เพื่อไทยเสนอร่าง พ.ร.บ.ประมงฉบับใหม่ รื้อ กม.ประมงสมัย คสช. ชี้ 'ประยุทธ์' ทำชาติสูญเงินกว่า 2 แสนล้าน

เพื่อไทยเสนอร่าง 'พ.ร.บ.การประมง ฉบับเพื่อไทย' พร้อมเสนอขอแก้ไขรายมาตราต่อสภาแล้ว หวังฟื้นคืนชีวิตชาวประมงกว่า 50,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจาก 'พ.ร.บ.การประมง ฉบับประยุทธ์' ที่ตราขึ้นในสมัย คสช. หลังตัวแทนชาวประมง 22 จังหวัดเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน ณ ที่ทำการพรรค เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

2 ก.พ. 2565 วันนี้ (2 ก.พ. 2565) ที่อาคารรัฐสภา จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรคเพื่อไทย และพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันแถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการหารือช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงจากสมาคมชาวประมง 22 จังหวัด ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมาย พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2558 ซึ่งถูกตราขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) โดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไม่มีความเข้าใจปัญหาและการทำประมงอย่างแท้จริง จนสร้างผลกระทบให้กับชาวประมงทั่วประเทศมากกว่า 50,000 ครัวเรือน ชาวประมงจำนวนมากต้องหยุดเดินเรือเพราะไม่มีเงินเพียงพอที่จะปรับปรุงเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ และต้องล้มหายตายจากไปจำนวนมาก ทั้งยังส่งผลให้ประเทศสูญเสียรายรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 ล้านบาท

จุลพันธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาคมประมงแห่งประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาไปยังรัฐบาลเพื่อให้แก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำประมง แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากภาครัฐโดยอ้างว่า กฎหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พรรคเพื่อไทย นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรค ได้รับการประสานความร่วมมือกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด และรับทราบปัญหาของชาวประมงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในช่วงตลอด 7-8 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้น พรรคเพื่อไทยจึงได้หารือสมาคมประมงแห่งประเทศไทยในการหาทางออกร่วมกันในการช่วยเหลือช่วยเหลือชาวประมงใน 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การช่วยเหลือชาวประมงในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ (AIS) การซื้อเรือคืนจากชาวประมง รวมทั้งขยายระยะเวลาการทำประมงมากขึ้น

2. การแก้ไขกฎหมายรวม 6 ฉบับ เป็นการยื่นเสนอแก้ไขกฎหมายต่อสภาแบบแพกเกจ เพื่อหาทางออกให้พี่น้องชาวประมงอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การประมง ฉบับพรรคเพื่อไทย เป็นการเสนอแก้ไขกฎหมายทั้งฉบับแบบครบวงจร และการขอแก้ไข พ.ร.บ.การประมง ประกบอีก 5 ฉบับ ได้แก่

  • เสนอแก้ไข พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2558 ทั้งฉบับ
  • เสนอแก้ไข พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2558 ทั้งฉบับ โดยตัดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ออก
  • เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตราของ พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2558 รายมาตรา ส่วนฉบับที่ 4, 5, 6 เป็นส่วนที่เป็น พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ดึงออกมา
  • ปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม โดยเสนอให้ตั้งกรมประมงทะเล
  • เสนอให้มี พ.ร.บ.ว่าด้วยกองทุนการประมง เป็นข้อเรียกร้องของชาวประมง หลังจากช่วง7-8 ปี ถูกละทิ้งจากรัฐบาล
  • เสนอให้มี พ.ร.บ.สภาการประมงแห่งชาติ ซึ่งภาคการประมงเรียกร้องให้มีการตัดตั้งมาเป็นระยะเวลานาน

จุลพันธ์ กล่าวว่า ข้อเสนอ พ.ร.บ.การประมงของพรรคเพื่อไทย และการเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2558 พรรคเพื่อไทยได้นำเสนอต่อที่สภาผู้แทนราษฎรแล้ว อยู่ในระหว่างการบรรจุเข้าวาระการประชุมสภา จึงอยากถามหาความจริงใจกับรัฐบาล อยากให้รัฐบาลร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยในการเร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวประมงที่เดือดร้อนเสียหายมาเป็นระยะเวลานาน เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ หากไม่เร่งแก้ไขปัญหา จะสูญเสียเม็ดเงินหลายแสนล้านบาท 

ด้าน พรเทพ กล่าวว่า ชาวประมงทั้ง 22 จังหวัด เดือดร้อนมากจนมาร้องเรียนกับพรรคเพื่อไทย ปัญหาเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าและไม่ได้รับการแก้ไข ชาวประมงเสียหายหนักมาก จึงอยากถามรัฐบาลว่าในช่วงที่ พล.อ.ประยุทธ์ลงพื้นที่ไปพบปะชาวประมง ได้รับรู้ปัญหาของชาวประมงบ้างหรือไม่ รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อให้ชาวประมงลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง อย่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก แต่เป็นเรื่องความเป็นความตายของพี่น้องชาวประมง

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ผ่านมา ตัวแทน 7 สมาคมประมงท้องถิ่น จ.ชุมพร นำโดยพิศาล ศันติวิชยะ นายกสมาคมประมงปากน้ำชุมพร, ไตรฤกษ์ มือสันทัด นายกสมาคมประมงปากตะโก และมงคล สุขเจริญธนา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมประมงแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนพี่น้องชาวประมง 22 จังหวัด เดินเข้าพบหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านกรณีที่กรมสรรพสามิตออกประกาศให้ชาวประมงติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System หรือ AIS) สำหรับกิจการเดินเรือ ซึ่งอาจสร้างภาระให้กับพี่น้องชาวประมงเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นและยังเป็นการช้ำเติมปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวประมง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายวันทำการประมงเพิ่ม สร้างภาระชาวประมงโดยไม่จำเป็น โดยมี นพ.ชลน่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้รับข้อเรียกร้องจากตัวแทนชาวประมง

 

นพ.ชลน่าน กล่าวหลังรับหนังสือเสร็จสิ้นว่าพรรคเพื่อไทยยินดีรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง ทั้งปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและเรื่องข้อกฎหมายที่ยังติดขัด พร้อมนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยกลไกของสภาผู้แทนราษฎร ในการติดตามเร่งรัดและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่พี่น้องชาวประมงได้ยื่นข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะกรณีรัฐบาลบังคับให้ชาวประมงติดตั้งระบบแสดงตนอัตโนมัติ หรือ AIS แม้รัฐบาลจะติดตั้งให้ฟรีแต่พี่น้องชาวประมงจะต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นการโยนภาระให้พี่น้องชาวประมง รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินการก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างละเอียด เพราะการที่รัฐบาลเร่งรัดให้มีการติดตั้งนั้นมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงหรือไม่

นพ.ชลน่านกล่าวอีกว่าสำหรับประเด็นการขอขยายวันทำการประมงและการพิจารณาซื้อเรือประมงคืนเนื่องจากยังมีบางส่วนตกค้างอยู่หลายร้อยลำ พรรคเพื่อไทยก็จะรับเรื่องไปพิจารณาทั้งปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและปัญหาข้อกฎหมายที่ยังติดขัดอยู่ รวมไปถึงกฎหมายที่เป็นผลพวงจากคณะรัฐประหาร คสช. ที่ทำให้พี่น้องชาวประมงเดือดร้อนเสียหาย พรรคเพื่อไทยก็ได้จัดทำร่างกฎหมายเสนอเข้าสู่กระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

“พรรคเพื่อไทยดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อคืนอาชีพ คืนโอกาสและคืนความเป็นธรรมให้พี่น้องประชาชน และขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้รับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงพร้อมเร่งพิจารณาแก้ไขโดยเร็ว เพราะพี่น้องชาวประมงเดือดร้อนอย่างมากจากการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพและล้มเหลวของรัฐบาล”  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าว

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์