Skip to main content
sharethis

กกต.พอใจเลือก สว.ระดับจังหวัด ยันนับใหม่ไม่ได้แต่ร้องศาลได้ใน 3 วัน จับตาตั้งแคมป์-เปิดโรงแรมแนะนำตัว เผยขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนแล้ว 80 เรื่อง 2 เรื่องเป็นการร้องเรียนการเลือก สว.ระดับจังหวัดในวันนี้ - ตำรวจสันติบาลรวบขบวนการทุจริตเลือก สว.ระดับจังหวัด ที่ศรีสะเกษ


ที่มาภาพ: NBT CONNEXT

16 มิ.ย. 2567 ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่าเมื่อเวลา 16.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงสรุปภาพรวมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ถ้าดูจังหวัดใหญ่ๆ ที่ได้รับรายงานมาคือ นครราชสีมา เชียงใหม่ อุบลราชธานี ทำการเลือกเสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ก็ดำเนินการเลือกสว.ระดับจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการทักท้วง เพราะทุกคนให้ความร่วมมือดี เหลือเพียง กรุงเทพมหานคร ขณะนี้เพิ่งจะมีการแจกเอกสารแนะนำตัว ในการเลือกรอบ 2 หรือรอบแบ่งสาย เพราะมีปัญหา ผู้สมัครกลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมาย ทำการทักท้วงผลคะแนน แต่ไม่ได้ทำระหว่างที่มีการขานคะแนน หรือขีดคะแนน แต่ทักท้วงหลังทราบผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการคาดคะเน อีกทั้งยังไม่ได้เขียนใบคำร้องเอาไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้ในการทำงานจะมีผู้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ทักท้วงสามารถไปใช้สิทธิ์ ยื่นต่อศาลฎีกาได้ ส่วนการที่ผู้สมัครจะไปแจ้งความก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลกระทบแต่อย่างใด

เมื่อถามว่าถ้าเขาทักท้วง ว่าคะแนนหายไป จะสามารถนับคะแนนใหม่ได้หรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า "ระหว่างนั้นเขาต้องดู เพราะเขานั่งฟังอยู่ ใครไม่ขีดคะแนนให้ท่าน ต้องทักท้วงตอนนั้น อ่านหมายเลขไม่ชัดเจนก็ต้องทักท้วงตอนนั้น แล้วก็จะรู้แล้วก็จะรู้ว่านั่นเป็นการทำให้คะแนนของเขาหายไป แต่ไม่ใช่ปล่อยให้จนมีการรวมคะแนนแล้ว แล้วมาบอกว่าคะแนนหายไป มันผ่านมาแล้ว ซึ่งท่านก็นั่งเป็นผู้สังเกตการณ์อยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว" นายแสวงกล่าวและว่าไม่เห็นว่ามีอะไรที่จะต้องทำให้การเลือกสวเป็นโมฆะ

ส่วนเรื่องร้องเรียน การเลือก สว. ขณะนี้มี 80 เรื่องโดยมี 2 เรื่องที่เป็นการร้องการเลือก สว.ระดับจังหวัดในวันนี้ ทางกกต.จะเร่งวินิจฉัย ส่วนเรื่องที่จะทำให้การเลือกไม่เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม กกต.ให้ทางจังหวัดไปสืบเสาะหาข้อมูลว่าผู้สมัคร ได้เข้าพักที่โรงแรมไหนอย่างไร มีการทำอะไรบ้างซึ่งก็ต้องรอรายงานกลับเข้ามาอีกครั้ง แต่ทั้งนี้กันอยู่โรงแรมเดียวกันและแนะนำตัวต่อกันแบบไม่ผิดกฎหมายก็สามารถทำได้อยู่แล้ว แต่ก็ต้องดูว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ขอย้ำว่าการที่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามกรณีพักโรงแรมเดียวกันนั้นเป็นเพียงมาตรการป้องปราม

นายแสวง กล่าวว่าหลังจากนี้ หลักการนับคะแนนเสร็จสิ้นวันนี้ผอ. ระดับจังหวัดจะปิดประกาศรายงานผลการนับคะแนน หน้าสถานที่เลือก โดยผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดสำหรับกลุ่มนั้นๆ เพื่อเข้าไปเลือกในระดับประเทศต่อไป ซึ่งยอดรวม 20 กลุ่ม จะมีผู้เข้าสู่ระดับประเทศ 3,080 คนเลือกกันในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ และภายในวันที่ 17 มิ.ย. ผอ.การเลือกส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกในวันนี้ตามแบบสว. 55 ให้กับ ผอ.การเลือกระดับจังหวัดและติดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชั่น Smart vote และก่อนเลือกระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 วันหรือประมาณวันที่ 22 มิ.ย. ผอ.การเลือกระดับจังหวัด จะแจ้งให้ผู้ได้รับเลือกเข้าไปรับเอกสารข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครของแต่ละกลุ่มที่อยู่ภายในเขตจังหวัดนั้น เพื่อนำไปศึกษาในการใช้เรื่องระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ หากพบความไม่ชอบมาพากล ผู้มีสิทธิ์เลือกสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางคือ 1. ตามมาตรา 44 ผู้มีสิทธิ์เลือกระดับจังหวัดเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกของคณะกรรมการ ผอ.การเลือก หรือเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน 3 วัน นับแต่วันเลือก ศาลจะพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนการเลือกในระดับต่อไป หากยังไม่มีคำพิพากษาของศาลก็ให้ดำเนินการเลือกต่อไป 2. ผู้มีสิทธิ์เลือกระดับจังหวัดเห็นว่าการเลือกไม่เป็นไปโดย สุจริตเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ยื่นให้กกต.ภายใน 3 วันนับแต่วันเลือกแล้วให้กกต.วินิจฉัยโดยเร็ว

นายแสวง ยังได้กล่าวถึงกรณีการเลือก สว.ระดับจังหวัด ที่ศรีสะเกษ ซึ่งปรากฏว่ามีตำรวจสันติบาล เข้าไปถ่ายภาพ บริเวณพื้นที่ที่จัดให้มีการสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นการกระทำตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างกันได้ ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แต่ไม่ได้เอาความซึ่งการและกัน

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนางสาวพรรณิการ์ วานิชย์ คณะก้าวหน้า ซึ่งมาร่วมสังเกตการณ์ การเลือกสวจังหวัด กรุงเทพฯ พร้อมระบุว่า มีการจ่ายเงิน 2-3 หมื่นบาท เพื่อให้ได้รับเลือก นายแสวงกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าข่าวก็คือข่าว ข้อเท็จจริงเราก็ต้องไปหา ส่วนที่มีข่าวว่ามีการไปตั้งแคมป์ ก่อนเลือกระดับประเทศอาจเข้าข่ายเป็นการล็อบบี้กัน กรณีนี้ก็เหมือนกับกรณีมีการระบุว่า มีผู้สมัครไปพักที่โรงแรมแล้วทำอะไรบ้าง ถ้าทำตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ แต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย

นายแสวง ยังกล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเชือกสว.ระดับจังหวัดว่า ขอขอบคุณผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการเลือกสว. ทุกจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่บอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้นไม่ได้หมายความว่ากกต.ทำงานเก่ง แต่เป็นเพราะเราได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

ตำรวจสันติบาลรวบขบวนการทุจริตเลือก สว.ระดับจังหวัด ที่ศรีสะเกษ

Thai PBS รายงานว่าตำรวจสันติบาลเข้าจับกุมขบวนการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเสียงเลือก สว.ระดับจังหวัดศรีสะเกษ หลังได้รับรายงานว่ามีการนัดแนะให้กลุ่มผู้สมัคร สว.เข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.ศรีสะเกษ เมื่อวานนี้ (15 มิ.ย.) เพื่อซักซ้อมแนวทางการลงคะแนนให้ผู้สมัคร สว.ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการผ่านการคัดเลือก เพื่อให้ผู้สมัครแต่ละคนลงคะแนนให้

จากการสอบสวนยังพบว่ามีการจ่ายเงินในการเลือก สว.ครั้งนี้กว่า 1,000,000 บาท โดยผู้สมัครที่เป็นคนเลือก สว.ตามที่รายชื่อที่ระบุจะได้รับเงินคนละ 5,000-7,000 บาท รวมถึงค่าสมัคร 2,500 บาท ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผล

ทั้งนี้ จ.ศรีสะเกษมีผู้สมัคร สว.มากที่สุดในประเทศ 2,674 คน และมีผู้ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกในระดับจังหวัด 856 คน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net