Skip to main content
sharethis

กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจ "แรงงานต่างด้าว ปัญหาและความจำเป็นต่อเศรษฐกิจไทย" นักเศรษฐศาสตร์ 72.1% เชื่อหากรัฐบาลไม่มีนโยบายอะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติออกมา  แนวโน้มปัญหาแรงงานข้ามชาติในสังคมไทยจะรุนแรงขึ้นในช่วง 2-3 ปีถัดจากนี้ไป  

30 มี.ค. 55 - ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 32  แห่ง จำนวน 68 คน เรื่อง  “แรงงานต่างด้าว  ปัญหาและความจำเป็นต่อเศรษฐกิจไทย” โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่  22 – 29 มี.ค. 2555 ที่ผ่านมา พบว่า

นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 73.5  เห็นว่าแรงงานต่างด้าว “มีความสำคัญมาก” ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม  เมื่อถามว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนในการเปิดเสรีแรงงานในประเทศเศรษฐกิจอาเซียน  นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 67.6  เชื่อว่า “ยังไม่มีความพร้อม” โดยให้เหตุผลว่า  แม้ว่าการเปิดเสรีแรงงานในอาเซียนไม่ใช่การเปิดเสรีทั้งหมดแต่เป็นการเปิดเสรีแรงงานที่มีทักษะใน 7 สาขาวิชาชีพ  แต่ปัจจุบันนี้แรงงานของไทยก็ยังมีปัญหาด้านทักษะที่อยู่ในระดับต่ำ  ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านภาษา  ฝีมือแรงงานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา  รวมถึงมีความอดทนต่ำ  ในส่วนของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ  และแบ่งแยกทักษะของแรงงานเพื่อให้เกิดการใช้งานที่เหมาะสม  นอกจากนี้  กฏหมายที่ใช้ควบคุมแรงงานต่างด้าวของไทยยังไม่รัดกุมและเข้มงวดพอ

ทั้งนี้เมื่อถามว่า  รัฐบาลนางสาว ยิ่งลักษณ์ฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการ/จัดระเบียบ แรงงานต่างด้าวมากน้อยเพียงใด นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ  52.9 มองว่า “ให้ความสำคัญน้อย”  รองลงมาร้อยละ  22.1  มองว่า “ให้ความสำคัญน้อยที่สุด”

เมื่อถามถึงความเห็นที่มีต่อประเด็น  ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด  ร้อยละ  94.1 เห็นว่าเป็นเพราะไม่มีการจัดระบบ ระเบียบ  แรงงานต่างด้าว  รวมถึงข้าราชการของไทยที่ไม่เข้มงวด ไม่มีการคัดกรองแรงงาน  หรือปล่อยให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

สุดท้ายเมื่อถามว่าหากรัฐบาลไม่มีนโยบายอะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวออกมา  แนวโน้มปัญหาแรงงานต่างด้าวในสังคมไทยจะมีทิศทางเป็นอย่างไรในช่วง 2-3 ปีถัดจากนี้ไป  ร้อยละ 72.1 เชื่อว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์เสนอว่า  รัฐบาลไทยควรมีนโยบายที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง  ความจำเป็นทางเศรษฐกิจและลดปัญหาต่างๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากแรงงานต่างด้าว ด้วยการ

1. จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว  โดยในแต่ละปีควรมีจำนวนแรงงานที่แน่นอน  มีการจัดชั้นแรงงานตามทักษะ  มีการอบรมให้กับแรงงานต่างด้าว  ในส่วนของนายจ้างก็ต้องมีการปฎิบัติตามกฎหมายที่จริงจัง  ให้ความเป็นธรรมกับลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว 

2. เคร่งครัดการปฎิบัติตามกฏหมาย  และกำหนดโทษให้สูงขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง  นอกจากนี้จะต้องมีการปราบปรามยาเสพติดที่แรงงานต่างด้าวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งปัญหายาเสพติดจะนำปัญหาอื่นๆ ตามมา

3. บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในส่วนของภาครัฐ  ผู้ประกอบการ  ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว  รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อนำมาสู่ทางออกในการแก้ปัญหา

  

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net