ก.ย. 2559 ผู้ประกันตน ม.33 ถูกเลิกจ้าง 31,357 คน สูงสุดตั้งแต่ ม.ค. 2556

สถานการณ์การเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม ม.33 เดือน ก.ย. 2559 มีผู้ประกันตนรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง 31,357 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 เพิ่มขึ้นจาก ส.ค. 2559 ที่ร้อยละ 0.28 ขยายตัวจากปีที่แล้วที่ร้อยละ 0.23 และยังสูงสุดตั้งแต่การเก็บข้อมูลจากเดือน ม.ค. 2556

5 พ.ย. 2559 สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน เปิดเผยตัวเลข เศรษฐกิจแรงงาน กันยายน 2559 พบว่าการจ้างแรงงานในระบบประกันสังคม มีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,435,407 คน มีอัตราการขยายตัว 1.96% (YoY) เมื่อเทียบกับ เดือนกันยายน 2558 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,234,349 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทำงานเพิ่มขึ้นถึง 201,058 คน สำหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในระบบประกันสังคม มีจำนวน 151,489 คน มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 15.87% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน (YoY) และมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ -5.91% (MoM) เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 ที่มีจำนวน 161,012 คน อัตราการว่างงาน อยู่ที่ร้อยละ 1.45 ของผู้ประกันตนมาตรา 33 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้าง ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 31,357 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2559 ที่ร้อยละ 0.28

ด้านสถานการณ์การจ้างงานจากข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,435,407 คน มีอัตราการขยายตัว 1.96% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนกันยายน 2558) ซึ่งมีจํานวน 10,234,349 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกันยายน 2559 เทียบกับ เดือนสิงหาคม 2559 พบว่าในเดือนกันยายน 2559 มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยู่ที่ 1.96% ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2559 (%YoY) ซึ่งอยู่ที่ 1.93% สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่า 1% จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

ด้านสถานการณ์การว่างงานจากข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 มีผู้ว่างงานจำนวน 151,489 คน มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยู่ที่ 15.87% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (เดือนกันยายน 2558) มีจำนวน 130,744 คน ซึ่งตัวเลขลดลงจากเดือนสิงหาคม 2559 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 (%YoY) ซึ่งอยู่ที่ 16.52% และเมื่อเทียบกับ เดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม 2559) พบว่า อัตราการว่างงานชะลอตัวอยู่ที่ -5.91% (%MoM) และหากคิดเป็นอัตรา การว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนกันยายน 2559 อยู่ที่ 1.45% โดยอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งอยู่ที่ 0.9 (กันยายน 2559)

ด้านสถานการณ์การเลิกจ้างอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือนกันยายน 2559 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 31,357 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2559 ที่ร้อยละ 0.28 และขยายตัว จากปีที่แล้วที่ร้อยละ 0.23 อนึ่งในเดือนกันยายน 2559 นี้จำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างยังมีจำนวนมากที่สุดตั้งแต่การเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นมาอีกด้วย

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์