Skip to main content
sharethis

30 มิ.ย. 2564 ประชุมสภาล่ม วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ของรัฐบาล เหตุ ส.ส. แสดงตนไม่ครบ พบฝ่ายรัฐบาลอยู่ในห้อง ร่วมอภิปราย แต่ไม่ยอมกดบัตร ก้าวไกลอัด วัคซีนก็ฉีดแล้วยังไม่ทำหน้าที่ ไร้ความรับผิดชอบ ให้อภัยไม่ได้

สภาล่ม วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ที่รัฐบาลเสนอ

วอยซ์ออนไลน์รายงานว่า ที่รัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่ม หลังเปิดการประชุมไม่ถึง 2 ชั่วโมง เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ มี ส.ส. แสดงตนเข้าร่วมประชุมเพียง 206 คน ซึ่งหากจะประชุมได้ต้องมีผู้ร่วมเข้าประชุม 242 คนขึ้นไป

การประชุมครั้งนี้ เริ่มเวลา 10.30 น. โดยชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดให้ ส.ส. หารือเรื่องต่างๆ จากนั้นจึงเข้าสู่วาระการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วัตถุอัตราย ฉบับที่ ... พ.ศ. ... ที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยจะลงมติในมาตรา 6 ต่อจากการพิจารณาครั้งที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เมื่อกดออดหรือสัญญาณเรียกสมาชิกให้เข้าห้องประชุมเพื่อแสดงตัวก่อนลงมติ ปรากฎว่าสมาชิกเข้ามาแสดงตนเป็นส่วนน้อย โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรพยายามยื้อเวลารอสมาชิกให้เข้าห้องประชุมจนครบ จึงกดออดหลายครั้ง

ชวนกล่าวว่า ที่ต้องกดออดหลายครั้ง เพราะปรารถนาดีต่อผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเลือกตั้งจะรู้ดีว่าการอยู่ในที่ประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น จะเป็นเหยื่อคู่ต่อสู้อย่างไร ใครที่มาแล้วขอให้กดบัตร

ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งพักการประชุม 15 นาที เมื่อกลับเข้าสู่ห้องประชุม ชวนยังรอการแสดงตนจาก ส.ส. พร้อมระบุว่า “ผมได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่ที่มาชี้แจงเมื่อตอนพัก ระบุว่าทางองค์การอาหารและยา (อย.) ต้องการกฎหมายฉบับนี้มาก เราจำเป็นมาก เป็นกฎหมายรัฐบาล ไม่ใช่กฎหมายของฝ่ายค้าน”

ขณะที่ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นกล่าวว่า “กฎหมายนี้เป็นกฎหมายสำคัญที่รัฐบาลเสนอ ถ้ารัฐบาลไม่เอากฎหมายนี้ พวกผมไม่เอาก็ได้ ขอให้ประธานปิดการประชุมเถอะครับ รู้ว่าไม่พอก็ไม่พอ”

ชวน ตอบว่า ให้เวลาสักนิดหนึ่ง ส่วนตัวไม่ห่วงกฎหมาย แต่ไม่อยากให้เพื่อนๆ สอบตก เมื่อเราให้โอกาสเต็มที่แล้ว ใครก็ตำหนิเราไม่ได้ แต่คงไม่ให้โอกาสอยู่ถึงเย็น 

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นกล่าวว่า พรรคก้าวไกลมาประชุมครบถ้วน และพรรคร่วมฝ่ายค้านพยายามจะทำหน้าที่ ส.ส. เราเรียนหนังสือมา ว่าอำนาจนิติบัญญัตินั้น ประชาชนมอบให้ในการตรากฎหมาย ยืนยันว่า พรรคก้าวไกลและฝ่ายค้านจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

ด้านภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย หารือว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมีปัญหาพอสมควร จึงเสนอประธานกรรมาธิการถอนร่างออกไปก่อน แล้วค่อยกลับมาเสนอที่ประชุมใหม่ 

ส่วนอนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในเมื่อ ส.ส. มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประชาชนมอบหมายมา แต่พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคยังไม่ลงชื่อเข้าร่วมประชุมเลย ดังนั้น จึงเสนอท่านประธานยุบสภา เลือกตั้งใหม่ไปเลย ขณะที่ ชวนกล่าวติดตลกว่า “เดี๋ยวเลิกประชุมเราค่อยยุบ”

กระทั่งเวลา 11.58 น. ประธานสภาผู้แทนราฎรสั่งปิดการประชุม โดยมีผู้แสดงตนเข้าร่วมประชุมเพียง 206 จาก ไม่ครบองค์ประชุม 242 คน

พรรครัฐบาลอยู่ในห้องประชุมแต่ไม่ยอมแสดงตน

มติชนออนไลน์รายงานว่า จากการตรวจสอบองค์ประชุมที่มี ส.ส. มาแสดงตนแค่ 206 คน จาก 483 คน พบว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล มี ส.ส.พลังประชารัฐ แสดงตนเพียงแค่ 9 คน จากจำนวน ส.ส.ทั้งหมด 120 คน เช่นเดียวกับ ส.ส.ภูมิใจไทย แสดงตน 8 คน จาก 61 คน

ขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์ มีผู้แสดงตน 37คน จาก 48 คน ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา แสดงตน 5 คน จาก 12 คน พรรคชาติพัฒนา แสดงตน 4 คน จากทั้งหมด 4 คน

ด้านพรรคร่วมฝ่ายค้าน พบว่า พรรคเพื่อไทย มีผู้แสดงตน 72 คน ไม่แสดงตน 62 คน พรรคก้าวไกลแสดงตน 39 คน จาก 55 คน พรรคเสรีรวมไทย แสดงตน 6 คน จาก10 คน

ทั้งนี้ พบว่า มี ส.ส.หลายคนอยู่ในห้องประชุม และบางคนพูดอภิปราย แต่ไม่ยอมแสดงตนก่อนลงมติ อาทิ พรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม, ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม, สิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.

พรรคภูมิใจไทย อาทิ ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่, ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา รวมถึงมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ และ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่

ก้าวไกลอัด ส.ส.รัฐบาล ไร้ความรับผิดชอบ ทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้ว

เวลา 12.15 น. มติชนออนไลน์รายงานอีกว่า วิโรจน์ ลักขณาอดิศร,สุเทพ อู่อ้น, มานพ คีรีภูวดล, ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์, และอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ร่วมกันแถลงภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่ม

วิโรจน์ กล่าวว่า การประชุมสภาที่ล่มในวันนี้ พรรคก้าวไกลยืนยันว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่และเป็นการไม่ให้ความสำคัญของ ส.ส.พรรคฝ่ายรัฐบาล ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการละเลยหน้าที่ของรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารเพียงพอแล้ว เราไม่คิดว่าวันนี้แม้แต่อำนาจนิติบัญญัติก็ไม่ได้รับความรับผิดชอบเช่นนี้

วิโรจน์กล่าวว่า การที่ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร จัดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยคาดว่าคงจะมีวัตถุประสงค์สำคัญที่อยากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตกบกพร่อง ตนต้องถามและเตือนสติไปยัง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ว่าหน้าที่ ส.ส. ที่สำคัญที่สุดคือการพิจารณาร่างกฎหมาย การออกกฎหมาย ซึ่งวันนี้ร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ก็เป็นร่างกฎหมายที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอมายังสภา

วิโรจน์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และอีกหลายฉบับที่ยังรอการพิจารณาอยู่ ซึ่งล้วนเป็นกฎหมายของฝ่ายรัฐบาลทั้งสิ้น ดังนั้น การที่สภาล่มโดยที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ไม่ได้ทำหน้าที่ จึงเป็นอะไรที่ประชาชนให้อภัยไม่ได้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net