'ทักษิณ' บรรยาย The Change Maker ชวนคิดใหม่ วางอนาคตเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา 'ทักษิณ ชินวัตร' ในนาม 'Tony Woodsome' บรรยาย The Change Maker ชวนคิดใหม่ วางอนาคตเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2564 เพจ Voice TV รายงานว่า 'ทักษิณ ชินวัตร' ในนาม 'Tony Woodsome' ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ  “Reimagining the Future of Thailand Economy: ชวนคิดใหม่ วางอนาคตเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ต้องสร้างให้คนไทยเก่ง 

ทักษิณ เปิดฉากการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย โดยย้ำชัดว่าทุกอย่างในโลกนี้สร้างด้วยคน แต่ระบบการศึกษาไทย ทำให้คนไทยอ่อนแอ เพราะคนไทยไม่ถูกสอนให้คิด แม้แต่ปัจจุบันยังเน้นที่การท่องจำอยู่เลย 

รัฐบาลต้องสนับสนุนให้ผู้คนพัฒนาทั้งไอคิวและอีคิว ที่ผ่านมาประเทศตั้งสมมติฐานผิด โดยใช้การเรียนรู้ไม่เป็นแบบ constructionism หรือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง คือการเรียนไปเรื่อยๆ ไม่มีเพดาน 

จุดอ่อนคือไทยใช้กฎหมายนำการศึกษา คนเก่งเป็นเฉพาะตัว แต่โดยรวมไม่ได้ ไทยเรียนสังคมศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์ เลยทำให้ ประเทศไม่มีคนขึ้นมาทำพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 

ประเทศมีนักกฎหมายเยอะ เลยกลายเป็นว่ากฎหมายในไทยเรียนไม่เหมือนเมืองนอก และเน้นเป็นการท่องจำ ไม่ใช่หลักใหญ่ใจความของนิติศาสตร์ 

"การไม่ขวนขวายหาความรู้คือจุดอ่อนของไทย" 

เท่านั้นยังไม่พอ เรายังมองว่าการศึกษาเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญา ซึ่งต่างประเทศไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว 

เราต้องเลิกรวมศูนย์และให้คนในประเทศแข่งกันเก่งแทน เท่านั้นยังไม่พอ ยังต้องปลูกฝังแนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีพ เพื่อให้ตามเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดตลอดเวลา 

"จะสร้างเศรษฐกิจให้โต อยู่ที่คน" 

นอกจากการศึกษาพื้นฐาน อีกประเด็นสำคัญคือการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อรองรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

ความอ่อนแอของไทย

นโยบายการเงินการคลังเป็นสิ่งที่ ทักษิณถึงขั้นออกปากว่าเป็นกังวล 

โดยยกตัวอย่างในสมัยบริหารงานว่า GDP Per Capita สมัยนั้นไทยนำจีน แต่ทุกวันนี้ จีนแซงไทยไปแล้วเกือบสองเท่า สะท้อนว่า ไทยกำลังมีปัญหาในการบริหารประเทศ รายได้ประชาชาติยังถูกถ่วงน้ำหนักด้วยความเหลื่อมล้ำเข้ามาอีก ทำให้คนในประเทศเคลื่อนตัวลำบาก เพราะรัฐบาลต้องแบกคนรายได้น้อยเยอะ รัฐบาลต้องแก้ไขช่องว่างด้านรายได้โดยด่วน 

"เรามีแต่นักใช้งบประมาณมาบริหารประเทศ" 

ประเทศไทยขาดนักใช้งบประมาณที่มีกลยุทธ์เพียงพอ สักแต่ว่าใช้ให้ครบ บริหารแต่รายจ่าย ไม่บริหารรายรับ ไม่คิดวิธีหาเงินเพิ่มเติม 

ตอนนี้ไทยถูกปกครองโดยทหาร งบทหารเพิ่มตลอด โดยเป็นไปเพื่ออาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งการรบปัจจุบันนี้มันเป็น technology warfare แทน แต่ไทยยังไปติดอยู่กับ conventional warfare 

ส่วนนโยบายการเงินที่ประเทศต้องมาดูว่าธนาคารกลางทำอะไร ซึ่งมาสะท้อนในแง่ว่า คนจนเข้าหาแหล่งทุนไม่ได้ โดยทักษิณแนะว่า ต้องทำให้คนรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งทุนให้ได้ 

"ระบบธนาคารปัจจุบันเป็นระบบฮั้วกันที่จัดสรรโดยแบงก์ชาติ" 

ถึงเวลาแล้วที่ต้องปล่อย non-bank เข้ามาแข่งกับธนาคารทั่วไป การแข่งขันมันดีต่อเศรษฐกิจ ทุกวันนี้ ผู้บริโภคเสียเปรียบจากข้อจำกัดเหล่านี้ ซึ่งไม่เคยปกป้องผู้บริโภคได้จริง หรือไม่เคยปกป้องผลประโยชน์ของคนในประเทศจากต่างชาติได้ 

"เราเก่งเรื่องออกกติกากินคนไทย เราไม่เก่งกับต่างประเทศ" 

กระจายรายได้ประชากร

วันนี้ถ้าเราไม่สร้างโอกาสให้คนระดับล่าง ต่อไปการเป็นลูกจ้างอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้ว 

ทักษิณ ยกตัวอย่างว่า สมัยไปเรียนเมืองนอกต้องทำงานพาร์ทไทม์เพื่อหาเงินใช้ สมัยนั้น พยายามบอกว่าการทำงานพาร์ทไทม์ไม่ได้น่าเกลียด 

วันนี้เจนวาย หรือมิลเลเนียล รุ่นนี้จะเปรียบเสมือนยุคจีไอ ร้อยปีที่แล้ว ที่มีไข้หวัดสเปนและตามมาด้วยเศรษฐกิจตกต่ำ recession เด็กยุคนี้เจอทั้งวิกฤตโรคระบาด มีปัญหา การทำมาหากิน และเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้ว 

ต่อไปจะเจอยุตเงินเฟ้ออีก เนื่องจากรัฐบาลทั่วโลกพิมพ์เงินผ่านมาตรการ QE (Quantitative Easing) เต็มไปหมด 

อีกเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ เศรษฐกิจเป็น 'ทุนนิยม' ที่ต้องการคำว่า  trust (ความเชื่อมั่น) ซึ่งไปขึ้นอยู่กับ rule of law ซึ่งเป็นเรื่องที่มากกว่ากฎหมายอย่างเดียว แต่รวมไปถึงเศรษฐกิจ 

"รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีไว้เพื่อสืบทอดอำนาจ แต่ในทางตรงกันข้าม ทำลายประเทศมหาศาล ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นธรรมก็คงจะลำบาก" 

ถ้าเรายังไม่เข้าใจปัญหาพื้นฐานเราจะแก้เรื่องอนาคตยาก

ปัญหาพื้นฐานเกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้น คือ รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และการบังคับใช้กฎหมาย 

ทุกวันนี้เราห่วงแต่ระบอบ (regime) เราต้องหาระบอบที่ใช้กระบวนการทางยุติธรรมที่เป็นธรรม ถ้าเอากฎหมายมาใช้เพื่อปกป้อง regime ไม่ช้าก็เร็วมันจะพัง 
"sovereign ใหญ่กว่า regime" 

ระบบบริหารราชการไทยมีปัญหา ข้าราชการทำตัวเป็นนักปกครอง ไม่ทำตัวเป็นนักบริการ เราต้องทำให้ระบบราชการเป็นออนไลน์ ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินไปหาราชการ ซึ่งต้องเริ่มจากการแก้กฎหมาย 

"ประเทศเราถามว่าคนไม่เก่งหรอ? เก่ง แต่ไม่ทำกัน"
 
ขณะที่หุ่นยนต์กำลังจะมาแย่งงานเรา ประเทศยิ่งต้องร่วมมือและรวมทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน และต้องให้อำนาจกับผู้บริโภคใฟ้สามารถดูแลตัวเองได้ (inclusive, collaborative และ empowerment) 

โลกทั้งโลก 

ทุกวันนี้ทั่วโลกสนใจข้อมูลทั้งสิ้น บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก และ กูเกิล เข้าถึงข้อมูลของคนไทยได้มากกว่ารัฐบาลไทยด้วยซ้ำ เพราะเขาวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้งาน 
ด้วยเหตุนี้ ระบบข้อมูลขนาดใหญ่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องสนใจและใส่ใจ เพื่อนำข้อมูลเชิงวิเคราะห์กลับมารับใช้ประชาชน 

ศักยภาพของคน 70 ล้านคน จริงๆ เยอะ และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ แต่ไทยทำให้คนมีความสามารถพิการไปเลย ทุนก็เข้าไม่ถึง เต็มไปด้วยกฎระเบียบและข้อห้าม
เมื่อกลับมาสรุป 'ทักษิณ' ย้ำว่า 3 องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ประกอบไปด้วย ทุน, แก้กฎหมายที่ล้าสมัย และเทคโนโลยี 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์