บุญยืน สุขใหม่

"ทุกคนก็เป็นคนเหมือนกัน ไม่ว่านายจ้าง แรงงานเหมาค่าแรง หรือเจ้าหน้าที่ ควรจะได้รับสิทธิเหมือนๆ กัน"

นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิแรงงาน เจ้าของรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำปี 2557
http://prachatai.com/journal/2014/03/52232