'เพื่อไทย' เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคใต้ เดินเกมรุก 'แลนด์สไลด์' เล็งส่ง ส.ส. ครบทั้ง 400 เขต

'เพื่อไทย' เปิดตัวที่ผู้สมัคร ส.ส. ภาคใต้ 43 คน เดินเกมรุก 'แลนด์สไลด์' เตรียมส่งผู้สมัคร ส.ส.เขต ครบทั้ง 400 เขต 'ชลน่าน' ตั้งเป้าหมายเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน

 

3 พ.ย. 2565 ทีมสื่อพรรคเพื่อไทย รายงานต่อสื่อมวลชนว่า พรรคเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะทำงานกลุ่มงานบริหารพื้นที่ภาคใต้ โดยมีประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรค และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา และประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคเพื่อไทย จักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรคเพื่อไทย ในฐานะเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ คณะทำงานกลุ่มงานบริหารพื้นที่ภาคใต้ร่วมแถลงข่าว

นายแพทย์ชลน่านในฐานะประธานคณะทำงานกลุ่มงานบริหารพื้นที่ภาคใต้ กล่าวว่า ในการเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคใต้พรรคเพื่อไทย ในเบื้องต้นรวม 43 คน พรรคเพื่อไทยประกาศขอนำพาประชาชนออกจากความทุกข์ร้อนที่เผชิญอยู่ โดยมีความหวังว่าผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งหมดของพรรคเพื่อไทย จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากกว่า 250 คน พร้อมยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัคร ส.ส.เขต ครบทั้งหมด 400 เขต

ในส่วนของภาคใต้ทางพรรคมุ่งหวังอย่างมากในการเลือกตั้งครั้งนี้ จากกระแสตอบรับและกระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยืนยันจากผลการสำรวจความนิยมของนิด้าโพลเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2565 ต่อคำถามที่ว่า พรรคการเมืองที่คนใต้มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต พบว่า กลุ่มตัวอย่างระบุพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนความนิยมเป็นอันดับ 2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.94 ไม่แตกต่างจากพรรคหลักที่มีอยู่ ซึ่งถือเป็นคะแนนความนิยมที่พรรคมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และเชื่อว่าคะแนนความนิยมของพรรคจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เพื่อไทยเริ่มมองเห็นแสงสว่างแห่งความหวังว่า พรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

ทั้งนี้ นโยบายพรรคเพื่อไทยได้ชื่อว่า เป็นพรรคการเมืองที่ทำให้ ‘ประชาธิปไตยกินได้’ พรรคเพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน ด้วยนโยบายที่จับต้องได้  นโยบายที่พรรคเคยดำเนินการมาแล้วเราจะทำต่อ หากพี่น้องภาคใต้ได้สัมผัสกับผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรค และนำเอานโยบายของพรรคสื่อสารในพื้นที่ จะยิ่งทำให้ความนิยมในภาคใต้มากขึ้น และคาดว่าพรรคเพื่อไทยจะปักธงภาคใต้ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า

“เรามั่นใจว่าผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ภาคใต้ พรรคเพื่อไทย ที่ประกาศรายชื่อในวันนี้ จะทำงานและเป็นความหวังให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อนำพาเป้าหมายเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน เพื่อให้การแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ประสบความสำเร็จต่อไป” นายแพทย์ชลน่าน กล่าว

ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรค และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า บรรยากาศของพรรคเพื่อไทยในวันนี้คึกคักเป็นอย่างมาก เป็นบรรยากาศแห่งความหวังที่จะนำพาไปสู่ความตั้งใจได้ ภาคใต้ถือเป็นพื้นที่ช่วงชิงจากหลายพรรค และเมื่อพิจารณาจากนิด้าโพล ความนิยมของเพื่อไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกจังหวัด กระแสตอบรับดีขึ้นเป็นระยะ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้มีความสนใจและตื่นตัวการเมือง

ทั้งนี้ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะส่งผู้สมัคร ส.ส.ภาคใต้ให้ครบ 58 เขต ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการสรรหามาระยะหนึ่งแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ทำงานในเวลาหนึ่งซึ่งทั้งหมดถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งสิ้น 

สำหรับการเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ภาคใต้ พรรคเพื่อไทย จำนวน 43 คน ดังนี้

กระบี่

1. ยุทธนา อ่าวลึกน้อย

2. สุริยา บุญทอง

3. กุศล วะเจดีย์

ตรัง

1. ปกิต ยอดสนิท

2. สไบทิพย์ ลิประพันธ์

ภูเก็ต

1. วัชรพงษ์ อนันตกูล

2. สนธยา หลาวหล้าง

3. อาวุธ หนูเชต

ระนอง

1. พลตรี รังสรรค์ ศิริรังษี

ชุมพร

1. เสือภูสิณ สุขปาน

2. ไตรฤกษ์ มือสันทัด

3. อัชฌา แดงกนิษฐ์

นครศรีธรรมราช

1. อนุชา ขวัญคาวิน

2. สมพงศ์ เสียงดี

3. นิติ จิตรัตน์

4. วิชิตร โมสิกานนท์

5. ดร.จรัญ ศรีสุข

6. บุณฑริกา ยอดสุรางค์

สุราษฎร์ธานี

1. ณัฐดนัย หิมทอง

2. ลีลาวัลย์ นุ้ยบุตร

3. สิทธิกร เกษมณี

4. ไพโรจน์ ฤกษ์ดี

5. สถาพร กล่อมเจริญ

6. โกเมท เกิดสมบัติ

สตูล

1. ตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์

2. กัณภพ คงสุวัฒนะ

สงขลา

1. อรรถชาญ เชาวน์วานิชย์  และ ร.ต.ท.ชนาธิป สันติภราภพ

2. สามารถ เหมมัน

3. เกษม ทองด้วง

4. สะหาก หมุดตะเหล็บ และ สวัสดิ์ หลงอะหลี

5. เปรม สันติชานนท์

6. ดัยลามี เบ็ญบาเห็ม และ อับดุลเล๊าะ หลงหนิ

7. ฮานาฟี หมีนเส็น

8. เกียรติศักดิ์ สุวรรณบุบผา

ปัตตานี

1. อภิศักดิ์ หะยีมะ

2. อาหมัดบูรฮัน ติพอง

นราธิวาส

1. สหรัฐ มุณีรัตน์

2. สมพร จันทร์ชู

3. มูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง

ยะลา

1. จิรายุ เบ็ญจวงศ์

 

“คงจะมีคำถามว่าพรรคมุ่งหวัง ส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้เท่าไหร่ ผมขอเรียนว่าการที่จะมุ่งหวังกี่คน ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนจะให้ความไว้วางใจ โดยพรรคเพื่อไทยมีความมุ่งหวังอยากได้ที่นั่ง ส.ส. เขตภาคใต้ให้มากที่สุด ด้วยคาดหวังว่านโยบายของพรรคจะตอบโจทย์คนทุกจังหวัดในพื้นที่ เราจะเข้าไปแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเรื่องต่างๆ ที่ทุกคนประสบอยู่และรอคอยการแก้ปัญหา ผมยืนยันว่านโยบายของพรรคเพื่อไทย เป็นนโยบายที่พูดแล้วสามารถปฏิบัติได้จริง พรรคมีความมุ่งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องคนใต้มากขึ้นต่อไปในอนาคต” ประเสริฐ กล่าว

 

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท