เม้าท์มอย เฉพาะกิจ: ภารโรงภิวัฒน์

สัปดาห์นี้ หลิ่มหลีบุกเดี่ยวมาถึงคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มาเม้าท์มอยกับพี่ๆ เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ผู้ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งสำคัญๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมาหลายครั้ง และยังมีประสบการณ์ดูแลความสะดวกให้กับบุคลากรคณะนิติศาสตร์มานานนับสิบปี ลองมาฟังมุมมอง ทัศนะ และความคิดของคนที่มีชีวิตการทำงานในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่า มีส่วนสำคัญกับการเมืองไทยกัน

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์