สุจิตต์ วงษ์เทศ

"ทำทุกอย่างที่ขวางหน้า ยกเว้นงานในหน้าที่ เลือกตั้งทุกอย่างโลกว่าดี ยกเว้นในที่พวกไม่ชนะ"

17 มี.ค.57
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=597965286963211