ครป.ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลไทยแสดงจุดยืนค้านรัฐประหารในพม่าและให้กองทัพพม่าปล่อยนักโทษการเมือง

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)ออกแถลงการณ์คัดค้านกองทัพพม่าทำรัฐประหาร เรียกร้องรัฐบาลไทยและประชาคมอาเซียนแสดงจุดยืนคัดค้านการรัฐประหารของกองทัพพม่าด้วย และเรียกร้องให้กองทัพพม่าปล่อยตัวนักโทษการเมือง

2 ก.พ.2564 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)ออกแถลงการณ์คัดค้านกองทัพพม่าทำรัฐประหารก่อนเปิดการประชุมสมัชชาแห่งสภาพภาพเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) เพิ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 พ.ย.2563

ครป.ได้เรียกร้องให้แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการเมืองเพื่อหาทางออกอย่างสันติและเรียกร้องให้นายทหารพม่าที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารออกมาคัดค้านการกระทำของกองทัพพม่าครั้งนี้ และขอให้กองทัพพม่าปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมด

นอกจาก ครป.จะมีข้อเรียกร้องถึงกองทัพพม่าแล้วยังมีข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลไทยให้ไม่ขัดขวางเสรีภาพการแสดงออกของนักกิจกรรมชาวไทยและพม่าที่มาคัดค้านการรัฐประหารของกองทัพพม่าและยังขอให้รัฐบาลไทยและสมาชิกอาเซียนแสดงจุดยืนไม่ยอมรับการรัฐประหารของกองทัพพม่าครั้งนี้ด้วย


แถลงการณ์คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ฉบับที่ 1/2564

เรื่อง การรัฐประหารของกองทัพทหารสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

การเลือกตั้งทั่วไปในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ประชาชนเสียงข้างมากของประเทศได้มีฉันทามติร่วมกันให้พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD.) ที่นำโดยนางอองซาน ซูจี ชนะการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อเตรียมจัดตั้งรัฐบาล โดยมีผู้แทนประชาชนที่ได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สมัชชาแห่งสหภาพถึง 920 ที่นั่ง จาก1,117 ที่นั่ง มีชัยชนะเหนือพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP.) ซึ่งเป็นพรรคตัวแทนของกองทัพทหารแห่งเมียนมา

ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการเปิดประชุมสมัชชาแห่งสหภาพชุดใหม่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการเคลื่อนไหวที่เชื่อได้ว่ากองทัพทหารมีส่วนรู้เห็นเป็นใจ ตั้งแต่การนำมวลชนจัดตั้งออกมาคัดค้านผลการเลือกตั้ง คุกคามประชาชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม รวมถึงมีการเคลื่อนยุทโธปกรณ์ทางทหารออกมาในเขตเมืองหลวงโดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่งเป็นการคุกคามกระบวนการประชาธิปไตยภายในประเทศ

กระทั่งในที่สุดในวันเปิดประชุมสมัชชาแห่งสหภาพ กองกำลังทหารนำโดยพล.อ. อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครอง พร้อมทั้งเข้าควบคุมตัวนางอองซาน ซูจี ประธานาธิบดีอู วิน มินต์ และสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD.) จำนวนมาก โดยอ้างกลไกพิเศษตามรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเป็นเวลา 1 ปี โดยอ้างเหตุผลการเลือกตั้งทั่วไปไม่โปร่งใส และได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งเมียนมาขึ้นมาใหม่อีกด้วย

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ในฐานะองค์กรประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN) จึงขอเรียกร้องต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ดังนี้

1) ครป. ขอเรียกร้องให้กองทัพแห่งสหภาพพม่ายึดหลักการ “ปัญหาการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง” ความขัดแย้งต่างๆ สามารถหาทางออกในรัฐสภาที่มีผู้แทนกลุ่มต่างๆ ได้โดยสันติ การใช้กำลังทหารยึดอำนาจโดยไม่เคารพต่อฉันทานุมัติของประชาชนในการเลือกตั้ง เป็นสิ่งที่ประชาคมนานาชาติและองค์กรภาคประชาชนระหว่างประเทศรังเกียจและไม่อาจยอมรับความชอบธรรมทั้งปวงได้

2) ครป. ขอเรียกร้องให้นายทหารต่างๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับกองทัพ และพรรคการเมืองต่างๆ ได้ออกมาแสดงเจตจำนงค์คัดค้านการกระทำการรัฐประหารในครั้งนี้ เพื่อหยุดการคอร์รัปชันอำนาจประชาชน และการตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่โดยคณะรัฐประหารซึ่งขาดความชอบธรรมและไม่ควรยอมรับผลการดำเนินงานใดๆ ทั้งสิ้น

3) ครป. ขอเรียกร้องให้กองทัพแห่งสหภาพเมียนมา ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดโดยทันที ยุติการคุกคามประชาชน ยกเลิกการบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อกระบวนการต่างๆ กลับคืนสู่สถานการณ์ปกติตามรัฐธรรมนูญและเจตจำนงค์ของประชาชนต่อไป และให้สมาชิกในสมัชชาแห่งสหภาพที่ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อโดยไม่ช้า เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ต่อไป

4) ครป. ขอเรียกร้องให้ระบบการเมืองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นการแข่งขันกันอย่างเสรีประชาธิปไตย เปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายมีสิทธิตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเป็นตัวแทนและมีอุดมการณ์ที่แตกต่างหลากหลายได้เพื่อแข่งขันนโยบายกันในระบบรัฐสภา เพื่อหาทางออกและพัฒนาประชาธิปไตยในพม่าและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันต่อไป โดยกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนต้องปราศจากการแทรกแซงของกองทัพไม่ให้เข้ามามีอำนาจเหนือการเมืองได้

5) ครป. ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและรัฐสภาของไทย โดยขอให้รัฐบาลไทยต้องไม่ใช้กลไกฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นเสรีภาพการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้นักกิจกรรมชาวไทยและนักกิจกรรมชาวเมียนมาในประเทศไทยมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยบนแผ่นดินไทยได้อย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาของไทยในฐานะสมาชิกในสมัชชารัฐสภาอาเซียน รวมถึงกลไกความร่วมมือระดับรัฐสภาระหว่างประเทศทั้งหมด ออกมาแสดงจุดยืนไม่ยอมรับการรัฐประหารและผลพวงที่จะเกิดขึ้นอย่างถึงที่สุด เพื่อกดดันผู้นำกองทัพจนกว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะกลับคืนสู่ภาวะประชาธิปไตยโดยเร็ว

 

ด้วยความสมานฉันท์

2 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)


ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์