Skip to main content
sharethis

ILO สำนักงานตุรกีได้ส่งเสริมการทำงานที่ดีให้กับ 'คนทำงานเก็บขยะ' ทั้งจัดการประชุม การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และการฝึกอบรม รวมทั้งจัดตั้ง "สหกรณ์สำหรับคนทำงานเก็บขยะ" เพื่อการก้าวไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยไม่ละเลยประเด็นสิทธิแรงงาน


ที่มาภาพ: ILO/Ebru Okutan

19 พ.ค. 2567 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สำนักงานตุรกี ได้ริเริ่มส่งเสริมการทำงานที่ดีให้กับคนทำงานเก็บขยะ ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่รวมถึงการประชุม การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และการฝึกอบรม ซึ่งถือเป็นความพยายามส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายใต้ภาคเศรษฐกิจสีเขียวของตุรกี

การจัดการขยะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันสุขภาพของประชาชนจากโรคภัยไข้เจ็บ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร คนทำงานเก็บขยะนอกระบบมีบทบาทสำคัญในการรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลขยะ จึงมีส่วนสำคัญต่อสุขภาพของประชาชน สุขอนามัย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ แม้จะมีส่วนร่วมที่สำคัญ แต่ผู้ทำงานในเศรษฐกิจนอกระบบ เช่น ผู้ที่ทำงานด้านการจัดการขยะ มักขาดการคุ้มครองทางสังคมและการยอมรับอย่างเป็นทางการ การดำเนินงานโดยไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน พวกเขาต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ และการเปลี่ยนไปสู่ภาคเศรษฐกิจในระบบยังเป็นกระบวนการที่ล่าช้าและท้าทาย

ILO สำนักงานตุรกีได้เล็งเห็นว่าระบบ "สหกรณ์" เป็นหนทางสู่ภาคเศรษฐกิจในระบบ จึงได้อำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ทำงานในเศรษฐกิจนอกระบบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเสริมสร้างการเป็นตัวแทนร่วมกัน การรักษาตำแหน่งงานและรายได้ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานและการคุ้มครองทางสังคม สหกรณ์เสนอวิธีการเปลี่ยนผ่านคนทำงานเก็บขยะเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการ

สมาคมแรงงานรีไซเคิลในอิสตันบูลจัดตั้ง "สหกรณ์สังคม KATIK" 


ที่มาภาพ: ILO/Ebru Okutan

การพัฒนาที่สำคัญคือ สมาคมแรงงานรีไซเคิลในอิสตันบูลได้จัดตั้ง "สหกรณ์สังคม KATIK" (KATIK Social Cooperative) [1] ขึ้นเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2024 สหกรณ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนจาก ILO มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวแทนและรวมกลุ่มผู้ด้อยโอกาสซึ่งรวมถึงชาวซีเรียอพยพ ภายในภาคการจัดการขยะผ่านการสร้างแรงจูงใจในการทำงานภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว เจ้าหน้าที่ของ ILO และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ได้วางรากฐานสำหรับการจัดตั้งสหกรณ์ รวมถึงการหารือกับหน่วยงานเทศบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ และตัวแทนสมาคมแรงงานรีไซเคิล

การจัดตั้งสหกรณ์สังคม KATIK นับเป็นก้าวสำคัญในความพยายามส่งเสริมงานและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชาวซีเรียอพยพและชุมชนเจ้าบ้านชาวตุรกี ด้วยการตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสมาชิก การจัดหาโอกาสในการทำงานอย่างเป็นทางการ การรับรองมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการขยายสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้กับสมาชิก รวมถึงผู้ลี้ภัย การต่อสู้กับการใช้แรงงานเด็ก และการร่วมมือกับท้องถิ่น สหกรณ์พยายามมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม ในขณะเดียวกันก็เพิ่มการมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


ที่มาภาพ: ILO/Ebru Okutan

สอดคล้องกับธีม "วันสหกรณ์สากล" (International Day of Cooperatives) ปี 2024 ที่เน้นย้ำถึง "สหกรณ์สร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน" การจัดตั้งสหกรณ์ KATIK ถือเป็นก้าวที่เป็นรูปธรรมในการบรรลุวิสัยทัศน์นี้ ด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิคและเงินทุนจาก ILO สหกรณ์พร้อมที่จะสร้างโอกาสในการจ้างงานอย่างเป็นทางการสำหรับทั้งสมาชิกในชุมชนเจ้าบ้านและชาวซีเรียอพยพในอิสตันบูล ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะนำไปสู่อนาคตที่ครอบคลุมและยั่งยืนมากขึ้น

 

[1] ในภาษาตุรกี "ATIK" แปลว่า "ขยะ" ส่วน "KATIK" แปลว่า "ขนมปัง"

ที่มา:
ILO promotes decent work for waste pickers (ILO, 13 May 2024)
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net