Skip to main content
sharethis

กรรมการสิทธิฯ ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าฯ กทม. จี้แก้ปัญหาชุมชนป้อมมหากาฬ ตามมติ ครม.ด้าน ผู้ว่า กทม. เผยเร่งปรับปรุงให้สวยงามสมกับเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่า 

ภาพจาก เฟสบุ๊คแฟนเพจ 'ผู้ว่าฯ อัศวิน

25 เม.ย. 2561 รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สนง.กสม.) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ครั้งที่ 14/2561 ได้พิจารณาความคืบหน้ากรณี ชุมชนป้อมมหากาฬ โดยมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมกรณีชุมชนป้อมมหากาฬ  (รายงานผลการพิจารณาที่ 814/2560 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2560) ไปยังคณะรัฐมนตรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ส่งหนังสือลงวันที่ 19 ก.พ. 2561 แจ้งผลดำเนินการกรณีชุมชนป้อมมหากาฬ โดยยืนยันข้อกฎหมายที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการปรับปรุงวางผังตามแนวคิดชุมชนของแผนแม่บท เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนบ้านไม้โบราณในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  (Living Museum)  และควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ให้สอดคล้องกับหลักการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ในขณะเดียวกัน เมื่อ กสม. ส่งข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมกรณีชุมชนป้อมมหากาฬดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ลงวันที่ 26 มี.ค. 2561 แจ้ง กสม. ว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2561 ลงมติรับทราบรายงานข้อเสนอแนะของ กสม. ในเรื่องดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนภายในวันที่ 30 เม.ย. 2561

อนึ่ง ขณะนี้กรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการรื้อถอนบ้านในชุมชนป้อมมหากาฬในส่วนที่เหลือ ที่ประชุม กสม. จึงมีมติให้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาดำเนินการกรณีชุมชนป้อมมหากาฬให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของ กสม.

ผู้ว่า กทม. เผยเร่งปรับปรุงให้สวยงามสมกับเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่า

ด้านผู้ว่าฯ กทม. อัศวิน ขวัญเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ 'ผู้ว่าฯ อัศวิน' ว่า ป้อมมหากาฬ โบราณสถานของชาติ กำลังจะได้รับการปรับปรุงให้สวยงามสมกับเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่า และเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมแล้ว โดยในตอนนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในป้อมได้ทยอยย้ายออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และ กทม.ได้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในป้อมเกือบจะเสร็จทั้งหมดแล้ว เหลืออีกเพียง 7 หลังเท่านั้น

"ผมขอขอบคุณชาวชุมชนป้อมมหากาฬ ที่เห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวม และให้ กทม.ได้เข้าไปพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบป้อมมหากาฬ แนวกำแพงเมือง และบริเวณใกล้เคียงให้เป็นพื้นที่เปิดโล่ง เพื่อส่งเสริมทัศนียภาพของโบราณสถานแห่งนี้ให้โดดเด่นงดงามมากขึ้น ซึ่งประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วยครับ" ผู้ว่า กทม. โพสต์

อัศวิน ยังโพสต์ว่า เบื้องต้น กทม.ได้สำรวจสภาพพื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ พบว่าตัวป้อมฯ มีสภาพทรุดโทรม มีรอยแตกร้าว มีการทรุดตัวของโครงสร้าง และยังมีต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงและซ่อมแซม ตามแผนการอนุรักษ์ โดย กทม.ได้ส่งแบบพร้อมทั้งรายละเอียดโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าให้กรมศิลปากรพิจารณาแล้ว และจะเร่งดำเนินการพัฒนาปรับปรุงป้อมมหากาฬต่อไป

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net