'ประชาชนเบียร์' บุกสภายื่นหนังสือกดดัน ส.ส. รับหลักการ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า พร้อมตั้งเวทีปราศรัยต่อช่วงบ่าย

กลุ่มประชาชนเบียร์ยื่นหนังสือต่อสภา เรียกร้องให้รับหลักการวาระ 1 พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า และไม่ลงมติส่งต่อให้ ครม. ยื้อเวลานำไปพิจารณาอีก 60 วัน พร้อมประกาศตั้งเวทีปราศรัย จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ที่ลานหน้าอาคารรัฐสภา บริเวณแยกเกียกกาย ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป

9 ก.พ. 2565 วันนี้ เวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มประชาชนเบียร์และกลุ่มทะลุฟ้าเดินทางมาที่รัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เรียกร้องให้ ส.ส. ลงมติไม่อนุญาตให้รัฐบาลนำร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ฉบับที่... พ.ศ. ... หรือร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า เข้าสู่การพิจารณาภายในคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นเวลา 60 วัน และผลักดันให้ ส.ส. ลงมติรับหลักการในวาระ 1 เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายดังกล่าว

ต่อมาเวลา 10.30 น. ไอลอว์ รายงานว่า เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส. กทม. พรรคก้าวไกล ผู้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นตัวแทน ส.ส. มารับหนังสือ โดยตัวแทนจากกลุ่มประชาชนเบียร์ กล่าวว่า พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า จะทำให้ประชาชนมีโอกาสในการผลิตมากขึ้น ทั้งการใช้ดื่มเองและเพื่อจำหน่าย จึงต้องการให้แก้ไขกฎหมายและร่วมกันจับตาการโหวตผ่านร่างดังกล่าว

ภาพโดยกันต์ แสงทอง
 

ณิกษ์ อนุมานราชธน จาก Cocktail Bar กล่าวว่าในฐานะผู้ประกอบการผับบาร์ขนาดย่อย ตนไม่สามารถบรรจุสุราที่ผลิตเองใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายได้ เพราะข้อจำกัดด้านกฎหมาย ส่วนผู้ผลิตสุราชุมชนก็ประสบปัญหาไม่สามารถผลิตสุราได้เลยเนื่องจากติดข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต แต่การมายื่นหนังสือเรียกร้องในวันนี้ ตนอยากให้มองเรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เสียหายจากการทำธุรกิจสุราผูกขาด เช่น การเปิดให้โรงกลั่นสุราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามที่เห็นในต่างประเทศ การนำผลไม้มาแปรรูปเป็นสุราซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้เกษตรกร ช่วยแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เป็นต้น ตนจึงขอให้ ส.ส. ลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้

ผศ.เจริญ เจริญชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งในวันนี้เป็นตัวแทนจากกลุ่มสุราชุมชน กล่าวว่า กฎหมายกำหนดให้การทำสุราคุณภาพดีจะต้องมีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ซึ่งขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดคือ "ต้องมีกำลังผลิตอย่างน้อย 90,000 ลิตรต่อวัน" หมายความว่าต้องใช้ถังหมักขนาดใหญ่และทุนจำนวนมหาศาล

ทั้งนี้ หลังยื่นหนังสือเสร็จสิ้น กลุ่มประชาชนเบียร์แจ้งว่าในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางกลุ่มจะจัดกิจกรรมแสดงดนตรี การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และการปราศรัยที่ลานหน้าอาคารรัฐสภา บริเวณแยกเกียกกาย

หนังสือข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนเบียร์

ถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน

ที่ผ่านมากฎหมายสุราของประเทศไทยได้ทำลายภูมิปัญญา ความหวัง ความฝันและโอกาส ของประชาชนแทบหมดสิ้นไปแล้วจากในอดีตสมัยเมื่อประชาชนยังทำสุรากันทุกหัวระแหง หลายบ้าน หลายชุมชนมีสูตรประจำตระกูล ประจำท้องถิ่นของตนเอง แต่พอมีกฎหมายมาควบคุม ประชาชนเหล่านั้นกลับถูกปฎิบัติเยี่ยงศัตรูของรัฐ จนบัดนี้ วัฒนธรรมการดื่มกินของประชาชนแทบจะหายสาบสูญไปหมดแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาวะจำยอม ไม่มีตัวเลือก ดื่มเพียงเพื่อให้เมา หวังจะลืมปัญหาหมักหมม ของประเทศที่ยากเกินมนุษย์หนึ่งคนจะต่อสู้ไป การดื่มกินเพื่อสุนทรียะอยู่สููงเกินกว่าที่พวกเขาจะเอื้อมถึง ทางเลือกมีไม่มากพอให้เรียนรู้หรือค้นคว้า เรื่องสุราอย่างนานาอารยประเทศ เราถึงจมปลักกับคำ ว่า ‘จน เครียด กินเหล้า’ ไม่จบไม่สิ้น

สืบเนื่องจากประเทศไทยที่คิดว่าตนเป็นเมืองพุทธ ไม่สนับสนุนอะไรก็แลว้ แต่ที่ผิดศีล แต่รัฐเลือกจะออกกฎหมายผูกขาดการ

ผลิตสุราให้คนเพียงไม่กี่ตระกูล และคนเหล่านั้นหาใช่คนเลวในสายตารัฐไม่ แต่กลับกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในการออกกฎหมาย มีอำนาจที่จะแทรกแซงกิจการของรัฐอย่างแยบยลตลอดมา พวกเขาทำตัวเป็นคนดี คอยโปรยเศษเงินจากการผูกขาดสร้างบุญคุณกับประชาชน

ปัจจุบันพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 153 แม้ว่าเบียร์จะเป็นสุราแช่ แต่กลับถูกแยกออกมามีกฎหมายเฉพาะ นอกจากจะไม่สามารถทำเบียร์ดื่มเองที่บ้านได้แล้ว ถ้าจะผลิตต้องมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาทในรูปแบบบริษัท ไม่ได้ห้าม แต่ก็ไม่ได้ให้คนทั่วไปเข้าถึงการทำเบียร์ได้ง่าย โดยสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ แบบบริวผับ ดื่มได้เฉพาะในร้าน ผลิต 100,000 – 1,000,000 ลิตรต่อปี กับผลิตบรรจุขวด 10 ล้านลิตรต่อปีขึ้นไป

พ.ร.บ.สุราก้าวหน้าจะช่วยปลดล็อกทุนจดทะเบียน 10 ล้านลิตร สามารถต้มเบียร์ดื่มเองที่บ้านได้ ถ้าทำขายไม่มีขั้นต่ำ การผลิตบริวผับสามารถใส่ขวดได้ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงทรัพยากรของประเทศได้มากขึ้น ไม่ว่าจะผลไม้ตามฤดูกาล หรือทรัพยากรที่มีในประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้สุราขนาดเล็กได้สามารถเติบโต เพราะปัจจุบันเหล้าขาวต้องผลิต 90,000 ลิตรต่อวัน เหล้าสี 30,000 ลิตรต่อวัน แต่ถ้าปลดล็อคก็จะไม่ต้องมีขั้นต่ำ การผลิตและผลิตดื่มเองได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ

หากสภาเป็นศูนย์รวมอำนาจของประชาชนอย่างแท้จริงต้องนำ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้าผ่านเข้าสู่กรรมาธิการเพื่อแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว มิใช่การส่งให้ ครม. นำไปพิจารณาอีก 60-120 วัน แล้วอาจลากไปจนถึงเวลาหมดวาระของสภาฯ ไม่ต่างจากการปล่อยให้ประชาชนอดอยาก ไม่สนใจความยากลำบากของประชาชน สภาผู้แทนราษฎรเช่นนั้นเราไม่ต้องการ

ด้วยความเคารพ

กลุ่มสุราประชาชน
สุราไทย
สมาคมคราฟต์เบียร์

ต่อมา ไอลอว์รายงานกิจกรรมในช่วงบ่ายของกลุ่มทะลุฟ้าและประชาชนเบียร์ว่าเวลา 14.30 น. ที่บริเวณแยกเกียกกาย  กลุ่มผู้จัดกิจกรรมรินเบียร์ให้ ส.ส. ก่อนเริ่มกิจกรรมในช่วงบ่าย โดยมีคำพอง เทพาคำ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล รวมทั้ง ส.ส. คนอื่นๆ มาร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ มีตำรวจในบริเวณโดยรอบประมาณ 20 นาย

เวลา 15.00 น. กลุ่มทะลุฟ้า ได้จัดเวทีเพื่อเริ่มกิจกรรมปราศรัยและเสวนาสภาเบียร์ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในประเด็นสุราก้าวหน้า รวมทั้งมีกิจกรรมการเล่นดนตรีสดในช่วงเย็น โดย เบนซ์ จากเครือข่ายรามคำแหง, นิว ทะลุฟ้า, ต้นอ้อ จากเฟมินิสต์ปลดแอก, มิกกี้บัง ทะลุฟ้า, ทู ทะลุฟ้า และแนท จากกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์