Skip to main content
sharethis

วันนี้ (16 มิ.ย.) กกต.กำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัด บรรยากาศช่วงเช้าคึกคักหลายจังหวัด


ที่มาภาพ: NBT CONNEXT 

16 มิ.ย. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัดทั่วประเทศ โดย กกต. เปิดเผยว่ามีการซักซ้อมไม่ต่ำกว่า 2 รอบ ซึ่งขนาดของการเลือก สว. ครั้งนี้เล็กลง เชื่อว่าการจัดการจะง่ายขึ้น ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมทั้ง 2 ส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร และการร่วมสังเกตการณ์ของประชาชน โดยความพร้อมของผู้สมัครจะต้องมาถึงก่อนเวลา 09.00 น. ซึ่งจะช้าเกินเพียง 1 วินาทีก็ไม่ได้ ต้องบริหารจัดการเรื่องการจราจร และวางแผนการเดินทางให้ดี สำหรับการเลือกจะแบ่งเป็น 2 รอบ

สำหรับการเลือกจะแบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 การลงคะแนนเลือกกลุ่มเดียวกัน โดยการลงคะแนนนั้น - เลือกภายในกลุ่มเดียวกัน ไม่เกิน 2 คน (เลือกตัวเองได้) - ผู้ได้คะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม ผ่านขั้นต้น - กลุ่มใดมีคนแนนสูงเกิน 5 คนให้จับสลากกันเอง - จากนั้นตัวแทนจะจับสลากแบ่งสาย จำนวน 4 สาย สายละเท่า ๆ กัน

รอบที่ 2 การลงคะแนนเลือกไขว้ ครั้งนี้ กกต.กำหนดให้ดำเนินการช่วงบ่าย การลงคะแนน - เลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกัน กลุ่มละ 1 คน (เลือกตัวเองไม่ได้ ) - ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เข้ารอบระดับจังหวัด

สำหรับจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็น สว.ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย 46,206 คน ผ่านการเลือกระดับอำเภอ จำนวน 32,190 คน เป็นชาย 19,754 คนและ เป็นหญิง 12,436 คน ทั้งหมดจะเลือกเหลือประมาณ 3,080 คน เพื่อเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 มิ.ย. 2567

โดยบรรยากาศในช่วงเช้าของจังหวัดต่าง ๆ มีดังนี้

จ.เชียงใหม่ เลือก สว.ระดับจังหวัด คึกคัก

Thai PBS  รายงานว่าการเลือกตั้งระดับจังหวัด กกต.เชียงใหม่ คัดเลือกสถานที่เป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไว้รองรับ ซึ่งเป็นสถานที่เข้า-ออก จอดรถได้สะดวก สามารถรองรับผู้สมัครและผู้ติดตามได้เพียงพอ ส่วนผู้สมัครหลายคนมาตั้งแต่เช้า 07.00 น.เพื่อเลี่ยงรถติด

คึกคักตั้งแต่เช้าที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ผู้ได้รับคัดเลือกระดับอำเภอ จำนวน 895คน ในกลุ่ม 20 อาชีพ เดินทางมาถึงตั้งแต่เช้า เพื่อเลี่ยงปัญหาจราจรแม้วันนี้จะเป็นวันหยุด

บุคคลมีชื่อเสียงที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ เดินทางมาถึงแล้ว เช่นนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ ที่ผ่านการคัดเลือก ตัวแทนของ อ.แม่ริม ในกลุ่ม 1 การบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง

เช่นเดียวกับ น.ส.นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าว และผู้ดำเนินรายการ ที่เป็นตัวแทนจากอำเภอเมือง ในกลุ่ม 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม

การเลือก สว.ครั้งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ ยังได้รับความสนใจหลายฝ่าย เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw มาร่วมสังเกตการเลือก สว.ครั้งนี้ด้วย

นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ฝากย้ำถึงผูัสมัครให้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง สว.อย่างเคร่งครัด และระวังการกระทำ ผิดกฎหมาย หากพบการกระทำความผิดและมีหลักฐาน อาจถูกตัดสิทธิ์และดำเนินคดี มีโทษสูง 1-10 ปี ปรับ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งถึง 20 ปี

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ววุฒิสภาระดับจังหวัด 895 คน จาก 20 กลุ่มอาชีพ โดยกลุ่ม 14 คือ กลุ่มสตรี และกลุ่ม 6 อาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง มีผู้ผ่านเข้ามามากสุด 68 คนน้อยสุดกลุ่ม 12 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม จำนวน 14 คน

ส่วนกลุ่มที่หลายคนจับตา คือกลุ่ม 1 บริหารรายการแผ่นดิน ที่มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ กลุ่มนี้มีผู้มีสิทธิ 63 คน และกลุ่มสื่อมวลชน มีผู้สมัคร 22 คน

ผู้ได้รับเลือก สว.ระดับอำเภอทั้ง 20 กลุ่มสาขาอาชีพ ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการเลือกระดับจังหวัด

NBT CONNEXT  รายงานว่าบรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.ระดับจังหวัด ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ 103 ปี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมืองประจวบฯ มีผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เดินทางมารายงานตัวต่อกรรมการประจำสถานที่เลือกในกลุ่มสาขาอาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 08.00 - 09.00 น. ซึ่ง จ.ประจวบฯ มีผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ 180 คน ครบทั้ง 20 กลุ่มสาขาอาชีพ โดยภายหลังสิ้นสุดเวลารายงานตัวแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ได้ชี้แจงขั้นตอนวิธีการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครทราบและเน้นย้ำห้ามออกจากสถานที่เลือกจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการเลือก ซึ่งจะเป็นรูปแบบเดียวกันกับการเลือก สว.ระดับอำเภอ โดยรอบแรกมีกลุ่มสาขาอาชีพที่ต้องทำการเลือกกันเองในกลุ่มจำนวน 15 กลุ่ม จากนั้นจะเป็นการเลือกรอบที่ 2 คือการจับสลากแบ่งสายเลือกข้ามกลุ่ม ซึ่งภาพรวมการเลือก สว.ระดับจังหวัดในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ให้ความสนใจมาร่วมสังเกตการณ์โดยคาดว่าจะทราบผลผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดประมาณเวลา 16.30 น.ของวันนี้  

บรรยากาศเลือก สว. ระดับจังหวัด ของสุพรรณบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สวท. สุพรรณบุรี รายงานว่าบรรยากาศที่โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเลือก สว. ระดับจังหวัดของจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่ช่วงเช้า มีสื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจมารอเฝ้าสังเกตการณ์กันเป็นจำนวนมาก โดยสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จัดสถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอสังเกตการณ์ล่วงหน้า ให้สามารถสังเกตการณ์ได้อย่างใกล้ชิด โดยไม่ก้าวก่ายหรือยุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก และไม่เป็นอุปสรรคในระหว่างดำเนินการเลือก

ส่วนผู้ที่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอสังเกตการณ์ล่วงหน้า สามารถสังเกตการณ์บรรยากาศได้จากหน้าจอมอนิเตอร์ 2 จอ ที่ติดตั้งอยู่หน้าสถานที่เลือก โดยมีการลิ้งค์สัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด 16 ตัวภายในสถานที่เลือกมาแสดงที่หน้าจอแบบ real time

ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอ รวมจำนวน 171 คน ต่างทยอยเดินทางมารายงานตัวกันตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น. นางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการ สนง.กกต.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี มั่นใจว่า การดำเนินการเลือก สว.ระดับจังหวัดของจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กกต.นครสวรรค์ กำชับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ดูแลการเลือก สว.ระดับจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สวท. นครสวรรค์ รายงานว่านายคมกริช ทิพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ได้เน้นย้ำและกำชับกับเจ้าหน้าที่ ของ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ทุกคน ให้ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่เลือก สมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด และดูแลให้ บรรยากาศการเลือก สว.ในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกรอบกฎหมาย เนื่องจากวันนี้ มีการเลือก สว.ระดับจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งประจำอยู่แต่ละจุดได้ขอเรียกเก็บอุปกรณ์สื่อสาร โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาดิจิทัลก่อนลงทะเบียน ซึ่งอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในถุงซิปล็อก เขียนชื่อเจ้าของเครื่องกำกับไว้ ก่อนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จะนำมาใส่หีบเก็บตามกลุ่ม และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบความปลอดภัยจนกว่าจะส่งคืนผู้สมัครเมื่อเสร็จสิ้นการเลือก

ส่วนการรักษาความปลอดภัย​  มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยโดยรอบหน่วยเลือก และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่ไว้ในจุดเลือก ใกล้กับพื้นที่สังเกตการณ์ โดยจะมีเก้าอี้ยาวสำหรับประชาชน หรือกลุ่มผู้สังเกตการณ์เลือก สว. ด้วย

ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ ตรวจสถานที่เลือก สว. ระดับจังหวัด กกต.อำนาจเจริญ

สวท.อำนาจเจริญ รายงานว่าว่าที่พันตรีอดิศักดิ์  น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสถานที่เลือกฯ   ณ หอประชุมพุทธอุทยาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  ตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้สมัคร สว.ทยอยเข้ารายงานตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกฯระดับจังหวัด บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้านนายนวัติ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่าในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัดวันนี้ ตามมาตรา 38 แห่งพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ได้กำหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้ผู้สมัครผู้ใดนำเข้าไป หรือใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่อาจใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร หรือเพื่อบันทึกภาพหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนดในสถานที่เลือก รวมทั้งบริเวณโดยรอบสถานที่เลือกตามที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดกำหนด

ส่วนประชาชน สื่อมวลชน สามารถร่วมสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือก ได้ บริเวณจุดที่ผู้อำนวยการการเลือกฯ กำหนดไว้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net