คนทำงานภาครัฐหลายกลุ่มเข้าร้องเรียนปัญหาที่รัฐสภา

คนทำงานภาครัฐ 'ชมรมอดีตพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข-เครือข่ายเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 77 จังหวัด-สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย' เข้าร้องเรียนปัญหาที่รัฐสภา เยียวยาอายุราชการ เร่งดำเนินการบรรจุเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเข้ารับราชการ ปรับตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน นักการภารโรง ในสถานศึกษาของรัฐ สังกัด สพฐ. บรรจุเป็นพนักงานราชการ รวมถึงติดตามการต่อสัญญาจ้าง

ชมรมอดีตพนักงานของรัฐ พ.ศ.2543-2546 เรียกร้องเยียวยาอายุราชการ และชมรมลูกจ้างทันตาภิบาล เรียกร้องความเป็นธรรมการบรรจุยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร (18 ก.ย. 2562) ที่มาภาพ: สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย

18 ก.ย. 2562 คนทำงานภาครัฐหลายกลุ่ม อาทิเช่น ชมรมอดีตพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, เครือข่ายเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 77 จังหวัด และสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย ได้ส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและขอให้แก้ไขปัญหาในหลายประเด็นที่รัฐสภา

โดยชมรมอดีตพนักงานของรัฐ พ.ศ.2543-2546 ได้เรียกร้องเยียวยาอายุราชการ โดยได้ยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ตัวแทนเครือข่ายเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 77 จังหวัด ได้ขอความเป็นธรรมกรณีการบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ทันตสาธารณสุข เนื่องจาก ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2555ได้อนุมัติอัตราบรรจุข้าราชการ จำนวน 22,641 อัตรา และให้ทยอยบรรจุเป็น 3 รอบ ตั้งแต่ปี 2556-2558 เป็นต้นมา แต่ขณะนี้เวลาผ่านไปกว่า 7 ปีแล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการไปเพียง 2 รอบเท่านั้น โดยการบรรจุรอบที่ 3 ถูกชะลอการบรรจุเฉพาะ 4 สายงาน คือ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นักจิตวิทยาคลินิก และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ไว้ก่อน 

แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีมติให้เพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ทั้ง 4 สายงาน จำนวน 1,000 คน ให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 16 พ.ย.2558 ให้แล้วเสร็จ แต่ยังพบว่าบุคลากรสาธารณสุขในรอบที่ 3 ทั้ง 4 สายงานที่ถูกชะลอไว้ก็ยังไม่ได้รับการบรรจุจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน แสดงถึงการเลือกปฏิบัติ และความไม่เสมอภาคในการจัดสรรตำแหน่งบรรจุข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ดังนั้นเครือข่ายเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขฯ ทั้ง 77 จังหวัด จึงขอให้นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยทั่วกัน ด้วยการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้เร่งดำเนินการบรรจุเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเข้ารับราชการ จำนวน 1,385 คน ที่ยังตกค้างและถูกชะลอบรรจุทุกรายด้วย

อดีตพนักงานของรัฐกระทรวงสาธารณสุข 'ทวงคืนอายุราชการ-เงินเดือนเหลื่อมล้ำ'

วันเดียวกันนี้ (18 ก.ย.) นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้รับหนังสือจากนายวิชญ์ธพงศ์ พุ่มบุญภาคย์ ประธานสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุนการสอน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายวิชญ์ธพงศ์ กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวกว่า 50,000 คน ที่ทำงานมานาน แต่ยังไม่มีความมั่นคงทางอาชีพ ส่งผลให้ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน จึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอปรับตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน นักการภารโรง ในสถานศึกษาของรัฐ สังกัด สพฐ. บรรจุเป็นพนักงานราชการ รวมถึงติดตามการต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2563 และเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ที่ยังค้างจ่ายอีก 2 เดือน ด้วย

ด้านนายสุรทิน กล่าวว่าจะนำเรื่องดังกล่าวส่งต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์