'เท่าพิภพ ก้าวไกล' ปลื้มร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ได้ฤกษ์เข้าสภา ปลดล็อกสุราเสรี แต่เลื่อนลงมติเพราะสภาล่ม

'เท่าพิภพ ก้าวไกล' เป็นปลื้ม ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า หรือร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ฉบับที่... พ.ศ. ... เข้าสู่วาระประชุมสภา หลังรอมานานกว่า 1,838 วันนับตั้งแต่ถูกจับคดีผลิตคราฟต์เบียร์ในปี 2560 ชี้ ร่างกฎหมายนี้ช่วยปลดล็อกการผลิตสุราให้รายย่อย สร้างโอกาสในการแข่งขันและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่คนตัวเล็กตัวน้อย ไม่กระทบรายใหญ่อย่างแน่นอน ด้าน รมต.สำนักนายกฯ ขอรับเข้าที่ประชุมให้ ครม. พิจารณาภายใน 60 วัน แต่สุดท้าย ที่ประชุมต้องเลื่อนการลงมติออกไปก่อนเพราะสภาล่ม

2 ก.พ. 2565 วันนี้ (2 ก.พ. 2565) เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า หรือร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ฉบับที่... พ.ศ. … เพื่อขอแก้ไข พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 153 ที่กำหนดให้บุคคลผู้ประสงค์จะผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราไว้ในครอบครองต้องขออนุญาตต่ออธิบดีและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้าจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การขออนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยสามารถทำได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

เท่าพิภพ กล่าวเปิดการอภิปรายและการเสนอหลักการของกฎหมายว่าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นที่สุดในชีวิต นับตั้งแต่เคยถูกจับด้วยคดีผลิตคราฟต์เบียร์เพื่อจำหน่าย เมื่อปี 2560 จนถึงวันนี้เป็นเวลา 1,838 วัน ในที่สุด ร่างแก้ไข พ.ร.บ.สรรพสามิต มาตรา 153 เพื่อปลดล็อกให้การผลิตเหล้าเบียร์ก็เข้าสู่การพิจารณารับหลักการของสภาได้สำเร็จ

เท่าพิภพอธิบายหลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าการผลิตเหล้าเบียร์คือรูปธรรมที่สุดเรื่องหนึ่งของทุนผูกขาดในสังคมไทย เพราะเป็นการจำกัดความฝันของผู้ผลิตรายย่อยและปิดกั้นโอกาสทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ควรจะนำผลผลิตอันหลากหลายมาแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ แต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่เกิดขึ้น กฎหมายกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างข้อจำกัดต่างๆ ให้กลุ่มทุน ดังนั้น การผลักดันร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า จะช่วยปลดล็อกและทลายทุนผูกขาด ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ตนผลักดันมาตั้งแต่เป็น ส.ส.ในสังกัดพรรคอนาคตใหม่ ก่อนที่พรรคจะถูกยุบ

ต่อมา ส.ส. พรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลได้ร่วมกันอภิปราย ซึ่ง ส.ส. ส่วนใหญ่ในสภาที่ลุกขึ้นอภิปรายแสดงออกว่าสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ เพราะเห็นว่าร่างกฎหมาย พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า จะช่วยให้เกิดผู้ผลิตรายย่อยและรายใหม่ เพิ่มโอกาสทางการค้าและการแข่งขันทางการค้าจนเกิดธุรกิจสตาร์ทอัปหน้าใหม่ ช่วยยกระดับราคาสินค้าการเกษตรให้สูงขึ้น เพราะสามารถสำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า รวมถึงสร้างโอกาสในการพัฒนาสินค้าสุราชุมชนให้กลายเป็นของดีขึ้นชื่อ นอกจากนี้ ส.ส. ส่วนใหญ่ยังระบุว่าร่างกฎหมายนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ค้ารายใหญ่อย่างแน่นอน เพราะสัดส่วนตลาดและกำลังการผลิตของผู้ค้ารายย่อยถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดของผู้ค้ารายใหญ่ในปัจจุบัน ขณะที่ พิสิฐ ลี้อาธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในผู้อภิปรายระบุว่าตนไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าว เพราะการเปิดให้มีการผลิตสุราอย่างเสรีจะทำให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรามีจำนวนสูงขึ้น ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดอุบัติ และยังเห็นว่าการจัดเก็บรายได้จากการผลิตสุราเสรีเทียบไม่ได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

หลังการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ซึ่งใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งต่อที่ประชุมว่าตนในฐานะตัวแทนรัฐบาลขอรับร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ไปพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 60 วัน ก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาอีกครั้งเพื่อใน ส.ส. ลงมติรับหลักการ หลังจากนั้น สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ซึ่งเป็นประธานการประชุมได้เรียกให้ ส.ส. แสดงตนเพื่อลงมติว่าจะอนุมัติให้ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเข้าสู่วาระการพิจารณาของ ครม. หรือไม่ เมื่อปิดการแสดงตน พบว่ามี ส.ส. มาตนเพียง 234 คน ขาด 4 คนจึงจะครบองค์ประชุมที่ 238 คน สุชาติจึงประกาศปิดการประชุมในเวลา 18.25 น. เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการลงมติออกไปก่อน

  • อ่านข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล คลิกที่นี่

ทั้งนี้ เฟซบุ๊กเพจทางการของพรรคก้าวไกล ระบุว่า น่าเสียดาย ที่สุดท้ายร่างกฎหมายฉบับนี้กลับไปไม่ถึงฝัน เพราะเจอปราการ 2 ชั้น คือ ชั้นแรก เจอรัฐบาลใช้เกมการเมือง “ขอนำร่างกฎหมายไปให้ ครม. พิจารณา 60 วัน” ซึ่งไม่รู้ว่าทำไมเพิ่งจะมาคิดศึกษา ทั้งที่ร่างกฎหมายนี้คาสภากว่า 2 ปี ไม่รู้ว่าเพื่อยื้อเวลาต่อรองนายทุน หรือเพื่อสกัดขาเตะตัดหน้าไม่ให้เป็นผลงานของพรรคก้าวไกล

ชั้นที่สอง เจอ “สภาล่ม” ทำให้ไม่สามารถพิจารณาร่างกฎหมายที่เป็นวาระของประชาชน ก่อนหน้านี้ เราเห็นข่าวสภาล่มบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเพราะ ส.ส. รัฐบาลแตกแถวทะเลาะกันก็ดี เพราะฝ่ายค้านอยากวัดพลัง ไม่ยอมเข้าประชุมก็ดี แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด นี่คือการที่ ส.ส. ไม่ทำงานในหน้าที่ที่ตนพึงกระทำ

"ในประเทศนี้ แค่จะทำความฝันเล็กๆอย่างการต้มเบียร์ให้เป็นจริงมันยากเหลือเกิน 1,838 วันก่อน ผมรู้ว่าจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ต้องเปลี่ยนกฎหมาย ผมต้องเป็นผู้ออกกฎหมาย จึงตั้งใจเป็น ส.ส. เพื่อทำเรื่องนี้และในวันนี้ถือว่าเข้าใกล้ไปอีกก้าว" เท่าพิภพ กล่าว

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์