Skip to main content
sharethis

จากผลการศึกษาผู้หญิงทำงานก่อสร้างในอินเดีย 390 คน พบกว่า 94% ต้องยอมเสี่ยงต่อมลพิษทางอากาศในสถานที่ก่อสร้างโดยไม่เรียกร้องใดๆ เหตุเพราะกลัวตกงาน


ที่มาภาพประกอบ: Indian Women Blog

3 มิ.ย. 2565 จากการศึกษาผู้หญิงที่ทำงานในภาคการก่อสร้างของประเทศอินเดีย 390 คน โดยกลุ่มสหภาพแรงงานและองค์กรแรงงานหญิงที่ได้ทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน ส.ค. 2564 - เม.ย. 2565 ในเมืองเดลี เพื่อทำความเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญปัญหาจากการทำงาน ศึกษาผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อผู้หญิงที่ทำงานในภาคการก่อสร้าง และมีเป้าหมายระดมและช่วยให้แรงงานเข้าใจผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อพวกเธอและสุขภาพของเด็ก ๆ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้และแรงกดดันให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนนโยบายและการดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาต่ำ และแต่งงานแล้ว ซึ่งการศึกษาพบว่าผู้หญิงงานที่ทำงานก่อสร้าง ร้อยละ 94 ไม่เคยเรียกร้องหรือดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ เช่นการเรียกร้องอุปกรณ์ป้องกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากความกลัวว่าจะต้องตกงาน 

แต่กระนั้นผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยะ 85 กลับเห็นด้วยว่ามลพิษทางอากาศส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์, ร้อยละ 75 ระบุว่ารู้สึกไม่สบายในช่วงที่คุณภาพอากาศไม่ดี, และมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการทำงานในสถานที่ก่อสร้างเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพวกเธอ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 76 ได้รับข้อมูลที่ทำให้ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ โดยแหล่งที่มาของข้อมูลคือจากโทรทัศน์ (ร้อยละ 61) จากกลุ่มเพื่อน (ร้อยละ 41) และจากเด็กที่ไปโรงเรียน/สมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 45) แต่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดกลับเข้าไม่ถึงข้อมูลเรื่องกำหนดของ PM 2.5, PM 10 และดัชนีคุณภาพอากาศ

ในการศึกษานี้แม้จะมีบางคนระบุว่าว่าการป้องกันมลพิษทางอากาศในสถานที่ก่อสร้างเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาแต่เพียงผู้เดียว และพวกเธอเองก็ไม่ต้องรับผิดในเรื่องนี้

นอกจากนี้มีเพียง ร้อยละ 6 เท่านั้นที่ทำตามขั้นตอนการป้องกันมลพิษทางอากาศ เช่น สวมหน้ากาก มีที่ปกปิดใบหน้า สวมเสื้อผ้าเต็มแขน พยายามแจ้งข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศในสถานที่ก่อสร้าง โปรยน้ำบนบนวัสดุที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย เป็นต้น


ที่มา
94% women construction workers don't raise voice against air pollution for fear of job loss: Study (National Herald, 24 May 2022)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net