Skip to main content
sharethis

กกต. ย้ำข้อพึงระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือก สว. พร้อมติดตามกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้ที่ได้รับเลือกเป็น สว. ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิด ชี้หากพบมีการกระทำผิดกฎหมาย จะถูกดำเนินคดีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด 10 ปี

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่า มีบุคคลรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมตามสถาบันการศึกษาหรือโรงแรม โดยให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม นั้น สำนักงาน กกต. ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น สว. ระดับจังหวัด พึงระมัดระวังในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยขอให้ศึกษาและทำความเข้าใจพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือก สว. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา 77(1) และมาตรา 81 ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.ฯ ในการนี้ สำนักงาน กกต. ได้ติดตามการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้ที่ได้รับเลือกเป็น สว. ระดับจังหวัด ทั้งในส่วนของผู้จัดให้มีกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิด จักดำเนินการตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดต่อไป

สำนักงาน กกต. ระบุด้วยว่า กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 77(1) กำหนดว่า ผู้ใดกระทำการจัด ทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือ จัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนน หรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้ง 20,000 -200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี และมาตรา 81 กำหนดว่า ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด 10 ปี

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net