เวียงรัฐ เนติโพธิ์

เรายินดีจะอยู่ในนรกที่เป็นประชาธิปไตย ดีกว่าอยู่ในสวรรค์ที่กดขี่

กล่าวหลังปิยบุตร แสงกนกกุลอ่านจดหมายด่าทอให้ไปลงนรกหลังเสนอแก้ไขมาตรา 112 ที่มา เสวนา "อ้อมกอดและกำปั้น 112 วันของการรณรงค์" หอประชุมศรีบูรพา วันที่ 27 พ.ค. 2555
journal/2012/05/40702