Skip to main content
sharethis

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ย้ำพิรุธจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ตามมติ ครม. 15 มิ.ย. 64 พบการจัดแบ่งซอยซื้อ ไม่ประกวดราคา e-bidding แต่ใช้วิธีคัดเลือกร้านค้า-บริษัทโดยตรง ยกตัวอย่าง อำนาจ ผอ.ศูนย์ฯ ซื้อได้ไม่เกิน 25 ล้าน จึงเกิดเรื่องพิศดารแบ่งซื้อจัดจ้าง แต่ละศูนย์ฯ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำสเปกเดียวกันราคาเท่ากัน - โฆษกเพื่อไทย ชี้ 'ประยุทธ์' ไร้วิสัยทัศน์จัดการเยียวยาน้ำท่วม แนะลอกการบ้านรัฐบาลเพื่อไทย


นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

10 ต.ค. 2564 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงปัญหาน้ำท่วมประเทศไทยไม่ได้รับการจัดการดูแลอย่างเป็นระบบ เพราะ พล.เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิวัติและยกเลิกแผนจัดการน้ำทั้งระบบอย่างบูรณาการ 3.5 แสนล้านของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และใช้อำนาจตามมาตรา 44 ที่ 46/2560 จัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) อ้างเพื่อบูรณาการระบบน้ำทั้งหมด และออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 166/2562 มอบหมายและมอบอำนาจให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ปล่อยมีการจัดซื้อมีล็อกสเปก ฮั้วประมูล ไม่โปร่งใส

นายยุทธพงศ์ กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 ครม. มีมติอนุมัติงบกลาง 3.2 พันล้าน เพื่อบริหารจัดการน้ำ – แก้ภัยแล้ง และเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำในฤดูฝน โดยกระจายไปตามกรมกองต่าง ๆ ซึ่งหากกระทรวงกรมกองใดมีแผนเรื่องน้ำ จะต้องผ่าน สทนช. ภายใต้ พล.อ.ประวิทย์ และงบกลางก็อนุมัติโดย พล.อ.ประยุทธ์

กรณีรายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ พบการจัดแบ่งซอยซื้อ ไม่ประกวดราคา e-bidding แต่ใช้วิธีคัดเลือกร้านค้า-บริษัทโดยตรง ยกตัวอย่าง อำนาจ ผอ.ศูนย์ฯ ซื้อได้ไม่เกิน 25 ล้าน จึงเกิดเรื่องพิศดาร แบ่งซื้อจัดจ้าง แต่ละศูนย์ฯ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำสเปกเดียวกัน ราคาเท่ากัน เช่น ปั้มขนาด 42 นิ้ว ราคาชุดละ 21.8 ล้านเท่ากันทั้งหมด ศูนย์ฯ นนทบุรี 1 เครื่อง เชียงใหม่ 2 เครื่อง พิษณุโลก 2 เครือ่ง ขอนแก่น 2 เครื่อง โคราช 2 เครื่อง อยุธยา 1 เครื่อง สงขลา 2 เครื่อง รวม 13 เครื่อง มูลค่า 284.5 ล้าน และที่มาของราคากลาง สืบเทียบจาก 3 บริษัทคือ บ.ทีเอ็กซ์ ไดนามิกส์ บ.อาคีร่า เอสเค และ บ.เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์ แต่สุดท้ายแล้ว บ.อาคีร่า เอสเค ขายได้เพียงบริษัทเดียว ซึ่งเป็นพฤติกรรมส่อล็อกสเปก ฮั้วประมูลหรือไม่

“มีข้อสงสัยว่า เมื่อซื้อของชนิดเดียวกัน ทำไมไม่รวมกันแล้วใช้วิธี e-bidding เพื่อให้การแข่งขันทางราคาโปร่งใส แล้วขอที่ซื้อมาอยู่ที่ไหน มีประโยชน์ใช้การได้หรือไม่ ขณะที่ชาวบ้านเหนือ กลาง อีสาน ใต้ ต้องเผชิญปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม ลำบากยากแค้น รัฐบาลทำเพียงการแจกถุงยังชีพ ผมจะแฉทุกสัปดาห์ ว่างบกลางปี 2564 รัฐบาลเอาไปใช้อะไรบ้าง นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง มูลค่าจริงอาจสูงเป็นหมื่นล้าน” นายยุทธพงศ์ กล่าว

โฆษกเพื่อไทย ชี้ 'ประยุทธ์' ไร้วิสัยทัศน์จัดการเยียวยาน้ำท่วม แนะลอกการบ้านรัฐบาลเพื่อไทย

นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 31 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 227,470 ครัวเรือน และปัจจุบันยังมีหลายจังหวัดที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง แต่ตลอดระยะกว่า 3 สัปดาห์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำได้เพียงลงพื้นที่แจกของและให้กำลังใจบอก “รักจังฮู้” ทั้ง ๆ ที่งานวิจัยเคยระบุชัดว่าปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งไม่ใช่เพียงภัยธรรมชาติแต่เกิดจากการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำมากมาย อย่างกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) แต่ยังไม่เห็นถึงการใช้ศักยภาพของสองหน่วยงานนี้ว่าเป็นอย่างไร มีหน้าที่อะไรบ้าง เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ส่วนพลเอกประยุทธ์เองก็บริหารงานแบบแผ่นเสียงตกร่อง กล่าวโทษภัยธรรมชาติตลอดเวลา เรียกได้ว่าเป็นผู้นำที่ต่ำกว่ามาตรฐานโลก

นางสาวอรุณี ยังกล่าวต่ออีกว่า จากการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนของ ส.ส.พรรคเพื่อไทยในหลายจังหวัดเช่น สุโขทัย พิษณุโลก อยุธยา ลพบุรี ขอนแก่น ปัญหาที่พบคือน้ำท่วมขังในหลายจังหวัดนานเกือบ 3สัปดาห์ เริ่มส่งกลิ่นเหม็น นาข้าวจมอยู่ในน้ำหลายพันไร่ แต่พลเอกประยุทธ์ กลับไร้ภาวะผู้นำ ไร้มาตรการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ตรงกันข้ามกับอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จากปัญหาอุทกภัยปี 2554 ได้แสดงวิสัยทัศน์ภาวะผู้นำมีแผนในการรับมือภัยพิบัติทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว พร้อมประกาศมาตรการเยียวช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทันที อาทิเช่น ชดเชยความเสียหายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 2,222 บาท ชดเชยที่อยู่อาศัยเสียหายรายครัวเรือนละไม่เกิน 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีมาตรการพักชำระหนี้ให้เกษตรกร 3 ปีและปรับโครงสร้างหนี้ มีมาตรการเยียวยาการซ่อมแซมบ้านเรือน รถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยร่วมมือกับกรมอาชีวะศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน สิ่งเหล่านี้คือการสะท้อนถึงการบริหารงานแบบมืออาชีพในสถานการณ์วิกฤตของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ อดีตนายกรัฐมนตรี

“ถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ รู้จักคำว่าการบริหารจัดการ ความเสียหายคงไม่เกิดทุกปีตลอด 7 ปีที่ผ่านมา วันนี้ “ข้าวในนาข้าวเน่าส่งกลิ่นเหม็น เป็นข้าวเน่าของจริง” 7 ปีที่ผ่านมาไม่ทำอะไรนอกจากโทษฟ้าโทษฝนยังคิดจะบริหารงานต่ออีก 5 ปี ไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์ รู้จักคำว่าอายฟ้าดินบ้างรึเปล่า” นางสาวอรุณีกล่าว


ที่มาเรียบเรียงจากเว็บไซต์พรรคเพื่อไทย [1] [2]


 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net