ประชาสังคมรัฐฉานเรียกร้องรัฐบาลพม่ายุติการโจมตี-และจัดเลือกตั้งซ่อมในรัฐฉาน

ประชาสังคมรัฐฉาน 34 กลุ่ม เรียกร้องกองทัพพม่ายุติปฏิบัติการทางทหารโจมตีกองทัพรัฐฉานเหนือ SSPP/SSA พื้นที่เกซี-เมืองสู้-เมืองหนอง ทำให้มีผู้อพยพ 7 พันคน บ้านเรือน-ทรัพย์สิน-พืชผลเสียหาย โดยเรียกร้องให้ยุติการโจมตี ชดเชยความเสียหาย ยึดการเจรจา และจัดเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ซึ่งถูกยกเลิก

ค่ายผู้อพยพภายในประเทศ (IDP) ที่บ้านไฮป่า อ.เมืองสู้ รัฐฉาน ทั้งนี้มีผู้อพยพกว่า 7 พันคน ในพื้นที่อำเภอเมืองสู้ เกซี และเมืองหนอง หลังกองทัพพม่าเปิดฉากโจมตีพื้นที่ควบคุมของกองทัพรัฐฉานเหนือมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ทำให้มีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนตกเป็นเป้าหมายการโจมตีด้วย (ที่มา: มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนรัฐฉาน SHRF)

 

16 พ.ย. 2558  นับตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. ที่กองทัพพม่าเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในพื้นที่ของกองทัพรัฐฉานเหนือ (SSPP/SSA) เขตอำเภอเมืองสู้ เมืองหนอง และเกซี โดยใช้กระสุนปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศ ทำให้ราษฎรในพื้นที่หลายพันคนต้องอพยพนั้น

เมื่อวานนี้ (15 พ.ย.) องค์กรประชาสังคมรัฐฉาน 34 กลุ่ม ได้แถลงข่าวที่ห้องประชุมเดอะพลาซา ถ.รามคำแหง ถึงสถานการณ์ผู้ประสบภัยการสู้รบในรัฐฉาน และได้ออกแถลงการณ์ "เรื่อง สถานการณ์ผู้ประสบภัยจากการสู้รบ เขตรัฐฉาน ประเทศพม่า" ฉบับที่ 1/2558 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 มีรายละเอียดดังนี้

"จากการที่กองทัพพม่าได้ปฏิบัติการโจมตีฐานที่มั่นพื้นที่ของพรรคก้าวหน้ารัฐฉาน (Shan State Progress Party)/กองทัพรัฐฉาน (Shan State Army) (SSPP/SSA) ซึ่งเป็นกองทัพที่ได้ทำสัญญาหยุดยิงกับกองทัพพม่าไปตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ 2532 และครั้งที่ 2 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นที่เรียบร้อย แต่เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2558 จนถึงปัจจุบัน ทางกองทัพพม่านำโดยรัฐบาลของเต็ง เส่ง ได้เปิดฉากโจมตีกองทัพรัฐฉานเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยอ้างว่าไม่ลงนามความตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ (Nationwide Ceasefire Agreement - NCA)

ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนหลายอำเภอในพื้นที่รัฐฉานตอนเหนือ ทำให้ประชาชนเป็นผู้ประสบภัยจากการปะทะกันดังกล่าวนั้น ประชาชนทั้งเด็ก ผู้หญิงและคนชราต่างอพยพหนีตาย ลี้ภัยไปอาศัยตามวัดในเมืองใกล้เคียง บางส่วนหลบซ่อนอยู่ในเขตป่า และบางส่วนถูกกักตัวจากกองทัพพม่า ไม่น้อยกว่า 7,000 คน ทำให้เกิดผลเสียต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่ทำกิน นา ไร่ สวน และสัตว์เลี้ยงอีกทั้งช่วงนี้ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร แต่จำเป็นต้องทิ้งพื้นที่หนีเอาตัวรอดเพื่อออกจากพื้นที่ไปยังพื้นที่ปลอดภัย

ทางกองทัพพม่าได้เสริมกำลังคนและอาวุธอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าโจมตีในเขตควบคุมดูแลของกองทัพรัฐฉานเหนือทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ โดยไม่เลือกพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนไปหลายอำเภอของรัฐฉานเหนือโดยเฉพาะพื้นที่บ้านไฮ ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในเขตและเขต อ.เมืองสู้ อ.เกซี อ.เมืองหนอง

สรุป ความเสียหาย

ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 2558 – วันที่ 12 พ.ย. 2558 ข้อมูลเบื้องต้น ณ เวลานี้ทหารพม่าโจมตีทหารไทใหญ่ SSPP/SSA อย่างน้อย 60 ครั้ง ผู้ประสบภัยสงครามเมืองหนอง เมืองเกซี เมืองสู้ ประมาณ 50 หมู่บ้าน ประชาชนอย่างน้อย 7,000 คน วัด เสียหาย 3 แห่ง ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 6 คน เสียชีวิต 1 คน ทางทหารพม่าปล้นทรัพย์สินของประชาชนประมาณ 3 ล้านจ๊าด รถยนต์ของประชาชนเสียหาย 2 คัน รถจักรยานยนต์เสียหายทั้งคัน 1 คัน และที่ไม่สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลได้ เนื่องจากไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบ อีกเป็นจำนวนมาก

จากเหตุการณ์นี้ ทางเครือข่ายชาวไต ขอประณามการโจมตีของกองทัพพม่าในครั้งนี้ ที่ไร้ความชอบธรรมของกองทัพพม่า และเรียกร้องให้ทางรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังนี้

1. ให้ยุติการโจมตีพรรครัฐฉานก้าวหน้า (Shan State Progress Party)/กองทัพรัฐฉานเหนือ (Shan State Army) (SSPP/SSA)

2. ให้มีการชดเชยความเสียหายและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันครั้งนี้ อย่างเป็นธรรม

3. ให้มีการเจรจาด้วยสันติวิธีตามแนวทางการเมืองที่สากลนิยมปฏิบัติ

4. ให้มีการเลือกตั้งซ่อมในเขตพื้นที่ ที่มีประกาศยกเลิกการเลือกตั้งทั่วประเทศที่ผ่านมา

5. ให้ยุติการกักขัง หน่วงเหนี่ยว อันทำให้เกิดการขาดเสรีภาพในการดำเนินชีวิตของประชาชน

6. ให้ปฏิบัติต่อกองกำลังทุกกลุ่มอย่างเสอมภาค ทั้งกลุ่มที่ยังมิได้ลงนามหยุดยิง NCA

7. ให้แสดงความจริงใจต่อการสร้างสันติภาพอย่างแท้จริง ทั้งในระดับรัฐและภูมิภาค ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้สัญญากับประชาคมโลก

8. ให้พิจารณาลงโทษผู้ทำร้ายประชาชน และทำลายศาสนสถานซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนในพื้นที่การสู้รบ

โดยองค์กรชุมชนรัฐฉานที่ลงนามท้ายแถลงการณ์ประกอบด้วย 1) Shan Human Rights Foundation 2) Shan State Development Foundation 3) Shan Sapawa Environmental Organization 4) Shan Youth Power 5) Shan Women’s Action Network 6) Worker Solidarity Association 7) Migrant Worker Federation 8) Shan Literature and Culture Society (Chiang Mai) 9) Shan Literature and Culture Association in Mong Su 10) Shan Youth Network Group

11) Shan Youth Power Group 12) Organizations in Toom Toantai 13) Shan Refugee Committee 14) KoongJor Refugee Committee 15) Shan Youth Organization 16) JaoKhur Tai Organization 17) Shan Students’ Union Chiangmai 18) Shan Farmers’ Network  19) Shan Literature and Culture Association in Bang Kok 20) Tai ToongTuen Net work

21) Tong Law Awn Committee 22) GuenHerngMong Jit Committee 23) Shan Youth Net Work (SYN)  24) MawkGorn Tai Society 25) Mae Ban Groups 26) Kaw Phong Garn ZoiZard Society 27) VilarMawnleng Committee 28) Ho Mong Sai Society 29) HernHoamHuk Society 30) Shan Youth New World (SYNW)

31) Shan Women Society Thailand 32) Leng San Loi Society 33) Ta,ang Committee 34) Shan-State Friend Group

000

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ทั้งนี้ กกต.พม่า ได้มีประกาศยกเลิกจัดการเลือกตั้งหลายพื้นที่ทั่วประเทศพม่า ในจำนวนนี้มี 7 อำเภอในรัฐฉานที่ กกต. ไม่ยอมจัดเลือกตั้งได้แก่ เมืองสู้ เกซี ปางซาง ปางเวียง เมืองหม่อ นาฟาน เมืองลา เมืองยาง นอกจากนี้ยังมีอีก 9 อำเภอที่ไม่มีการจัดการเลือกตั้งในบางหมู่บ้าน ทำให้ที่นั่ง ส.ส. จากรัฐฉาน 7 ที่นั่ง และสมาชิกสภาท้องถิ่นของรัฐฉาน 14 ที่นั่ง ต้องว่างลง (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท