'รพ.สุรินทร์' รับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นจากกองทุน นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์

มูลนิธิมิตรภาพบำบัดมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นในงานรำลึก 11 ปี นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ “รพ.สุรินทร์” ได้รางวัลหน่วยงานหนุนมิตรภาพบำบัด ด้าน พยาบาล รพ.รามัน และจิตอาสา รพ.ท่าใหม่ ได้รับรางวัลด้วย พร้อมจัดเสวนา “พรรคการเมืองกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” โดยแกนนำ 6 พรรคการเมืองใหญ่ ในวันที่ 11 ม.ค. 62 นี้

รพ.สุรินทร์

8 ม.ค.2562 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์)เปิดเผยว่า ในโอกาสครบ 11 ปี การจากไปของ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ มูลนิธิมิตรภาพบำบัด ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ จัดตั้งขึ้นเพื่อสานต่องานสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน และสนับสนุนงานจิตอาสา มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ตามปณิธานของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตผู้นำนักศึกษา ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการผู้ก่อตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ จัดงานรำลึก 11 ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ที่ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่นโฮเทล ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการมองไปข้างหน้าของระบบหลักประกันสุขภาพ มอบรางวัลแด่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาที่มีผลงานดีเด่นด้านการดำเนินงานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน และรำลึกถึงผลงานที่มีต่อประเทศโดยรวมของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ตัวแทนผู้ป่วยประมาณ 400 คน

ด้านนายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการมูลนิธิมิตรภาพบำบัด เปิดเผยเพิ่มเติมว่า งานรำลึกถึงหมอสงวนปีนี้ ในภาคเช้านอกจากจะมีนายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ยังมี จอน อึ๊งภากรณ์ ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “จากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เดินหน้าสู่รัฐสวัสดิการครบวงจร” และที่สำคัญภาคบ่ายมีเวทีมองไปข้างหน้า “พรรคการเมือง กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”โดยมีนางสาวณัฏฐา โกมลวาทิน เป็นผู้ดำเนินการเวที และวิทยากรจากพรรคการเมืองใหญ่ 6 พรรค ประกอบด้วย            

               1. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

               2. สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย

               3. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  

               4. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

               5. จาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ

               6. ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการพรรครวมพลังประชาชาติไทย                            

นายแพทย์ประทีป เปิดเผยต่อว่า หมอสงวนจากไปในขณะที่มีอายุได้เพียง 55 ปี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ด้วยโรคมะเร็งปอด แต่ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ท่านได้สร้างสิ่งที่เป็นคุณูปการหลายอย่างให้กับสังคมไทย ที่เด่นชัดสุดคือ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ท่านใช้ทั้งชีวิตเรียนรู้ ออกแบบ และพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ให้กับคนไทยทั้งประเทศ เป็นระบบประกันสุขภาพที่ช่วยทำให้คนไทยเข้าถึงบริการเมื่อยามจำเป็นได้อย่างทั่วถึง ครัวเรือนไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ประชาชนมากกว่าร้อยละ 90 พึงพอใจ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ    

และงานที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ช่วงท้ายชีวิตของท่านที่ได้มอบไว้ให้กับสังคมไทย คือการนำเสนอแนวคิดจิตอาสา มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย และแปลงแนวคิดนี้เข้าสู่การปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพจนถึงทุกวันนี้ และในปีนี้ มีผู้ป่วย อาสาสมัคร องค์กร หน่วยงานทั่วประเทศที่มีผลงานมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ชัดจนได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น จำนวน 37 เรื่อง แบ่งเป็น 4 ประเภท และผลการคัดเลือกปรากฎว่า

1. รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประเภทผู้ป่วย หรืออาสาสมัครมิตรภาพบำบัดดีเด่น ได้แก่ ปัญญา ชูศิริ จิตอาสาชมรมเพื่อนที่รู้ใจ โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และรางวัลชมเชย ได้แก่ วัยโชติ กาญจนาภักดิ์ ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา

2. รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประเภทเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการที่ดำเนินงานมิตรภาพบำบัดดีเด่น ได้แก่ นางปัทมา อิสระพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางอุไรวรรณ เกิดสังข์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประเภทหน่วยงานหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัดดีเด่น ได้แก่ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร

5. รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประเภทสื่อมวลชนที่ได้ดำเนินการหรือสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัดดีเด่น ปีนี้ไม่มีสื่อมวลชนที่ได้รับการคัดเลือก มีแต่รางวัลชมเชย ได้แก่ สมศรี บุญมี พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์