ปี 53 ภาครัฐเตรียมจัดระบบสหภาพแรงงาน ชี้ผู้นำมีบทบาทมากเกินไป

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ชี้สหภาพแรงงานไทยไม่เข้าใจกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ทำให้แสดงบทบาทเชิงลบมากกว่าสร้างสรรค์ และการเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับผู้นำสหภาพมากเกินไปสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมทำให้มีเรื่องการเมืองแทรก เตรียมเปิดคอร์สฝึกอบรมสหภาพแรงงาน

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 53 ที่ผ่านมา นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงปัญหาการเลิกจ้างแกนนำสหภาพแรงงานที่ถูกมองว่าเป็นตัวการก่อการประท้วงในสถานประกอบการรอบ ปี 2552 ว่า ได้รับแจ้งว่ามีสหภาพแรงงานร้องเรียนมายังคณะกรรม การแรงงานสัมพันธ์จากเหตุดังกล่าวจำนวน 33 แห่ง จากสหภาพแรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศ 1,192 แห่ง ทั้งนี้เห็นว่าสหภาพแรงงานของประเทศไทยยังขาดความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ทำให้การแสดงบทบาทผิดแปลกแตกต่าง ทั้งการนำประท้วง การแสดง บทบาทในเชิงลบมากกว่าสร้างสรรค์ โดยไม่ใช้ หลักเหตุผลและสุจริตใจ จึงปรากฏภาพก้าวร้าว สหภาพแรงงานเหล่านี้จึงมีโอกาสสูงที่จะถูกเลิกจ้าง และทำให้บรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยเสียหาย

“สมาชิกสหภาพแรงงานของไทยยังมีส่วนร่วมไม่มากพอ ทำให้บทบาทไปตกอยู่ที่ผู้นำ ซึ่งหลายสหภาพแรงงานก็มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในปี 2553 กสร. มีนโยบายจัดฝึกอบรมสหภาพแรงงานทั่วประเทศให้ครบทั้ง 1,192 แห่ง เพื่อให้คนเหล่านี้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่ดี มีความเข้าใจในหลักกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และเป็นกลไกในการเจรจาต่อรองกับนายจ้างด้วยหลักและเหตุผล ขณะเดียวกัน กสร. จะสร้างกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสหภาพแรงงานตั้งแต่ผู้เริ่มก่อการ เนื่องจากไม่ต้องการให้ทุกครั้งที่มีข่าวว่าจะ ตั้งสหภาพแรงงานในโรงงาน คนเหล่านี้ก็ต้องเสี่ยงกับการถูกเลิกจ้าง เพราะกฎหมายปัจจุบันจะคุ้มครองคนที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแล้วเท่านั้น” นางอัมพร กล่าว
 
 
ที่มาข่าว:เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 4 ม.ค. 2553

ปัญหาไม่ใช่ที่สหภาพแรงงานขาดค

ปัญหาไม่ใช่ที่สหภาพแรงงานขาดความเข้าใจ ปัญหาคือเ้จ้าหน้าที่กระทรวงขาดความเข้าใจ และหล่อเลี้ยงแต่ผู้นำที่เข้าหากระทรวงและงบหนุนช่วยจากกระทรวง ในขณะที่สหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง กลับถูกมองว่าไม่เข้าใจกลไกสหภาพ คนที่ควรถูกฝึกอบรมไม่ใช่สหภาพแรงงานเหล่าีนี้ แต่เป็นคุณอัมพร และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทั้งหลาย เพราะพวกนี้ไม่เข้าใจเรื่องหลักการประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน และความเป็นมาของคำว่าสหภาพแรงงาน ก่อนที่จะจัดระเบียบสหภาพแรงงาน ควรจัดระเบียบข้าราชการและโดยเฉพาะตัวอธิบดีก่อน

อธิบดีคนนี้มีปัญหาตั้งแต่เข้า

อธิบดีคนนี้มีปัญหาตั้งแต่เข้าทำงานแล้ว ไม่เข้าใจอะใรเลย นอกจากแต่งตัวเฉิดฉาย หาคนมาหิ้วรองเท้ากระเป๋าข้าราชการระดับสูงบางคนก็ไม่มีทางเลือกกับระบบราชการก็ต้องทำ คนที่มีทัศนะอย่างนี้เหรอจะมาอบรมสหภาพแรงงาน อบรมตัวเองให้ดีเสียก่อน บังอาจมากที่มากล่าวหาว่าสหภาพแรงงานกร้าวร้าวเลยถุกเลิกจ้าง การที่เขาปกป้องผลประโยชน์ให้กับคนงาน ต่างหากเขาเลยถุกเลิกจ้าง และที่มันเสียบรรยากาศการลงทุนเพราะข้าราชการไม่มีความสามารถในการจัดการผลประโยชน์ให้กับนายจ้างและลูกจ้างอย่างสมดุล นายจ้างได้มากลูกจ้างอดตายจะให้เขายอมเหรอ

อย่างนั้นก็ออกกฎหมายเกณฑ์แรงงานไปเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียบรรยากาศการลงทุน นายทุนที่ใหนก้ชอบ มีสมองอยู่แค่นี้ยังได้เป็นอธิบดี แต่ที่มีมากคือเป็นภรรยาชัยเกษม นิติศิริต่างหาก

สหภาพหากหมายถึงตัวแทนของกลุ่ม

สหภาพหากหมายถึงตัวแทนของกลุ่มหคนที่หลากหลา่ยตำแหน่งหรือหน้าที่ในกิจการนั้นๆหรือหลายๆกิจกรรมประกอบเข้าด้วยกันส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อประโยชน์ขององค์กรและบุคคลในองค์กร...หากหมายถึงเฉพาะกลุ่มใดคณะใดโดยเฉพาะและออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชน..โดยเอาและอ้างประชาชนเป็นเครื่องมือหรือตัวประกันโดยมีเจตจำนงสนับสนุนงานด้านการเมืองโดยตรงอย่างเช่นความเคลื่อนไหวของสหภาพการรถไฟ....ไฟฟ้า.ปะปา..การบินไทย...ที่กดดันให้รัฐบาลลาออก..แบบที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล ทักษิณ..รัฐบาลสมัครและสมชายก็ดีอันนี้ถือว่าเลวทรามสุดๆ

สหภาพหากหมายถึงตัวแทนของกลุ่ม

สหภาพหากหมายถึงตัวแทนของกลุ่มหคนที่หลากหลา่ยตำแหน่งหรือหน้าที่ในกิจการนั้นๆหรือหลายๆกิจกรรมประกอบเข้าด้วยกันส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อประโยชน์ขององค์กรและบุคคลในองค์กร...หากหมายถึงเฉพาะกลุ่มใดคณะใดโดยเฉพาะและออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชน..โดยเอาและอ้างประชาชนเป็นเครื่องมือหรือตัวประกันโดยมีเจตจำนงสนับสนุนงานด้านการเมืองโดยตรงอย่างเช่นความเคลื่อนไหวของสหภาพการรถไฟ....ไฟฟ้า.ปะปา..การบินไทย...ที่กดดันให้รัฐบาลลาออก..แบบที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล ทักษิณ..รัฐบาลสมัครและสมชายก็ดีอันนี้ถือว่าเลวทรามสุดๆ

ถ้าอ่านและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

ถ้าอ่านและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน น่าจะหมายถึงสหภาพแรงงานเอกชนมากกว่า ของรัฐวิสาหกิจ
เพราะว่า ใครฟังก็รู้ว่าต้องการเข้ามาควบคุมสหภาพแรงงานอีกแล้ว ไม่ต่างกับยุคเผด็จการ
แต่ดูไม่โจ่งแจ้งเกินไป นี่มันยุคอะใรวะ ถ้าพวกสหภาพแรงงานยอมงานนี้ละก็ ตายกับตายครับพี่น้อง

ถูกรัฐควบคุม มีงานทำแต่ไม่มีเงินใช้มันมีศักดิ์ศรีตรงใหน คนทั้งประเทศมีงานทำรัฐจัดหางานให้
แต่งานนั้นเขาได้ค่าจ้างไม่คุ้มค่ากิน แล้วเขาออกมาเรียกร้องเขาก้าวร้าวหรือครับ

หรือต้องเป็นผู้นำหมูอ้วนถึงชอบแบบรัฐว่างัย คับอย่างเดียว ขึ้นค่าจ้างที 1-3 บาท
ภูมิใจมากหรือครับ ในขณะที่กับข้าวขึ้นทีถุงละ 5 บาทวันนึงกิน 3 ถุง 15 บาทแล้ว
คิดกันบ้าง

อย่าว่าอย่างงั่นอย่างงี้เลย

อย่าว่าอย่างงั่นอย่างงี้เลย คุณอัมพร นิติสิริ คุณควรไปอบรมเรื่องประชาธิปไตยก่อนเพื่อน เพราะความเป็นอำมาตย์สูงในตัวคุณ จึงมององค์กรแรงงาน องค์กรสหภาพแรงงาน ที่กล้าขบถต่อระบอบคุณว่าก้าวราว ไม่เข้าใจประชาธิปไตย โง่ ใช่ไหม

ลองไปดูว่าอัมพร นิติสิริ เป็นใคร

โผ"ก.แรงงาน"เข้าครม.8ส.ค.-ยังวุ่น! เมียรองอสส.ข้าม10หัวนั่งรองปลัด ...
ข่าวแจ้งว่า มีการวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่ฝ่ายการเมืองเสนอชื่อนางอัมพรครั้งนี้เนื่องจากต้องการเอาใจนายชัยเกษม นิติสิริ รองอัยการสูงสุด (อสส. ...
ดู http://www.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=23634

สมาคมภริยาอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
นางอัมพร นิติสิริ นายกสมาคมภริยาอัยการ. ประวัติโดยย่อ. เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2494 ณ จังหวัดสมุทรสาคร พี่น้องรวม 6 คน. การศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศบ. ...
ดู http://www.ppwa.ago.go.th/prime.htm

เอาเท่านี้ก่อน เดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติม