พ.ต.ท.ชุมพล บุญประยูร

“ไม่มีที่ไหนในโลกหรอกที่เขาไม่เคลียร์พื้นที่ให้กับทีมดับเพลิง ตั้งแต่เย็นไม่มีใครเคลียร์พื้นที่ให้ ปล่อยให้มันไหม้ได้อย่างนั้น”

28 ม.ค.56, ที่ปรึกษาด้านอัคคีภัยกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา เบิกความคดีเผา CTW
http://prachatai.com/journal/2013/01/45013