เดือน ธ.ค. 2563 เลิกจ้างผู้ประกันตน 190,079 คน

เดือน ธ.ค. 2563 ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม. 33 ว่างงาน 395,013 คน ถูกเลิกจ้าง 190,079 คน 

2 ก.พ. 2564 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ธ.ค. 2563 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน ธ.ค. 2563 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,124,209 คน ลดลงร้อยละ (-4.81) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,686,393 คน) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.44 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,075,882 คน)

อุตสาหกรรมหลักที่มีการจ้างงานขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 1. สาขาขนส่ง (เพิ่มร้อยละ 4.02) 2. สาขาเกษตรกรรม (เพิ่มร้อยละ 0.85) ส่วนอุตสาหกรรมหลักที่มีการจ้างงานหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
1. สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (หดตัวร้อยละ 26.45) 2. สาขาก่อสร้าง (หดตัวร้อยละ 4.96) และ 3. สาขาการค้า (หดตัวร้อยละ 2.77%)

ผู้ประกันตนว่างงาน ธ.ค. 2563

เดือน ธ.ค. 2563 มีผู้ว่างงานจำนวน 395,013 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 131.74 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 170,455 คน) และลดลงร้อยละ (-15.14) เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 465,465 คน) ทั้งนี้ อัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในเดือน ธ.ค. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ธ.ค. 2562 ที่ร้อยละ 1.0) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (พ.ย. 2563 ที่ร้อยละ 2.0)

อุตสาหกรรมหลักที่มีการว่างงานขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 1. สาขาที่พักแรม/ร้านอาหาร (ขยายตัวร้อยละ 474.11) 2. สาขาการผลิต (ขยายตัวร้อยละ 129.44) 3. สาขาขนส่ง (ขยายตัวร้อยละ 190.68) 4. สาขาก่อสร้าง (ขยายตัวร้อยละ 127.56) 5. สาขาการค้า (ขยายตัวร้อยละ 91.17) และ 6. สาขาเกษตรกรรม (ขยายตัวร้อยละ 0.84)

ดูตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมระหว่างปี 2539-2563 ได้ที่นี่

เลิกจ้างผู้ประกันตน ธ.ค. 2563

เดือน ธ.ค. 2563 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 190,079 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 563.89 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 28,631 คน) และลดลงร้อยละ (-17.78) เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 231,170 คน) และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือน ธ.ค. 2563 เท่ากับ 1.71 

อุตสาหกรรมหลักที่มีการเลิกจ้างขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 1. สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (ขยายตัวร้อยละ 3,811.05) 2. สาขาขนส่ง (ขยายตัวร้อยละ 814.23) 3. สาขาการผลิต (ขยายตัวร้อยละ 430.87) 4. สาขาการค้า (ขยายตัวร้อยละ 368.29) และ 5. สาขาก่อสร้าง (ขยายตัวร้อยละ 335.13)

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์