เปิดตัวอย่างมาตรการเยียวยาช่วงโควิด 5 ประเทศ หลายแห่งเยียวยาถ้วนหน้าให้ประชาชน

กระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรมอบเงินเยียวยารอบใหม่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 หลังรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ประเทศรอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 ที่ผ่านมา

สหราชอาณาจักร

5 ม.ค. 2564 ริชิ ซูนัค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักร อนุมัติเงินเยียวยาจำนวน 4,600 ล้านปอนด์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้ารายย่อย กลุ่มงานบริการ และธุรกิจบันเทิง กว่า 600,000 รายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการประกาศล็อกดาวน์นาน 7 สัปดาห์ โดยเจ้าของธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวสามารถยื่นสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้เต็มจำนวนสูงสุดถึง 9,000 ปอนด์ นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังเตรียมอนุมัติงบเพิ่มเติมอีก 594 ล้านปอนด์เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยธุรกิจที่ปิดกิจการจะได้รับเงินก้อนสูงสุดจำนวน 3,000 ปอนด์ ส่วนธุรกิจที่กลับมาเปิดทำการอีกครั้งหลังคลายล็อกดาวน์จะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดจำนวน 2,100 ปอนด์ต่อเดือน อีกทั้งยังขยายระยะเวลาจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ตกงานหรือขาดรายได้จากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้ในเดือน พ.ย. 2563 ให้มีผลบังคับใช้ต่อจนถึงเดือน เม.ย. 2564 อีกด้วย

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลอังกฤษประกาศมอบเงินเยียวยาจำนวน 80% ของรายได้ต่อเดือนแก่ผู้มีรายประจำ และมอบเงินจำนวน 500 ปอนด์ให้ผู้ที่ตกงาน รวมถึงออกมาตรการอื่น ๆ เช่น ลดภาษี และพักการชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

สหรัฐอเมริกา

ไม่เพียงแต่รัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ประชาชน แต่รัฐบาลกลางของสหรัฐเพิ่งอนุมัติงบก้อนใหม่กว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อแบ่งจ่ายเป็นเงินเยียวยาจำนวน 600 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่พลเมืองอเมริกัน ผู้อยู่อาศัยถาวร และแรงงานข้ามชาติทุกคนที่เสียภาษีให้แก่รัฐบาลอเมริกัน บุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจำนวนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ลดลงเพราะโรคโควิด-19 ขอเพียงมีรายได้รวมใน พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยประชาชนจะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวตั้งแต่ 29 ธ.ค. 2563-15 ม.ค. 2564 ส่วนผู้ว่างงานจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกคนละ 300 ดอลลาร์สหรัฐเป็นระยะเวลา 11 สัปดาห์จนถึงวันที่ 14 มี.ค. 2564 อีกทั้ง รัฐบาลสหรัฐยังมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,200 ดอลลาร์ให้คู่สมรสที่มีรายได้ต่อปีรวมกันไม่เกิน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ และสามารถขอรับเงินเพิ่มเติมให้กับบุตรคนละ 600 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนบุคคลที่มีรายได้เกินต่อปีเกินอัตราที่กำหนดจะได้รับเงินเยียวยาลดลงตามลำดับ นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐยังแบ่งงบส่วนนี้อีก 2,500 ล้านดอลลาร์สำหรับแบ่งเบาภาระค่าเช่าบ้านและค่าสาธารณูปโภคของประชาชน

ก่อนหน้านี้ในเดือน เม.ย. 2563 รัฐบาลสหรัฐมอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจำนวน 1,200 ดอลลาร์สหรัฐให้พลเมืองอเมริกันและผู้อยู่อาศัยถาวรทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 และให้เงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนอีกคนละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สิงคโปร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวของสิงคโปร์ ประกาศผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 ว่ารัฐบาลอนุมัติเงินเยียวยารอบใหม่ในโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ให้พลเมืองสิงคโปร์และผู้อยู่อาศัยถาวรที่มีรายได้ปานกลางไปจนถึงรายได้น้อย จำนวนกว่า 95,000 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้ยื่นขอรับเงินเยียวยารอบสองอีก 22,000 คน

บุคคลมีที่มีสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาในโครงการนี้ ต้องเป็นผู้ว่างงาน ถูกบังคับหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือสูญเสียรายได้ขั้นต่ำ 50% เกิน 3 เดือน โดยจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 500-700 ดอลลาร์สิงคโปร์เป็นเวลาต่อเนื่อง 3 เดือน รัฐบาลสิงคโปร์จะเปิดให้ประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์ได้ในวันที่ 18 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

ญี่ปุ่น

15 ธ.ค. 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติงบเพิ่มเติมก้อนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 21.84 ล้านล้านเยน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซาจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะขยายเวลามอบเงินเยียวยาให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบและผู้ถูกเลิกจ้างออกไปจนถึงเดือน ก.พ. 2564 และจะเพิ่มงบเยียวยาให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารและผับบาร์ที่ได้รับผลกระทบจากการลดเวลาทำการ นอกจากนี้ เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกจัดสรรให้โรงพยาบาลสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงจัดอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนเริ่มฉีดให้ประชาชนช่วงปลายเดือน ก.พ. 2564

ก่อนหน้านี้ในเดือน ส.ค. 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นมอบเงินสดจำนวน 100,000 เยนให้ประชากรชาวญี่ปุ่นกว่า 126 ล้านคน

เกาหลีใต้

6 ม.ค. 2564 สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมมอบเงินเยียวยาครั้งที่ 3 แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดระลอก 3 ของโรคโควิด-19 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 9.3 ล้านล้านวอน โดยจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ม.ค. 2564 เป็นจำนวนเงินสูงสุด 3,000,000 วอน และคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้มากถึง 90% ภายในช่วงตรุษจีนที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ รัฐสภาเกาหลีใต้ได้เริ่มพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เงินเยียวยาฉุกเฉินครั้งที่ 4 ซึ่ง ส.ส. จากพรรครัฐบาลให้ความเห็นว่าการจ่ายเงินเยียวยาควรเป็นไปในรูปแบบถ้วนหน้า ประชาชนทุกคนควรได้รับเงินส่วนนี้ จึงเสนอให้มอบเงินช่วยเหลือแก่ทุกครัวเรือน โดยมีเพดานสูงสุดที่ครอบครัวละ 1,000,000 วอน หาก ส.ส. ในสภาเห็นชอบข้อเสนอนี้ จะทำให้ พ.ร.บ. เงินเยียวยาฉุกเฉินครั้งที่ 4 ของเกาหลีใต้ใช้งบมากถึง 15 ล้านล้านวอน และอาจทำให้รัฐบาลต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเพื่อนำเงินมาใช้เยียวยาประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบ

เมื่อเดือน พ.ค.-ส.ค. 2563 รัฐบาลเกาหลีใต้อนุมัติงบกว่า 14.3 ล้านล้านวอน เพื่อใช้เป็นเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจ่ายให้ครอบครัวละ 400,000-1,000,000 วอน ต่อมาในเดือน ก.ย. 2563 ได้อนุมัติงบเพิ่มเติมอีก 7.8 ล้านล้านวอน สำหรับใช้ญี่ปุ่น

ที่มา :

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์