พ.ย. 2562 ผู้ประกันตนว่างงาน 174,079 คน ถูกเลิกจ้าง 27,859 คน

เดือน พ.ย. 2562 มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 174,079 คน จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง 27,859 คน


ที่มาภาพประกอบ: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 ImageCreator

28 พ.ย. 2562 จากข้อมูลรายงาน เศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน พ.ย. 2562 ระบุว่าจากข้อมูล ณ เดือน พ.ย. 2562  มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 11,694,184 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน พ.ย. 2561) ซึ่งมีจํานวน 11,568,401 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือน พ.ย. 2562 เมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลง (%MoM) ของเดือน ต.ค. 2562 พบว่าในเดือน พ.ย. 2562 มีอัตราเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.09 โดยเพิ่มขึ้นจากเดือน ต.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.62

ในด้านสถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึงผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) จากข้อมูล ณ เดือน พ.ย. 2562 มีผู้ว่างงานจํานวน 174,079 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 10.59 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน พ.ย. 2561 ซึ่งมีจํานวน 157,410 คน) และมีอัตราหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -0.26 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน ต.ค. 2562 ซึ่งมีจํานวน 174,529 คน) ซึ่งหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง) ในเดือน พ.ย. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.49 มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน ต.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสํานักงานสถิติแห่งชาติเดือน พ.ย. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.9

สถานการณ์การเลิกจ้าง อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผู้ประกันตนที่สํานักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจํานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือน พ.ย. 2562 ผู้ประกันตนที่สํานักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจํานวนทั้งสิ้น 27,859 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24 มีอัตราการเลิกจ้างคงที่เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.24 และมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างที่ร้อยละ 0.20 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์