Skip to main content
sharethis

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นของคนไทยทุกคน มันช่วยชีวิตพวกเขาจากโรคภัยไข้เจ็บ และการล้มละลาย นี่คือสิ่งที่ผู้คนจากภาคต่างๆ ในเครือข่าย ‘กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ’ คิดและเชื่อ คือคำตอบของคำถามว่า ทำไมพวกเขาเหล่านี้จึงต้องออกมาปกป้องระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ไปฟังเสียงของพวกเขา

พงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์ จากกลไกประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเขต 5 ราชบุรี
 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำคัญอย่างไร ทำไมจึงต้องออกมาปกป้อง

ในฐานะที่ทำงานคลุกคลีกับด้านนี้ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นที่พึ่งให้คนได้ ผมเป็นคนที่ใช้บัตรทองคนหนึ่ง ผมไม่ต้องกังวลเวลาไปโรงพยาบาล เวลาป่วย หลักประกันสุขภาพฯ เป็นสิ่งที่ทำให้ผมเข้าโรงพยาบาลอย่างไม่ต้องกลัว ถ้าเป็นสมัยก่อน ผมจะกังวลมากว่าถ้าผมป่วยขึ้นมา เงินจะพอไหม คนแถวบ้านผม เวลาป่วยก็ไม่ค่อยไปโรงพยาบาลกันเพราะต้องจ่ายเต็ม การจ่ายเต็มเป็นภาระอย่างหนึ่งของคนหาเช้ากินค่ำ ผมรู้สึกว่าต้องปกป้องบัตรทอง เพราะมันเป็นที่พึ่งของเราได้ มันช่วยเราได้ และที่สำคัญ มันเกิดจากภาษีที่เราจ่ายไป มันคือระบบของเรา เราต้องปกป้อง


คิดว่าอะไรคือภัยคุกคามต่อระบบหลักประกันสุขภาพมากที่สุด

หน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบมองไม่ออกว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าดีกับประชาชนยังไง แต่ทุกคนมองเรื่องระบบเศรษฐกิจมากกว่าคุณภาพชีวิตคน สถานการณ์ที่พี่ตูน (อาทิตวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม) ต้องมาวิ่ง ทุกคนบริจาคให้ อันนี้เป็นสิ่งดี แต่ทำไมพี่ตูนต้องมาวิ่ง กระทรวงสาธารณสุขทำไมต้องเอาเงินไปบริจาคให้พี่ตูน ทั้งที่ตัวเองมีหน้าที่ในเรื่องนี้โดยตรง ทำไมไม่ดูว่าหน่วยบริการประสบปัญหาอะไร และกระทรวงสาธารณสุขจะเข้าไปช่วยอย่างไร

ที่ผ่านมาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่เคยได้งบตามที่เสนอ มีปรับลดตลอดหรือไม่ก็เท่าเดิมกับปีก่อนๆ ทั้งที่สถานการณ์เปลี่ยน การจ่ายเงินไม่พอในระบบ บวกกับคนที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบายมองไม่ทะลุว่าจริงๆ หน้าที่ของตัวเองอยู่ตรงไหน และจะมีวิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร กลายเป็นทุกอย่างไปลงที่ สปสช. ที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่าง ทั้งที่มี 3 ระบบคือสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งรัฐบาลให้การดูแล ถึงแม้ว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเป็นระบบที่ดูแลคนมากกว่าทุกระบบ แต่ได้เงินน้อยกว่าทุกระบบ ขณะที่ระบบสวัสดิการข้าราชการเงินจ่ายมากที่สุด ดูแลคนน้อยที่สุด ชี้ให้เห็นว่าระบบการจัดสรรงบประมาณหรือนโยบายของหน่วยงานที่รับผิดชอบเองไม่ได้ตอบโจทย์การแก้ปัญหา


ข้อเสนอ?

ถ้าจะทำให้เกิดการจัดการที่ดี อย่างแรก เรื่องการจัดสรรงบประมาณต้องจัดสรรให้เพียงพอ สอง การให้คนในพื้นที่มาร่วมจ่ายไม่ใช่ทางออก การให้คนมาร่วมจ่ายเยอะๆ ในหน่วยบริการ ทำให้สุดท้ายกลับไปสู่ภาวะเดิมก่อนมีหลักประกัน คนต้องพะวงในการจะเข้ารักษา ตอนนี้ผู้ป่วยโรคไตก็ต้องร่วมจ่ายแล้ว ผมเสนอว่าแนวคิดเรื่องการร่วมจ่ายควรตัดออกไป

ส่วนวิธีการที่จะให้มีเงินเข้าระบบเพียงพอ ผมคิดว่ามีเยอะแยะ เช่น ภาษีน้ำตาลหรือภาษีเหล้า บุหรี่ เพราะสิ่งเหล่านี้ก็ไปทำลายสุขภาพของคน ควรจะเอาเงินส่วนนี้มาช่วยดูแลสุขภาพของคน ที่สำคัญคือการทำให้คนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้น ทุกวันนี้ เรามองว่าคนจะเข้ารับการรักษายังไง แต่ไม่เคยมองว่าคนจะดูแลสุขภาพยังไง

และสุดท้ายคือการทำให้ระบบการรักษาลดความเหลื่อมล้ำลง จะทำยังไงให้คนเข้าโรงพยาบาลหมอไม่ต้องถามว่าใช้สิทธิอะไร ถ้าทำให้เกิดการรักษามาตรฐานเดียวกัน ระบบเดียวกัน ทุกคนก็จะมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่แยกว่าคนไหนจนหรือรวย

บุคคลแห่งปีของประชาไท ประจำปี 2017 นี้ มาเป็นทีม พวกเขาคือ 'กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ' ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้คนมากหน้าหลายตา ท่ามกลางความพยายามทำลายหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล คสช.และรัฐราชการ 'กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ' ออกมาเคลื่อนไหว เฝ้าระวัง ปกป้อง และยันสถานการณ์เอาไว้อย่างสุดกำลัง สำหรับสถานการณ์ในปีหน้าที่พอจะเห็นเค้าลางว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะยิ่งเผชิญการคุกคามที่หนักข้อขึ้นเรื่อยๆ คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า ‘กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ’ กำลังยืนขวางระหว่างรัฐบาลและกลุ่มคนที่ต้องการทำลายกับผู้คน 48 ล้านคนที่ได้รับการดูแลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และคอยย้ำเตือนว่าการรักษาพยาบาลคือสิทธิของประชาชนที่รัฐไม่อาจพรากมันไปได้

บุคคลแห่งปี 2017: ‘กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ’ ภูมิคุ้มกันสวัสดิการสุขภาพเพื่อทุกคน
บุญยืน ศิริธรรม: ประวัติศาสตร์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภาคประชาชน
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล: ภัยคุกคามที่สุดต่อระบบหลักประกันสุขภาพฯ คือการที่รัฐมองคนไม่เท่ากัน
นิมิตร์ เทียนอุดม: “เพราะวิธีคิดตั้งต้นของรัฐเริ่มจากความไม่เป็นธรรม” กับปัญหาในระบบหลักประกันสุขภาพฯ
นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี: หลักประกันสุขภาพฯ คือสิทธิที่ถอยหลังกลับไม่ได้

เสียงจากเครือข่าย ‘กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ’ (ภาคใต้) ทำไมเราต้องปกป้อง?
เสียงจากเครือข่าย ‘กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ’ (ภาคเหนือ) ทำไมเราต้องปกป้อง?
เสียงจากเครือข่าย ‘กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ’ (ภาคกลาง) ทำไมเราต้องปกป้อง?
เสียงจากเครือข่าย ‘กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ’ (ภาคอีสาน) ทำไมเราต้องปกป้อง?
เสียงจากเครือข่าย ‘กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ’ (ภาคตะวันออก) ทำไมเราต้องปกป้อง?

 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net