พ.ย.64 ผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน 283,009 คน ถูกเลิกจ้าง 73,217 คน

พ.ย.64 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,067,147 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 283,009 คน ถูกเลิกจ้าง 73,217 คน

31 ธ.ค. 2564 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน พ.ย. 2564 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน พ.ย. 2564 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน น 11,067,147 คน ลดลงร้อยละ -0.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,075,882 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 10,990,798 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.69 

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน พ.ย. 2564 มีผู้ว่างงานจำนวน 283,009 คน ลดลงร้อยละ -39.20 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 465,465 คน) แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 281,820 คน) ร้อยละ 0.42 ทั้งนี้อัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในไตรมาส 3/2564 เท่ากับร้อยละ 2.3

สถานการณ์การเลิกจ้าง เดือน พ.ย. 2564 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 73,217 คน ลดลงร้อยละ -68.33 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา (จำนวน 231,170 คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 78,166 คน) ร้อยละ -6.33 และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือน พ.ย. 2564 เท่ากับร้อยละ 0.65 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์