลังจากเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา กกต.จัดการเลือก สว.ระดับประเทศ จนได้ผู้ที่จะเป็นว่าที่ สว.ชุดใหม่ ปี 2567 จำนวน 200 คน และตัวสำรอง 100 คน จาก 20 กลุ่มอาชีพ 

ประชาไท ชวนส่องประวัติ 200 ว่าที่ สว. เขาเป็นใคร และทำอะไรมาก่อน (?) 


กลุ่มที่ 1 บริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง


กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม


กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษากลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข


กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก


กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง


กลุ่มที่ 7 กลุ่มลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานที่ไม่ใช่ราชการ


กลุ่มที่ 8 กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาฯ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน


กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs


กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกลุ่ม 9


กลุ่มที่ 11 กลุ่มด้านการท่องเที่ยว โรงแรม


กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม


กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม


กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี


กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น


กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง และกีฬา


กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์


กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม


กลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน


กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่นๆ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net