สปสช. เปิดเพจ “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท.” สื่อสารการจัดการสุขภาพชุมชน

สปสช.เปิดเพจ “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท.” ช่องทางสื่อสารใหม่ สื่อสารอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมของท้องถิ่น นำเสนอนวัตกรรมการจัดการสุขภาพเชิงรุก ภายใต้ กปท. พร้อมเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำโครงการ-กิจกรรมสุขภาพ ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่       

ทีมสื่อ สปสช. รายงานว่า นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น” หรือ กปท. เข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศ ตามมาตรา 47 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ร่วมวางแผนและส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ เน้นการสร้างพฤติกรรมให้เกิดการดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพ

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.

ตลอดระยะเวลา 15 ปี ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นซึ่งเริ่มในปี 2549 ปัจจุบันมี อปท. ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นแล้วจำนวน 7,740 แห่ง โดยในแต่ละปีได้มีการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสุขภาพในทุกกลุ่มวัยเกิดขึ้นมากมาย โดยมีความหลากหลายตามสภาวะสุขภาพของแต่ละพื้นที่

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้การขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ที่ผ่านมาจึงได้มีการสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชน ตามบทบาทเฉพาะของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น พร้อมจัดทำสื่อสัญลักษณ์ โลโก้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น มาสคอตการ์ตูน “นาย กปท. (กอปอทอ)” และข้อความคำขวัญ “สุขภาพดีมีหลักประกัน ท้องถิ่นสร้างสรรค์ กปท.สนับสนุน" เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและสู่สาธารณะ  

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ตามที่ สปสช. สำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในส่วนของ อปท. พบว่าร้อยละ 83.4 มีข้อเสนอให้จัดทำช่องทางสื่อออนไลน์เพื่อใช้ในการสื่อสารการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ดังนั้น สปสช. จึงได้จัดทำเฟซบุ๊กแฟนเพจ “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท.” ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 15 มี.ค. 2564 นี้ นอกจากเป็นพื้นที่สื่อสารข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ยังเป็นช่องทางนำเสนอกิจกรรมและเรื่องเล่าดีๆ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ทั้งเป็นแหล่งรวมผลงานนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นทั่วประเทศ ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นและขับเคลื่อน กปท.กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพื่อการร่วมเป็นเจ้าของหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สู่ผลสำเร็จการสร้างนำซ่อมและมีสุขภาพดีถ้วนหน้าต่อไป 

“แต่เดิมเราคุ้นเคย กปท. ในชื่อกองทุนสุขภาพตำบล แต่หลังจาก สปสช. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและการดำเนินงานกองทุน ทำให้ อปท. หลายแห่งเกิดความมั่นใจและนำ กปท. มาร่วมดูแลสุขภาพชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดการแพร่ระบาด และการเปิดเพจกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท. ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาของ กปท. ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์