Skip to main content
sharethis

รองผู้ว่าฯ ตาก แถลงกองทัพพม่ารบกับ KNLA ทางตอนใต้ จ.เมียวดี ประเทศพม่า ส่งผลให้มีผู้ลี้ภัยหนีภัยสงครามเข้าฝั่งไทย อ.แม่สอด แล้วกว่า 2,500 คน ยันดูแลตามหลักมนุษยธรรม พร้อมกันนี้ มีรายงานกระสุนปืนใหญ่ตกริมแม่น้ำเมยฝั่งไทย แต่ไม่พบความสูญเสีย เตรียมกางแผนรับมือหากมีการรุกล้ำอธิปไตยอีก  

ภาพผู้ลี้ภัยสงครามจากฝั่งพม่า ใน จ.ตาก หลังเกิดเหตุปะทะเมื่อ 16 ธ.ค. 64

18 ธ.ค. 64 สำนักข่าวชายขอบ รายงานเมื่อวันนี้ (17 ธ.ค.) นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ตาก และรักษาราชการแทน ผวจ. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคงในจังหวัดตากได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณีผู้หนีภัยจากการสู้รบฯ ข้ามแดนมายังฝั่งไทย โดยนายสมชัย กล่าวว่า ศูนย์สั่งการชายแดนฯ ได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น. ได้รับแจ้งจากกองกำลังนเรศวรว่าเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือ KNLA ซึ่งเป็นปีกกองทัพของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) บริเวณตอนใต้ของจังหวัดเมียวดี ประเทศพม่า ส่งผลให้มีผู้ลี้ภัยเดินทางข้ามมาฝั่งไทยบริเวณคอกวัวบ้านกำนันปั้น ต.แม่ตาว อ.แม่สอด ประมาณ 70 คน และพบกระสุนปืนตกริมแม่น้ำเมยฝั่งไทย แต่ไม่มีความสูญเสีย และเวลา 18.00 น. พบผู้ลี้ภัยเดินทางข้ามมายังฝั่งไทยอีกรวมยอด 2,503 คน โดยได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ลี้ภัยจากบริเวณคอกวัวกำนันปั้นไปยังโรงเรียนแม่ตาวกลาง อ.แม่สอด เพื่อความปลอดภัย

นายสมชัย กล่าวว่า ในวันนี้เกิดการปะทะกันระหว่างทหารพม่าและกองกำลังชาติพันธุ์ลึกเข้าไปในพม่า 500 เมตร ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านดอนชัย ต.แม่ตาว อ.แม่สอด และเวลา 12.00 น. ตรวจพบผู้ลี้ภัยเดินทางมายังฝั่งไทยที่โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง จำนวน 95 คน รวมจำนวนผู้ที่หนีภัยจากการสู้รบที่หลบอยู่ในฝั่งไทยจำนวน 2,598 คน และเวลา 12.30 น. ตรวจพบผู้ลี้ภัย และได้รับบาดเจ็บ 2 คน จึงได้นำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอด หลังจากนั้น พบกระสุนไม่ทราบชนิดตกริมน้ำเมยฝั่งไทย แต่ไม่พบความสูญเสีย จึงได้ยิงกระสุนควันแจ้งเตือน

“สถานการณ์ปัจจุบันการสู้รบได้ยุติลง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปะทะกันในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ สำหรับผู้ที่หนีภัยการสู้รบที่เดินทางเข้ามาทั้ง 3 ครั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง จากการสอบถามพบว่าเป็นผู้มีสถานะทางทะเบียนและอาศัยอยู่ในพื้นที่เมียวดี สาเหตุที่ต้องข้ามมาฝั่งไทยเพราะมีความกังวลเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ เมื่อสถานการณ์สงบมีความต้องการเดินทางกลับไปภูมิลำเนา” รอง ผวจ. กล่าว

นายสมชัย กล่าวต่อว่า มีการจัดตั้งกองอํานวยการร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาเดินทางเข้ามายังฝั่งไทย เพื่อดําเนินการร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ และการบริหารจัดการการปฏิบัติในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเฉพาะบริเวณ โดยมีการลงพื้นที่ เพื่อสํารวจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบ้านดอนไชย ต.แม่ตาว และการพบปะชี้แจงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมการปฏิบัติตามแผนอพยพพลเรือน หากสถานการณ์มีแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทย บริเวณแนวชายแดน จ.ตาก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า มีการเพิ่มมาตรการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมในการโต้ตอบตามสถานการณ์ของกองกําลังป้องกันชายแดน หากมีการรุกล้ำอธิปไตยของประเทศ โดยในห้วงที่ผ่านมา กองกําลังนเรศวรดําเนินการยิงเตือนด้วยกระสุนควันไปแล้ว จํานวน 2 นัด เพื่อแจ้งเตือนให้กําลังทั้งสองฝ่ายทราบว่ามีกระสุนข้ามมาตกยังฝั่งไทย นอกจากนี้ มีการประสานงานการปฏิบัติกับรัฐบาลเมียนมา ผ่านช่องทางความร่วมมือระดับทวีภาคี โดยใช้ช่องทางคณะกรรมการชายแดนระดับท้องถิ่น ไทย-เมียนมา (TBC) เพื่อประท้วง กรณีที่มีกระสุนไม่ทราบชนิด/ไม่ทราบฝ่าย ข้ามมาตกยังฝั่งไทย

รอง ผวจ. กล่าวว่า การดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวอยู่ในความรับผิดชอบของกองกําลังป้องกันชายแดนโดยดําเนินการจัดทําข้อมูลทะเบียนของผู้หนีภัยความไม่สงบในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว และช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ทั้งในเรื่องของการรักษาพยาบาลขั้นต้น การแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค/บริโภค และการพบปะเพื่อสอบถามในเรื่องของความเดือดร้อน

“ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตาก ขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่ งดการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ ดังกล่าว เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน และทุกภาคส่วนในการตรวจสอบข่าวสาร ข้อเท็จจริงก่อนที่จะนําไป เผยแพร่ให้กับประชาชน เพราะข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงนั้นจะสร้างความแตกตื่นและความหวาดกลัว ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงได้จากการแถลงข่าว ประจําวันของศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตาก” นายสมชัย กล่าว

ขณะที่ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร กล่าวว่ากำลังฝ่ายทหารได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองและตำรวจและฝ่ายเกี่ยวข้อง ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรามีจุดรับบริจาคที่อำเภอจัดตั้งขึ้นที่วัดศรีเกิด ส่วนสถานการณ์แนวชายแดนได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ตอนนี้เสียงปืนเงียบลงและแนวโน้มถ้าสถานการณ์สู้รบไม่เกิดขึ้น ราษฎรชาวเมียนมาน่าจะเดินทางกลับได้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net