ไอลอว์ชวนนักเรียน-นักศึกษา-บุคคลทั่วไปส่งผลงานประกวดในหัวข้อ 'รัฐธรรมนูญในฝัน'

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ #รัฐธรรมนูญในฝัน ที่ส่งเสริม #สิทธิมนุษยชน และ #ระบอบประชาธิปไตย ในรูปแบบเรียงความหรือคลิปวิดีโอก็ได้

 

 

ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด

๐ งานเขียนเรียงความว่าด้วยรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

๐ คลิปวิดีโอว่าด้วยรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (เช่น หนังสั้น สารคดี แอนิเมชัน)

หมายเหตุ: ผลงานที่ส่งประกวดต้องสะท้อนแนวคิดรัฐธรรมนูญในฝันของตัวผู้ส่งผลงานอย่างชัดเจน

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งประกวด

๐ มีชื่อเรื่องของผลงาน

๐ ผู้ส่งผลงานจะมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้น

๐ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง ไม่คัดลอกหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

๐ เป็นผลงานที่ทำขึ้นใหม่ โดยไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทมาก่อน

๐ งานที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์งาน แต่การส่งเข้าประกวดเท่ากับยินยอมให้ iLaw และเครือข่ายเผยแพร่ผลงานนั้นๆ เพื่อการรรณรงค์สร้างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน

๐ งานประเภทเรียงความต้องเป็นภาษาไทย มีความยาวไม่เกิน 5 หน้าเอสี่ ใช้ตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ Cordia New ขนาด 16 ตัวพิมพ์(Point)

๐ งานประเภทคลิปวิดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน 7 นาที

๐ งานประเภทคลิปวิดีโอ ผู้ส่งผลงานจะเป็นบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้

 

วิธีส่งผลงานเข้าประกวด

๐ งานประเภทเรียงความสามารถส่งผลงานในรูปแบบต้นฉบับพิมพ์เอสี่ หรือไฟล์ Word หรือ PDF

๐ งานประเภทคลิปวีดีโอสามารถส่งผลงานในรูปแบบซีดี แบบไฟล์ หรือ Link Youtube

๐ เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือ นามปากกา ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ พร้อมระบุประเภทผลงานและรุ่นที่ส่งประกวด

๐ การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ดังนี้

ทางอีเมล์ ilaw@ilaw.or.th (เขียนหัวข้ออีเมล์ว่า ส่งผลงานประกวดออกแบบรัฐธรรมนูญในฝัน) หรือ ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 79 ปณศ. สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (นับวันส่งตามประทับตราไปรษณีย์)

 

กำหนดระยะเวลา

เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 และประกาศผลการตัดสิน 10 ธันวาคม 2562 พร้อมมอบรางวัลในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล

เนื้อหา 70 คะแนน

๐ เนื้อหาส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย (30 คะแนน)

๐ เนื้อหาร่วมสมัยต่อสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (10 คะแนน)

๐ มีความสร้างสรรค์ (10 คะแนน)

๐ มีข้อเสนอชัดเจนต่อการประยุกต์ใช้ (20 คะแนน)

วิธีการนำเสนอ 30 คะแนน

๐ การวางโครงเรื่อง/การลำดับเรื่อง

๐ การใช้ภาษาสละสลวยและถูกต้อง (ประเภทเรียงความ)

๐ เทคนิคการถ่ายทำ (ประเภทคลิปวิดีโอ)

รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ดูรายละเอียดได้ที่ https://ilaw.or.th/node/5406

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท