Skip to main content
sharethis

ศาล รธน.มีคำวินิจฉัย พ.ร.ป.การได้มาซึ่ง สว. มาตรา 36, 40-42 ไม่ขัด รธน. กระบวนการหา สว.เดินหน้าต่อ

18 มิ.ย.2567 แฟนเพจศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีรวม ๒ คำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่

รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2567 ผู้ฟ้องคดีของทั้ง 2 คำร้อง ยื่นคำร้องเพิ่มเติมเพื่อขอนำส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้ง 2 คำร้อง ไม่ได้ส่งคำร้องดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ส่งคำร้องตามทางการไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 41 วรรคสาม ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องเพิ่มเติมไว้พิจารณา

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561  มาตรา 36 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง(1), มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (3) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net