ศรีไพร นนทรีย์

"หากอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม เราแรงงานหญิงไม่ได้มองว่ามันจะเกิดขึ้นจากการแค่เปลี่ยนสัดส่วนผู้หญิงในการเมืองเป็น 50:50 เพราะคนที่เข้าไปก็เป็นคนชั้นสูง พวกเราคงไม่มีโอกาส คนชั้นสูงไม่ว่าหญิงหรือชายก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องแรงงานหรือคนชั้นล่างจริงๆ"

8 มี.ค.58, ตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง กล่าวในงานเสวนา ผู้หญิง...เสรีภาพ และการแสดงออก
https://www.facebook.com/Prachatai/posts/10152736613916699