Skip to main content
sharethis

สปสช. ขยายความร่วมมือ ดึง “แอปพลิเคชั่น คลิกนิก” ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทองผ่านระบบการแพทย์ทางไกล เผยระบบมีแพทย์กว่า 40 คน หมุมเวียนให้บริการวินิจฉัยผ่านทางออนไลน์ พร้อมระบบจัดส่งยาให้ผู้ปวยถึงบ้าน เริ่มบริการแล้ววันนี้            

27 ก.ค.2565 ทีมสื่อ สปสช. รายงานต่อสื่อมวลชนว่า นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าอาการผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนจะไม่รุนแรง แต่ในประชากรบางกลุ่มจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตาม ขณะเดียวกันก็มีผู้ติดเชื้อที่รู้สึกกังวลต้องการเข้าสู่ระบบการรักษา ส่งผลให้ระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดอาจมีความล่าช้าและไม่เพียงพอต่อการให้บริการได้ ที่ผ่านมาจึงได้มีความร่วมมือในการจัดบริการที่แยกการบริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามอาการ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะความรุนแรงเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลได้ ซึ่งในส่วน สปสช. ได้มีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มที่มีอาการไม่มาก โดยเป็นบริการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ผ่านแอปพลิเคชั่นสุขภาพ ทั้งแอปพลิเคชั่น กู๊ด ดอกเตอร์ (Good Doctor) และแอปพลิเคชั่น หมอดี (MorDee) รวมถึงความร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม ในการให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ร้านยา  

ล่าสุด สปสช. ขยายความร่วมมือกับ บริษัท คลิกนิก เฮลท์ จำกัด ผู้ให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล ผ่านแอปพลิเคชั่น คลิกนิก (Clicknic) ในการเข้ามาร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยโควิด-19 เข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยเฉพาะการรองรับในช่วงการแพร่ระบาดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

“วันนี้เรามีภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมดูแลสังคม โดยเฉพาะในภาวะวิกฤโควิด-19 ที่ความต้องการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนระบบบริการที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการรองรับ ดังนั้นการที่ภาคเอกชนนำระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีอยู่ มาร่วมด้วยช่วยกันดูแลผู้ติดเชื้อโควิด ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง และอาจต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ต่างๆ ในอนาคต” เลขาธิการ สปสช. กล่าว  

 

นีล นิลวิเชียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คลิกนิกเฮลท์ จำกัด กล่าวว่า แอปพลิเคชั่น คลิกนิก (Clicknic) เป็นระบบบริการการแพทย์ทางไกลที่นำคุณหมอและผู้ป่วยมาเจอกันบนในระบบออนไลน์ นอกจากให้คำปรึกษาและแนะนำด้านสุขภาพแล้ว ยังมีบริการจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน รวมถึงบริการเบิกจ่ายกับบริษัทประกันสุขภาพ ด้วยรูปแบบบริการนี้ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำระบบร่วมคัดกรองความเสี่ยงผู้ที่จำเป็นต้องรับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในช่วงที่การตรวจโควิดยังจำกัด โดยร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค และการจัดระบบคัดกรองผู้ป่วยโควิดที่จะเข้ารับบริการโรงพยาบาลสนาม ที่ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์       

ส่วนความร่วมมือกับ สปสช.ในครั้งนี้ ด้วยผู้ป่วยโควิดที่มีจำนวนมาก หากต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาล นอกจากต้องรอคิวนานแล้วยังเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้ จึงมองว่าแอปฯ คลิกนิก จะเข้ามาช่วยเสริมระบบบริการโควิดที่มีอยู่ได้ โดยเรามีคุณหมอในระบบมากกว่า 40 คน ที่คอยหมุนเวียนให้บริการดูแลผู้ป่วยทุกวัน ระบบเริ่มให้บริการแล้ววันนี้ (27 ก.ค.) ซึ่งผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อรับบริการได้ตั้งแต่เวลา 07.00  ถึง 19:30 น.  

ในกรณีที่มีผู้ป่วยโควิดเข้ารับบริการจำนวนมากก็อาจขยายเวลาการให้บริการเพิ่มเติมได้ ซึ่งผู้ป่วยจะต้องทำการลงทะเบียนในระบบก่อนและกรอกข้อมูลคัดกรอง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูข้อมูล หากพบว่าจำเป็นต้องพบคุณหมอ ก็จะมีการพูดคุยกับคุณหมอผ่านผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงกรณีจำเป็นต้องได้รับยาก็จะมีระบบจัดส่งยาไปให้ผู้ป่วยถึงบ้าน และหากอาการแย่ลงในระหว่างการดูแลก็จะมีการส่งข้อมูลมายัง สปสช. เพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาตามสิทธิต่อไป เบื้องต้นเป็นการดูแลผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต่อไปอาจมีการขยายการดูแลไปสู่ผู้ป่วยสิทธิอื่นๆ ต่อไป 

“การเข้าร่วมดูแลผู้ป่วยโควิดในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มองในเรื่องธุรกิจ เพราะเรามีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้ว แต่ด้วยเวลานี้ ในภาวะโรคระบาดจำเป็นทุกๆ ฝ่ายต้องช่วยกัน หากใครช่วยอะไรได้ก็ต้องทำ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการดูแล บริษัทฯ จึงเข้ามาร่วมให้บริการกับ สปสช. ในครั้งนี้” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คลิกนิกเฮลท์ จำกัด กล่าว 

ทั้งนี้  สามารถเลือกลงทะเบียนตามแบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการ Self-Isolation สำหรับผู้ป่วย COVID-19 สนับสนุนโครงการโดย สปสช. และ สวทช. ผ่านการให้บริการบน  

1. แอปพลิเคชัน Good Doctor Technology ให้บริการโดย บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย): https://forms.gle/YKVMKy1p8FRDDBje7  

รับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ที่อยู่ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น***  

สอบถามเพิ่มเติม Line ID: @GDTT  

2. แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ให้บริการโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด: https://form.typeform.com/to/cNKqNz3p  

รับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ที่อยู่ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล 5 จังหวัด นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เท่านั้น  

สอบถามเพิ่มเติม Line ID : @mordeeapp 

3. แอปพลิเคชัน Clicknic ให้บริการโดย บริษัท คลิกนิก เฮลท์ จำกัด : https://forms.gle/hfo2Wr9jdvybn8d57  

รับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ที่อยู่ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล 5 จังหวัด นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เท่านั้น  

สอบถามเพิ่มเติม Line ID : @clicknic 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net