Skip to main content
sharethis

นศ. มอง 'นักการเมือง' กุญแจสำคัญแก้ปัญหา ทั้งกระบอกเสียง-เครือข่าย แถมหากช่วยเจรจาและยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยคงตระหนักมากขึ้น พร้อมแนะ 'เรียนฟรี-เยียวยา' ถ้วนหน้า ขณะที่ ส.ส.โรม เสนอคืน-ปรับลดค่าเทอม ด้าน ส.ส.เพื่อไทย เชียงใหม่ ขอ รบ.อุดหนุนค่าใช้จ่าย นศ. - ร้องเปิดพื้นที่นักการเมืองในรั้วมหา'ลัย
                                

 รังสิมันต์ โรม และทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ 2 นักการเมืองขณะลงพื้นที่พบปะประชาชน

พื้นที่มหาวิทยาลัยกับการช่วยเหลือของผู้แทนราษฎร ยังถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ปัญหาที่ถูกกีดกันการสร้างการรับรู้ทางการเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งการผลักดันนโยบายและการเข้าถึงทรัพยกรต่างๆ ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดสภาวะโรคระบาด เสียงของนักศึกษาไม่ได้ถูกรับฟังและการเยียวยาจากรัฐบาล หรือแม้แต่การช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเองก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมาก 

นศ. มอง 'นักการเมือง' กุญแจสำคัญแก้ปัญหา ทั้งกระบอกเสียง-เครือข่าย

ประเด็นบทบาทของนักการเมืองนั้น จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีความเดือดร้อนในเรื่องของค่าเทอมที่เพิ่งจะเรียนได้ก่อนโรคระบาดไม่นาน อีกทั้งศูนย์ท่าพระจันทร์อยู่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแต่มาตรการของมหาวิทยาลัยดำเนินการล่าช้า

ประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาฯ มองว่านักการเมืองเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญ ทั้งที่มีตำแหน่งและไม่มีตำแหน่งในปัจจุบัน หากมีความพร้อมทางทุนทรัพย์อาจจะช่วยเหลือนักศึกษาได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นทั้งกระบอกเสียงและมีเครือข่ายที่มากกว่าทำให้สามารถสร้างการรับรู้ถึงความเดือดร้อนได้

ขณะที่ ชรินรัตน์ พันธุ์พิกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่า นักการเมืองควรเข้าไปสอบถามปัญหาของนักศึกษา เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อสภาหรือรัฐบาล และข้อมูลที่ได้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก ส่วนเรื่องการบริจาคของใช้ที่จำเป็นหรือเงินก็เป็นเรื่องที่ดี แต่คงจะไม่สามารถให้ได้ทุกคน ทางที่ดีควรนำปัญหาที่สอบถามจากนักศึกษาไปเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยด้วย เพราะลำพังแค่นักศึกษาไปเรียกร้องเองอาจจะไม่ทำให้มหาวิทยาลัยตระหนักมากนัก แต่ถ้าเป็น ส.ส.เข้ามาช่วยเจรจา ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของนักศึกษาให้มหาวิทยาลัย คงจะทำให้มหาวิทยาลัยตระหนักมากขึ้น 

'เรียนฟรี-เยียวยา' ถ้วนหน้า 

ส่วนมาตรการแก้ปัญหาของรัฐที่ผ่านมานั้น นภควัฒน์ วันชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กล่าวด้วยว่า นักศึกษาได้รับผลกระทบเนื่องจากมาตรการรัฐไม่ทั่วถึง ขณะที่สถานศึกษาที่ตนสังกัดไม่ได้ประกาศมาตรการอะไร นอกจากการแจ้งนักศึกษาที่ออกฝึกงานต่อสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งจะดูเป็นกรณีไปว่าจะพักหรือย้าย อีกทั้งตนเองได้รับผลกระทบเนื่องจากออกจากบ้านไปไหนมาไหนไม่ได้และธุรกิจที่บ้านโดนสั่งปิด

สำหรับข้อเสนอต่อรัฐบาล ชรินรัตน์ เสนอว่า รัฐควรจะเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะเรื่องหอพัก ควรให้เจ้าของหอพักลดค่าหอให้กับผู้พัก อาจจะลดเพียง 20-30% ของค่าหอก็จะช่วยแบ่งเบาภาระได้ และการเรียนออนไลน์ควรทำซิมที่แจกฟรีให้ยั่งยืน เพราะในอนาคตก็ต้องใช้อยู่ดี    

จุฑาทิพย์ เสนอแนะว่า รัฐบาลควรจะช่วยเหลือทางด้านการศึกษาอย่างถ้วนหน้าหรือเรียนฟรี  ซึ่งถือว่าควรเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนอยู่แล้ว และทุกคนควรได้รับการเยียวยาและการเข้าถึงการศึกษาอย่างถ้วนหน้า

โรม เสนอคืน-ปรับลดค่าเทอม

ด้านนักการเมือง รังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคก้าวไกล เสนอ 2 ข้อสำคัญที่เร่งด่วน เรียกร้องรัฐบาลเมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ว่า 

1. ให้รัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้พิจารณาคืนค่าเทอมในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือในอัตราขั้นต่ำ 20% หรือเกลี่ยงบประมาณอื่นๆ เพื่อเยียวยานักศึกษาทั่วประเทศทันที

2. มหาวิทยาลัยต่างๆ ควรพิจารณาปรับลดค่าเทอมในเทอมต่อไป เนื่องจากการปิดมหาวิทยาลัยในช่วงนี้ ทำให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถประหยัดงบประมาณในด้านสาธารณูปโภคได้เป็นจำนวนมาก และยังเป็นการแบ่งเบาภาระที่นิสิตนักศึกษาต้องแบกรับในช่วงวิกฤตนี้อีกด้วย

ทางด้านบทบาทของนักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  รังสิมันต์ มองว่า บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นที่จะสามารถเข้าไปสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยได้วางอยู่บนพื้นฐานความคิดหลักที่ว่าเชื่อมต่อมหาวิทยาลัยเข้ากับชุมชน กล่าวคือ การจะพัฒนาความเจริญภายในชุมชนโดยรอบกับมหาวิทยาลัยก็ย่อมที่จะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของทั้งผู้คนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยและวิถีชีวิตของเด็กและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

หรือหากมหาวิทยาลัยคิดจะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้วยตนเองนั้นจะต้องคำนึงถึงบริเวณโดยรอบมากมายแค่ไหน ผมเชื่อว่านักการเมืองท้องถิ่นมีบทบาทตรงนี้ได้ในการที่จะประสานผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้นักการเมืองท้องถิ่นยังควรมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริงให้กับนักศึกษาที่จะมีต่อชุมชนนั้นๆ อย่างถูกต้องได้ เช่นอาจจะประสานมหาวิทยาลัยส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรของตนให้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนแวดล้อมและไม่ใช่การนำพาเพื่อให้บอกได้ว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันแต่ยังต้องเข้าใจกันและกันได้อย่างถ่องแท้ ซึ่งจะนำไปสู่การหนุนเสริมกันทำกิจกรรมทางการเมืองได้

รังสิมันต์ ระบุด้วยว่า เราเป็นพรรคที่สืบทอดเจตนารมณ์และอุดมการณ์ต่อมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะฝ่ายค้านพวกเราพยายามตรวจสอบการใช้งบประมาณและอำนาจของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ถึงแม้เราจะไม่ใช่รัฐบาลแต่ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลไม่เคยทิ้งทั้งเรื่องไฟป่า ภัยแล้ง ปัญหาฝุ่น ปัญหาปากท้อง ปัญหาการศึกษาและอีกหลากหลายเรื่อง ถึงแม้กำลังและอำนาจของพวกเรามีอย่างจำกัด แต่เราก็จะทำอย่างเต็มที่ต่อไปในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

ส.ส.เพื่อไทย ขอ รบ.อุดหนุนค่าใช้จ่าย นศ. - ร้องเปิดพื้นที่นักการเมืองในรั้วมหา'ลัย 

สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ จากพรรคเพื่อไทย ช่วยเยียวยานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรอบแรก ระหว่างวันที่ 17-19 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักศึกษาที่ลงทะเบียน สะท้อนความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ สำหรับรูปแบบการช่วยเหลือ นักศึกษา คือประชาชน ได้ประสานกับแกนนำนักศึกษา ในการช่วยทำข้อมูลของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนต้องการได้รับการแบ่งเบา ซึ่งให้ได้เป็นจำนวนคนละไม่มาก แต่เป็นการให้กำลังใจกันไป โดยให้เงินช่วยเหลือเป็นค่าอาหารกล่อง หรือแล้วแต่นักศึกษาอาจจะนำไปสมทบค่าน้ำ/ค่าไฟ ในหอพักก็แล้วแต่ตามประสงค์ของแต่ละคน โดยสนับสนุนวันละ 100 คน คนละ 30 บาท(เท่าอาหารกล่อง)แล้วถ้าได้ข้อมูลที่นักศึกษากรอกข้อมูลมาเรื่องความเดือดร้อนที่จำเป็นมากๆ จะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ตามกรอบกฏหมายที่สมาชิกผู้แทนสามารถทำได้ตามกรอบรัฐธรรมนูญ

ทัศนีย์ ยังกล่าวด้วยว่า มหาวิทยาลัยไม่ควรจะปิดกั้นไม่ให้นักการเมืองทั้งในระดับชาติหรือในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับนักศึกษา ทั้งในส่วนของงานเสวนาทางวิชาการ หรือ การแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยไม่ควรใช้ข้ออ้างในเรื่อง “ความเป็นกลาง” มาจำกัดการเคลื่อนไหวทางความคิดทางการเมืองของนักศึกษา แต่มหาวิทยาลัยควรระลึกให้ดีว่า ควรให้พื้นที่เสรีภาพทางความคิดแก่นักศึกษาและบุคลากร ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในทางวิชาการ และส่งเสียงข้อเรียกร้องเพื่อสังคมได้ โดยนักศึกษาและบุคลากรอาจเชิญนักการเมืองมาเสวนาได้ ไม่มีการขัดขวางโดยใช้ข้ออ้างเรื่องความเป็นกลางอย่างที่ผ่านมา หรือขอความช่วยเหลือในด้านกิจกรรมจากนักการเมืองได้ อย่างเช่น ในเรื่องของการจัดสถานที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับนักศึกษาได้เช่นกัน

ท้ายนี้ฝากไปถึงรัฐบาล ในการเยียวยาช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในเรื่องเงินอุดหนุนให้เด็กนักเรียน นักศึกษาที่จำเป็นโดยด่วน เพราะต้องเรียนทางออนไลน์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพราะทุกคนไม่ได้มีอุปกรณ์ในการเรียนเหมือนกัน และควรมีมาตรการอุดหนุนค่าเทอม ค่าหน่วยกิตแก่นักเรียนนักศึกษา   

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net