ใต้โต๊ะนักข่าว EP.21 | การเมืองเรื่องเสื้อผ้า (5) รัฐ รัฐราชสำนัก ผ้า ผ้าไทย

ใต้โต๊ะนักข่าว EP.21 การเมืองเรื่องเสื้อผ้า ตอนที่ 5 ชวนติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุยเรื่องชุดไทย ความเป็นไทย การสถาปนาอำนาจนำของรัฐและราชสำนัก กับวัฒนธรรมที่ถูกแช่แข็ง พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดผ้าไทยจึงไม่เป็นที่ต้อนรับในตู้เสื้อผ้าของคนรุ่นใหม่

รับฟังใต้โต๊ะนักข่าวย้อนหลังทาง Podbean | Spotify และ YouTube

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์