คนลงทะเบียน ‘จิตอาสาพระราชทาน’ กว่า 6.89 ล้านคน จัดกิจกรรมหมื่นกว่าครั้ง

ครม.รับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานรอบ ต.ค.-ธ.ค. 64 มีคนลงทะเบียนรวม 6.89 ล้านคน จัดกิจกรรมต่างๆ อีกหมื่นกว่าครั้ง เช่น ปรับภูมิทัศน์สถานที่ราชการ บริจาคโลหิต ช่วยน้ำท่วม จัดอบรมจิตอาสา

15 มี.ค.2565 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลไทย เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.รับทราบรายงานตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 ดังนี้

ส่วนของกระทรวงมหาดไทย (มท.) ดำเนินโครงการจิตอาสาระบุว่าข้อมูลการลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 มีประชาชนร่วมลงทะเบียนแล้วจำนวน 6,896,269 คน แบ่งเป็นเป็น เพศชาย จำนวน 3,086,681 คน เพศหญิง จำนวน 3,809,588คน ในจำนวนนี้มีคนลงทะเบียนในกรุงเทพฯ จำนวน 455,861 คน และส่วนภูมิภาค จำนวน 6,440,408 คน

มท.ยังมีภารกิจของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ซึ่ง สปน. ได้รายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ได้แก่ (1) โครงการที่ได้รับเงินพระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ (2) โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ (3) โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ส่วนราชการอื่นๆ อีก 17 หน่วยงาน ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสารวมทั้งหมด 10,163 ครั้ง ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ และวิทยากรจิตอาสา 904มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้รวม 963,925 คน โดยแบ่งออกเป็น

  1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 9,217 ครั้ง ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงานและบริเวณโดยรอบ, การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน, การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม, การบริจาคโลหิตและสิ่งของ, การปลูกต้นไม้, การพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น ขุดลอกคลอง สร้างฝายชะลอน้ำ และกำจัดผักตบชวา, การบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน, การทำแนวป้องกันไฟป่า และการบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน
  2. จิตอาสาภัยพิบัติ 885 ครั้ง ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ (มอบถุงยังชีพและบริจาคสิ่งของ), การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน และการอบรมภัยพิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
  3. จิตอาสาเฉพาะกิจ 43 ครั้ง ได้แก่ การร่วมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์, การจัดเตรียมสถานที่และร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญ และการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
  4. วิทยากรจิตอาสา 904 รวม 18 ครั้ง เป็นการบรรยายความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง และโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ

นอกจากนั้นที่ผ่านมา ในส่วนงานของ สปน. ได้เข้าร่วมประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานรวม 10 ครั้ง เช่นโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์, โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร, การดำเนินการคลองเปรมประชากร คลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าว, การพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตหลักสี่ และ , การจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation) และศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก รวมถึงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาระดับกระทรวง กรมและความคืบหน้าโครงการอารยเกษตรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สปน. ยังจัดสัมมนา “การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์” เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2564 และประสานการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเกิดความรู้รัก สามัคคี เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์