พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง

“คิดอย่างไรก็คิดไม่ออก เพราะเราไปหลอกเขาเป็นคนไทย ความจริงเขาเป็นชาวมลายู ปัญหาอยู่ที่เราไปหลอกเขามาตลอด”

24 ก.ย.56, เลขาธิการ ศอ.บต. ยกคำกล่าวของคึกฤทธิ์ ปราโมทย์ พูดที่วิทยาลัยครูยะลา เมื่อ 1 ก.พ.19 มาอ้างในเสวนาสื่อภาษามลายู ครั้งที่ 3 ว่าด้วย “ภาษามลายู 'ระหว่างทาง' กระบวนการสันติภาพ”
http://prachatai.com/journal/2013/09/48927