กวีตีนแดง: นิติศาสตร์จักต้องเป็นศาสตร์เพื่อราษฏร

ทันทีที่รัฐประหารทำลายหลักการแห่งนิติรัฐ ทันใดนั้นนิติธรรมก็ถูกกำจัดด้วยรัฐประหาร นิติศาสตร์มิใช่ศาสตร์แห่งอำนาจอันสามานย์ นิติศาสตร์มิใช่ศาสตร์รับใช้เผด็จการอันโสมม เช่นนี้..นิติศาสตร์จักต้องเป็นศาสตร์เพื่อราษฏร นี่คือรากฐานคำสอนแห่งนิติวิธีที่สั่งสม เช่นนี้..นิติศาสตร์จักเป็นศาสตร์แห่งธรรมนำสังคม มิใช่อาญาโทษกดกราบก้มข่มสิทธิเสรี เจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตยไม่แบ่งชนชั้น มนุษย์ย่อมเสมอภาคและเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรี ยุติธรรมนั้นคือคุณค่าพื้นฐานแห่งรัฐที่พึงมี อำนาจเป็นของปวงชนนั้นคือวิถีประชาธิปไตย นิติราษฏร์ประกาศลบล้างผลพวงรัฐประหาร นิติราษฏร์ยืนหยัดอุดมการณ์เสรีแห่งยุคสมัย นิติราษฏร์เดินนำหน้าท้าทายสู้ชูคบไฟ สร้างนิติศาสตร์เพื่อราษฏรไทยได้เท่าเทียม ... มาร่วมก้าว...ร่วมกัน...ชูคบไฟ สู่แสงสว่างเส้นทางใหม่ที่เท่าเทียม ..... ทางเท้า : กลุ่มกวีตีนแดง

รากฐานอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต

รากฐานอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างของทาง Fareast แตกต่างไป
เพราะความสัมพันธ์ออกไปชัดเจนเป็น patron-client รีเรชั่นชิปหมด

การต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรม
มีเป้าหมาย แม้จะบริสุทธิ์ (แต่มีความจำกัดความชัดเจน)

ส่วนความสัมพันธ์ในสังคมประชาธิปไตยตะวันตก
มีเส้นแบ่งชัดเจน (ความสัมพันธ์บุคคลถือเป็นส่วนตัว)

การต่อสู้ประชาธิปไตยคือ
*การรับผิดชอบต่อส่วนรวม*

ความจริงของประเทศไทย
เป้นอย่างนี้ นะคะ ก็เรียนสังคมตามนี้*

รัฐศาสตร์:เป็นศาสตร์แห่งอุดมร

รัฐศาสตร์:เป็นศาสตร์แห่งอุดมรัก เอ๊ย รัฐ ....
--------------------------------------

ทันทีที่เผด็จการและฝ่ายต่อต้าน แตกหักกัน
ประชาชนถูกกระสุนจากผู้ยิ(โดยไม่ทราบฝ่าย)

แล้วต่างฝ่ายต่างชี้กันและกัน ลับ ลวง คราง
เลือดเนื้อของประชาชน คนเล็กน้อยร่วมชาติสูญเสีย

ฝ่ายการเมืองต้องการเอาชนะกัน ห้ำหั่น แตกหัก ฮึกเหิม
ฝ่ายประชาชน ต้องการชีวิตที่มีความหวัง*ที่ดีกว่าเดิม

เช่นนี้..รัฐศาสตร์ จึงควรเป้ฯทางออก
นี่คือรากฐานศิลปะการจำเป็นต้องอยู่และเดินหน้าร่วมกัน
เช่นนี้..รัฐศาสตร์จักเป็นศาสตร์แห่งพลัง
มิใช่ฝ่ายชี้ ใครผิด ใครถูก

เจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตยไม่แบ่งชนชั้น
มนุษย์ย่อมเสมอภาคและเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรี
ยุติธรรมนั้นคือคุณค่าพื้นฐานแห่งรัฐที่พึงมี
อำนาจเป็นของปวงชนนั้นคือวิถีประชาธิปไตย
(ถูกต้องในทุกศาสตร์)

รัฐศาสตร์ประกาศลบล้างผลพวงการหักล้างในชนชาติ
รัฐศาสตร์ยืนหยัดอุดมการณ์เพื่อยุคสมัย
รัฐศาสตร์อาจไม่นำหน้าท้าทายรุกรบใคร
รัฐศาสตร์เพื่อราษฏรไทยก้าวหน้าเสมอภาคสากล
...
มาร่วมก้าว...ร่วมกัน...ทั้งฉันและคุณ
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บูรณากูลเพื่อการเติบโตในระบอบประชาธิปไตยไทย

นิติธรรม นิติรัฐ

นิติธรรม นิติรัฐ นิติศาสตร์
นิติราษฏร์ นอกจากนี้ นิติไหน
นิติรอด นิติรัก จากหัวใจ
มีบ้างไหม นิติมี สติครอง

นิติศาสตร์ สร้างกฏหมาย ท่องไม่หมด
นิติรัฐ หายหด เหมือนเศร้าหมอง
นิติธรรม วันนี้ ตีตราจอง
นิติราษฏร์ ถ้ำมอง อยู่มุมเมือง

คล้ายวันนี้ มีแต่มุม นิติศาสตร์
เปิดร้านใหม่ นิติราษฏร์ บอกลือเลื่อง
ชวนนักชิม ลิ้มรส ซดเนืองเนือง
คล้ายบ้านเมือง ศาสตร์อื่น หาไม่มี

เห็นด้วยกับmamping

เห็นด้วยกับmamping ขอบคุณในความเห็นที่มีสาระ และประโยชน์