ก.ย. 2562 ผู้ประกันตนว่างงาน 172,412 คน ถูกเลิกจ้าง 25,802 คน


ที่มาภาพประกอบ: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 ImageCreator

4 พ.ย. 2562 จากข้อมูลรายงาน เศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ก.ย. 2562 ระบุว่าจากข้อมูล ณ เดือน ก.ย. 2562  มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 11,687,597 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.87 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ก.ย. 2561) ซึ่งมีจํานวน 11,586,458 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือน ก.ย. 2562 เมื่อเทียบกับ อัตราการเปลี่ยนแปลง (%MoM) ของเดือน ส.ค. 2562 พบว่าในเดือน ก.ย. 2562 มีอัตราลดลงอยู่ที่ร้อยละ 0.87 โดยลดลงจากเดือน ส.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.23

ด้านสถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึงผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) จากข้อมูล ณ เดือน ก.ย. 2562 มีผู้ว่างงานจํานวน 172,412 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 13.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ก.ย. 2561 ซึ่งมีจํานวน 151,910 คน) และมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -6.45 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน ส.ค. 2562 ซึ่งมีจํานวน 184,291 คน) ซึ่งหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง) ในเดือน ก.ย. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.48 มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน ส.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.58 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสํานักงานสถิติแห่งชาติเดือน ก.ย. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 มีอัตราการว่างงานคงที่เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.0

ส่วนสถานการณ์การเลิกจ้าง โดยอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจํานวนผู้ประกันตนมาตรา 33
เดือน ก.ย. 2562 ผู้ประกันตนที่สํานักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจํานวนทั้งสิ้น 25,802 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 มีอัตราการเลิกจ้างคงที่เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.22 และมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. ของปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างที่ร้อยละ 0.19

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์