กป.อพช.เหนือเสนอแนวทางปฏิรูปการเมืองและสังคม

กป.อพช.เหนือชี้วิกฤตการเมืองเกิดจากการรวมศูนย์อำนาจ ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรของประชาชน ความเหลื่อมล้ำ การบังคับใช้กฎหมายสองมาตรฐาน ต้องแก้ด้วยการมี “สภาปฏิรูปการเมืองและสังคม” ดึงทุกภาคส่วนมาเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 53 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ หรือ กป.อพช. เหนือ มีหนังสือเลขที่ 014/2553 เรื่อง “ขอเสนอปฏิรูปการเมืองและสังคม” ต่อประธาน กป.อพช. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

000 

ที่ กป.อพช.เหนือ 014/2553

23 เมษายน 2553

เรื่อง  ขอเสนอปฏิรูปการเมืองและสังคม
เรียน  ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
อ้างถึง    หนังสือขอเชิญประชุม ที่ กป.อพช.018/2553

            ตามที่คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และเครือข่ายร่วมกับสภาพัฒนาการเมืองได้จัดประชุมสมัชชาภาคพลเมืองเรื่อง “ทางออกประเทศไทยในวิกฤตปัจจุบัน: Road Map ภาคพลเมือง” ในวันที่ 24 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารบี เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อจัดทำข้อเสนอปฏิรูปการเมืองและสังคม ในหลายประเด็น

            ในนามของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.เหนือ) และเครือข่ายภาคประชาชนภาคเหนือ (บางส่วน) ได้มีการประชุมหารือกันในวันนี้เพื่อระดมข้อเสนอต่อเวทีสมัชชาฯ ในที่ประชุมได้หารือ ถกเถียง วิเคราะห์สถานการณ์กันอย่างหลากหลาย และต่างนำเสนอความคิดเห็นเพื่อเสนอทางออกในหลายประเด็น แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยุติเสียทีเดียว เนื่องจากวิกฤตครั้งนี้มันใหญ่และซับซ้อนจนยากที่จะหาข้อสรุปและวิเคราะห์ได้อย่างรอบด้านเพียงพอ แต่พอจะวิเคราะห์ได้ถึงเหตุของวิกฤตดังกล่าวว่าเกิดจาก

1.       การรวมศูนย์อำนาจของรัฐในการบริหารไว้ที่ส่วนกลาง

2.       ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรของประชาชน อันนำมาสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมาย

3.       ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่นับวันก็ยิ่งห่างออกๆ

4.       การบังคับใช้กฎหมายที่เกิดระบบสองมาตรฐาน

ฯลฯ

                        ซึ่งทาง กป.อพช.เหนือ และเครือข่ายเห็นว่า เราไม่สามารถสรุปหรือเสนอให้มีทางออกที่เป็นรูปธรรมได้ทันทีในระยะเวลาอันสั้น แต่ในที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันและเสนอว่า

                        1. ให้มีการจัดตั้ง “สภาปฏิรูปการสังคมและการเมือง” ขึ้นมา โดยดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็น ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคราชการ ภาคนักวิชาการ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อเข้ามาร่วมจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูปสังคมและการเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ในทุกด้าน จนนำไปสู่ข้อสรุปร่วมกันทั้งในด้านวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และวิธีการอย่างเป็นรูปธรรมในทุกๆด้านต่อไป

                        2. ให้มีกระบวนการนำเสนอผ่านสื่อทุกช่องทาง ทุกฝ่าย อย่างสร้างสรรค์เพื่อมองไปข้างหน้า เพื่อสื่อสารให้ทุกภาคส่วนของสังคมติดตามรับรู้รับทราบและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด

                        3. ระหว่างที่ยังไม่มีการจัดตั้ง “สภาปฏิรูปสังคมและการเมือง” ให้สถาบันการศึกษา นักวิชาการ หรือภาคประชาสังคม จัดเวทีพูดคุยอย่างต่อเนื่องต่อสถานการณ์การเมืองและช่วยกันถกเถียงแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางออกจากวิกฤตสังคมไทย เพราะเราเชื่อว่าไม่มีองค์กรใดองค์กรเดียวที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงได้ จะร่วมกันและสะสมพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องอย่างทุ่มเทและไม่หยุดจนกว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

            ในนาม กป.อพช.เหนือ และเครือข่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดเวทีสมัชชาใหญ่ครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายเริ่มต้นไปสู่การหาทางออกให้กับสังคมไทยได้ในที่สุด

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายมนตรี จันทวงศ์)

ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์