ไม่ใช่แค่ค่าน้ำค่าไฟ เปิดตัวอย่างค่าบำรุงบ้านพักประยุทธ์ ในราบ 1 ตั้งแต่ค่ารีโนเวทถึงค่ากำจัดปลวก

ไม่ใช่แค่ค่าน้ำค่าไฟหรือค่าบ้าน เปิดตัวอย่างค่าบำรุงบ้านพักประยุทธ์ ในราบ 1 ตั้งแต่ค่าซ่อมปรับปรุงอาคาร-รั้ว ปรับปรุงระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบสูบจ่ายน้ำ เครื่องปรับอากาศ จนถึงป้องกันและกำจัดปลวก รวม 1.5 ล้าน แถม บ้านรับรอง ทบ หลังอื่นๆ ใน ร.1รอ. ที่น่าสนใจ รวม 45 ล้านบาท

28 ก.พ.2564 จากกรณีที่ เยาวชนปลดแอก ในนาม REDEM ประกาศนัดชุมนุมและเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ไปกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วันนี้ (28 ก.พ.64) ในชื่อกิจกรรม #28กุมภาบุกรังขี้ข้าปรสิต ซึ่งประเด็นหนึ่งคือ ประท้วงบ้านพักหลวงที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่พักอาศัยอยู่ฟรีๆ โดยประชาชนเป็นผู้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนั้น

สำหรับบ้านพักดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็น ผบ.ทบ. 1 ต.ค.53 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อต้น ธ.ค.ปีที่แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นนายกฯ จากกรณีพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการทหารแม้เกษียณอายุไป 6 ปีแล้ว เนื่องจากเป็นไปตามระเบียบภายในของกองทัพบก 2548 และยังชี้ว่ารัฐพึงจัดสรรที่พำนักให้ผู้นำประเทศ เพื่อ "สร้างความพร้อมทั้งสุขภาพกายและจิตใจในการปฏิบัติภารกิจในการบริหารประเทศล้วนเป็นประโยชน์ส่วนรวม" จนสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลออกมาชุมนุมประท้วงมติดังกล่าวที่ห้าแยกลาดพร้าวเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63

อย่างไรก็ตามบ้านพักดังกล่าวไม่เพียงค่าน้ำค่าไฟ ค่าบ้านที่มาจากภาษีประชาชนเท่านั้น ยังมีค่าบำรุงรักษา ตัวอย่าง ซ่อมปรับปรุงอาคาร รั้ว ปรับปรุงระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบสูบจ่ายน้ำ เครื่องปรับอากาศ จนถึงป้องกันและกำจัดปลวก ฯลฯ

ซึ่งบล็อกชื่อ SaiSeeMa รวบรวมตัวอย่างค่าใช้จ่ายดังกล่าวของบ้านพักประยุทธ์ รวม 1,505,155 บาท และบ้านรับรอง ทบ หลังอื่นๆ ใน ร.1รอ. ที่น่าสนใจ รวม 45,480,700 บาท ดังนี้

ตัวอย่างการบำรุงบ้านรับรองประยุทธ์ (253/54)

โครงการ

ปี

งบ

อ้างอิง

จ้างงานต่อเติมอาคารและงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง หมายเลข 253/54 ของ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร รวม 2 แผนงาน (แผนงานที่ 1 งานต่อเติมอาคารรับรอง หมายเลข 253/54 ของ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร) (แผน 5)) โดยวิธีพิเศษ

2558

257,000

actai.co

process3.gprocurement.go.th

จ้างงานต่อเติมอาคารและงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง หมายเลข 253/54 ของ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร รวม 2 แผนงาน (แผนงานที่ 2 งานซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง หมายเลข 253/54 พื้นที่ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ของ กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร) โดยวิธีพิเศษ

2558

102,000

actai.co

process3.gprocurement.go.th

จ้างปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ ประจำบ้านพักรับรองกองทัพบก หมายเลข 253/54 (พื้นที่ กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์) ของ กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยวิธีตกลงราคา

2559

135,900

actai.co

จ้างซ่อมปรับปรุงรั้วอาคารเรือนรับรอง หมายเลข 253/54 (พื้นที่ กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์) ของ กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยวิธีตกลงราคา

2559

117,000

actai.co

process3.gprocurement.go.th

จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ บ้านพักรับรอง ทบ. หมายเลข 253/54 ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีตกลงราคา

2560

65,912

actai.co

จ้างงานป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายไม้โดยวิธีการวางเหยื่อล่อ อาคารเรือนรับรอง หมายเลข 253/54 ของ กรมสวัสดิการทหารบก (ภายในพื้นที่ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์) กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2561

172,056

actai.co  process3.gprocurement.go.th

จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง หมายเลข 253/54  ภายในพื้นที่ กรมทหารราบที่  มหาดเล็กรักษาพระองค์ ของ กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

2561

554,600

actai.co

process3.gprocurement.go.th

จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ บ้านพักรับรอง ทบ. หมายเลข 253/54 ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2562

65,912

actai.co

จ้างเปลี่ยนหน้ากากเครื่องปรับอากาศบ้านพักรับรอง ทบ. หมายเลข 253/54 ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2562

34,775

actai.co

ค่าเครื่องสูบน้ำ

จากการจัดจ้างปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ ประจำบ้านพักรับรองกองทัพบก หมายเลข 253/54 (พื้นที่ กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์) ของ กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยวิธีตกลงราคา (ที่มาเฟซบุ๊ก saiseema.p)

ค่าทาสีรั้ว

จากจัดจ้างซ่อมปรับปรุงรั้วอาคารเรือนรับรอง หมายเลข 253/54 (พื้นที่ กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์) ของ กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยวิธีตกลงราคา(ที่มาเฟซบุ๊ก saiseema.p)

ตัวอย่าง การบำรุงบ้านรับรอง ทบ หลังอื่นๆ ใน ร.1รอ. ที่น่าสนใจ

จ้างสร้างบ้านพักรับรองกองทัพบก (ระดับ พลเอก) ของ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีพิเศษ

2558

25,454,800

actai.co

process3.gprocurement.go.th

จ้างงานปรับปรุงบ้านพักรับรองกองทัพบก หมายเลข 28/18 ของ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีพิเศษ

2559

20,025,900

actai.co

process3.gprocurement.go.th

จ้างงานปรับปรุงบ้านพักรับรองกองทัพบก หมายเลข 28/18 ของ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีพิเศษ

จากจัดจ้างงานปรับปรุงบ้านพักรับรองกองทัพบก หมายเลข 28/18 ของ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีพิเศษ (ที่มาเฟซบุ๊ก saiseema.p)

หมายเหตุ : 13.50 น วันที่ 28 ก.พ.64 ประชาไทดำเนินการอัพเดทข้อมูลบางส่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์