ประภาส ปิ่นตบแต่ง

"...ไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์ผ่านไปเกือบ 20 ปี เราจะต้องมาพบกันในยามที่ผมบนหัวขาวกันแทบทุกคนด้วยเรื่องเดิมอีก"

11 พ.ย.57 กล่าวถึงกรณีปัญหาแผนแม่บทคืนผืนป่า ในบทความ ' 40 ปี แห่งความล้มเหลวของการปฏิรูปที่ดิน'
http://prachatai.org/journal/2014/11/56432