บ. LINE MAN แจงเหตุผลใช้ระบบ 'กะทำงาน' ไรเดอร์โคราช ยันยังมีอิสระเหมือนเดิม

บริษัท “LINE MAN” ชี้แจงนโยบาย ‘กะทำงาน’ ของไรเดอร์ จ.นครราชสีมา เป็นจัดการให้มีคนทำงานเพียงพอกับปริมาณผู้ใช้ทุกช่วงเวลา ยืนยันไรเดอร์ยังมีอิสระในการเลือกช่วงเวลาทำงาน สามารถทำทั้งช่วงในกะและนอกกะได้ ด้านไรเดอร์โคราช ร้องรัฐ ช่วยประสานแก้ปัญหาค่ารอบ-ยกเลิกระบบ 'กะทำงาน'  

 

21 ก.พ. 65 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล บริษัท LINE MAN Wongnai วันนี้ (21 ก.พ.) ชี้แจงกรณีสืบเนื่องจากเมื่อ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้ให้บริการรับ-ส่งอาหารผ่านระบบแพลตฟอร์ม หรือไรเดอร์ LINE MAN มีการนัดคนทำงานหารือร่วมกันประเด็นไม่เห็นด้วยกับระบบกะทำงาน ซึ่งจะเริ่มใช้ที่โคราชวันแรกวันนี้ (21 ก.พ.) และเรียกร้องเพิ่มค่ารอบเริ่มต้น 32 บาทต่อออเดอร์ ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าธรรมเนียม โดยทาง LINE MAN ชี้แจงแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ คือ ค่ารอบ และระบบกะทำงานในโคราช 

สำหรับกรณีค่ารอบนั้น ทาง LINE MAN ชี้แจงว่าไม่มีการปรับลดค่ารอบตามที่เป็นข่าวเหลือ 28 บาทต่อออเดอร์ แต่เป็นการปรับเพิ่มจาก 25 บาท เป็น 28 บาทต่อออเดอร์ และระบุด้วยว่าบริษัทฯ ได้มีการปรับรูปแบบการให้ค่าอินเซนทีฟ (Incentive) ในโคราช มีความสอดคล้องกับรายได้เฉลี่ยระดับภูมิภาค

ขณะที่ระบบกะทำงานนั้น LINE MAN ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการปรับนโยบายในโคราชครั้งนี้ เป็นเพื่อการบริหารจัดการให้มีคนทำงาน หรือไรเดอร์ เพียงพอต่อปริมาณผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา และขอยืนยันว่าไรเดอร์ทุกคนยังคงมีอิสระในการเลือกเวลาทำงานได้เองตามความสมัครใจ โดยสามารถเลือกทำงานทั้งในกะ หรือนอกกะก็ได้ สำหรับไรเดอร์ที่เลือกทำงานในกะ ก็ยังคงสามารถรับงานนอกกะได้ด้วยเช่นเดียวกัน

บริษัท LINE MAN ชี้แจงว่า แม้ว่าไรเดอร์จะทำงานทั้งในและนอกกะได้ แต่มีความแตกต่างกันตรงที่บริษัทจะเลือกไรเดอร์ที่มีคุณภาพในการบริการที่ดี จะได้สิทธิในการเลือกกะทำงานประจำสัปดาห์ และจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประหยัดเวลาในการกดรับงานและรองาน โดยระบบจะคัดเลือกงานที่เหมาะสมให้เรียบร้อย วิ่งงานระยะสั้นในพื้นที่ที่คุ้นเคย เพิ่มรอบขับต่อวันได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้สามารถทำงานเข้าเป้ารายได้ได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ สำหรับประเด็นที่ การกำหนด 'กะทำงาน' ถือเป็นการละเมิดกฎหมายแรงงานสัญญาจ้างทำของ หรือเรียกชื่อเล่นว่า 'แรงงานนอกระบบ' หรือไม่นั้น ทาง LINE MAN ยืนยันว่า ไรเดอร์จะคงมีอิสระที่จะเลือกทำงานแบบในและนอกกะทำงานที่ทางบริษัทกำหนดให้ได้ เพียงแต่วัตถุประสงค์เป็นตามที่ตอบข้างต้นคือเพื่อบริหารจัดการให้มีไรเดอร์ทำงานเพียงพอกับปริมาณผู้ใช้บริการในทุกช่วงเวลาเท่านั้น

ไรเดอร์ LINE MAN โคราช ‘บ่เอากะ’

ในเดียวกันนี้ เวลา 13.00 น. จากการถ่ายทอดสดเพจเฟซบุ๊กกลุ่มสาธารณะ ‘สหภาพไรเดอร์ - Freedom Rider Union’ ติดตามไรเดอร์ แอปพลิเคชัน LINE MAN ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม ที่ศาลาว่าการจังหวัด เพื่อให้ช่วยประสานงานบริษัทต้นสังกัด หรือบริษัท LINE MAN ร่วมแก้ปัญหาโดยเพิ่มค่ารอบ 32 บาทต่อรอบ ยกเลิกกะทำงาน ปรับรัศมีการกระจายงาน 0-3 กิโลเมตร และขอให้มีการหารือกับไรเดอร์ก่อนมีการปรับนโยบายครั้งต่อไป โดยทางไรเดอร์เมืองโคราชขอคำชี้แจงและแนวทางแก้ไขของบริษัทภายใน 7 วัน

ตัวแทนไรเดอร์ LINE MAN จังหวัดโคราช ยื่นหนังสือถึงตัวแทนรัฐ เมื่อ 21 ก.พ. 65

มงคล ยางนาม จากสหภาพไรเดอร์ที่มาร่วมยื่นหนังสือกับไรเดอร์เมืองย่าโม กล่าวหลังยื่นหนังสือว่า ทุกครั้งเวลาไรเดอร์ต้องการแจ้งเรื่องปัญหาให้ทางบริษัทรับทราบ ทางบริษัทไม่เคยส่งตัวแทนมาเจรจากับไรเดอร์เลย ประกอบกับ ช่องทางในแลกเปลี่ยนความเห็น-ปัญหาอย่างในแอปพลิเคชันแชตอย่าง ‘LINE’ กลุ่มแชตก็ถูกลบออกไปหมด ทำให้ไรเดอร์ไม่มีช่องทางในการสื่อสารปัญหา รวมถึงนโยบายของบริษัทที่มีการปรับเปลี่ยน ไรเดอร์ไม่มีสิทธิในการรับรู้เหตุผลเลย บังคับใช้โดยไม่ถามความเห็น

“ถ้าเป็นไปได้ฝากกราบเรียนท่านผู้ว่า อยากน้อยตัวแทนของบริษัทมารับทราบปัญหาของตัวเองหน่อย มันจะได้รู้สึกว่ามันมีการแก้ปัญหา” มงคล กล่าว

บรรยากาศการชุมนุมของไรเดอร์ LINE MAN โคราช เมื่อ 21 ก.พ. 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหนังสือ

เรื่องขอให้ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าตอบแทนและปัญหาของระบบที่ไม่เป็นธรรมต่อไรเดอร์

เรียน บริษัทไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มไรเดอร์เดอร์ไลน์แมนจังหวัดนครราชสีมา คือพนักงานส่งอาหารของ บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีพื้นที่การทำงานอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายงานและนโยบายการปรับลดค่ารอบของบริษัทฯ ที่ทำให้ได้รับค่าตอบแทนน้อยลงและปัญหาความไม่เป็นธรรมของระบบจ่ายงาน (ลงกะ) โดยการปรับเปลี่ยนในแต่ละครั้งทางบริษัทฯ ไม่ได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของไรเดอร์ที่เป็นคู่สัญญา ทำให้มาตรการต่างๆ ของบริษัทฯ สร้างผลกระทบกับไรเดอร์ในทุกครั้ง ซึ่งการออกมาตรการหรือเงื่อนไขต่างๆ นั้น ย่อมเป็นเรื่องที่คู่สัญญาควรมีสิทธิตัดสินร่วมกัน ไม่ใช่การปรับเปลี่ยนตามอำเภอใจของบริษัทฯ เพียงฝ่ายเดียว

ทางกลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนจังหวัดนครราชสีมา เห็นว่าปัญหาการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายงาน (ลงกะ) และนโยบายการปรับลดค่ารอบของบริษัทฯ ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มไรเดอร์เป็นอย่างมาก ทางเราจึงขอเสนอให้มีปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาต่างให้ดีขึ้น โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ขอให้บริษัทยกเลิกการลงกะขอให้บริษัทยกเลิกนโยบายการลงกะ ซึ่งจากเดิมไรเดอร์ต้องแข่งขันกันในการรับงาน

2. ขอให้บริษัทปรับรัศมีการรับงาน การกระจายงานเป็นเหมือนเดิมคือระยะแรกอยู่ในรัศมี 0-3 กิโลเมตร 

3. ขอให้บริษัทปรับขึ้น ค่าตอบแทนต่อรอบให้กับไรเดอร์ในต่างจังหวัด ในอัตราเริ่มต้น 32 บาท/รอบ

4. ขอให้บริษัทเรียกตัวแทนไรเดอร์เข้าหารือทุกครั้งที่กำหนดนโยบายขอให้บริษัทเชิญตัวแทนไรเดอร์เข้าหารือพูดคุยทุกครั้ง ก่อนที่จะมาการปรับเปลี่ยนนโยบายในแต่ละครั้ง 

ปัญหาต่างๆ ที่ได้เสนอมานี้เป็นเรื่องที่สร้างความไม่สบายใจให้กับไรเดอร์เป็นจำนวนมากเกรงว่าจะส่งผลทำให้เกิดการรวมตัวชุมนุมกันเป็นจำนวนมากเหมือนในหลายจังหวัด ซึ่งอาจทำลายภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เกิดความเสียหาย จึงขอความกรุณามายังท่าน บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ให้ร่วมรับฟังแก้ไขปัญหาต่างๆ และแจ้งแนวทางแก้ไขปัญหามายังผู้แทนของกลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนจังหวัดนครราชสีมาภายใน 7 วันนับแต่วันที่แจ้ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายต่อไป

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์