Skip to main content
sharethis

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก ให้ 'ศักดิ์สยาม ชิดชอบ' พ้นความเป็นรัฐมนตรี คดีซุกหุ้นบุรีเจริญ ขณะที่ 1 เสียงข้างน้อย อุดม สิทธิวิรัชธรรม เห็นว่า ความเป็นรัฐมนตรีของศักดิ์สยามไม่สิ้นสุดลง

17 ม.ค.2567 ข่าวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 1 วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ผู้ถูกร้อง หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขณะถูกร้อง สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ ม.170 วรรคหนึ่ง (5) นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนุญ ม.62 วรรคสอง คือ 3 มี.ค. 2566 โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย 1 คน นั้นคือ อุดม สิทธิวิรัชธรรม เห็นว่า ความเป็นรัฐมนตรีของศักดิ์สยามไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐูรรมนูญ ม.170 วรรคหนึ่ง (5) 

สำหรับคดีดังกล่าว ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 170 วรรคสาม ประกอบ ม.42 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ ศักดิ์สยาม  สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ ม. 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบม. 187 หรือไม่ 

โดย สส.จํานวน 54 คน ยื่นคําร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ว่า ศักดิ์สยาม ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วน และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจํากัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น อย่างแท้จริง ซึ่งจะทําให้ผู้ถูกร้อง เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วน เป็นการกระทําอันเป็นการต้องห้ามตาม รัฐธรรมนูญ ม.187 ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ม.4 (1) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ ม. 170 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่ ผู้ร้องส่งคําร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 170 วรรคสาม ประกอบ ม.82 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคําร้องและเอกสารประกอบ

คําร้องแล้วมีคําสั่งรับคําร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคําชี้แจง แก้ข้อกล่าวหา คําร้องเพิ่มเติม คําชี้แจงและเอกสารหลักฐานของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการไต่สวนพยานและคําแถลงการณ์ปิดคดีของคู่กรณีรวมไว้ในสํานวน และเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ม. 58 วรรคหนึ่ง กําหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ ม. 170 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่และตั้งแต่เมื่อใด
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net